AA+A++TrükiversioonSaidi skeemRSSRSS

Euroopa 2020. aasta eesmärgid

Nooled keset märklauda © iStockphoto

Selleks et hinnata Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärkide suunas liikumist on kogu EL jaoks kokku lepitud 5 peamist eesmärki.

See piiratud hulk ELi tasemel eesmärke võetakse aluseks riiklike eesmärkide seadmisele pdf - 87 KB [87 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) igas ELi liikmesriigis, vastavalt sealsele olukorrale ja tingimustele.

ELi viis eesmärki 2020. aastaks

 1. 1. Tööhõive
  • 20–64-aatastest elanikest töötab 75%
 2. 2. Teadus- ja arendustegevus / innovatsioon
  • Teadus- ja arendustegevusse / innovatsiooni tuleb investeerida 3% ELi SKPst (nii riiklikud kui ka eravahendid kokku)
 3. 3. Kliimamuutused/energeetika
  • kasvuhoonegaaside heited 20% (või soodsate tingimuste korral isegi 30%) väiksemad, kui 1990. aastal
  • 20% energiast saadakse taastuvatest energiaallikatest
  • 20% suurem energiatõhusus
 4. 4. Haridus
  • Koolist väljalangemise vähendamine nii, et see oleks alla 10%
  • Vähemalt 40% 30–34-aastastest omandab kolmanda tasandi hariduse
 5. 5. Vaesus / sotsiaalne tõrjutus
  • Vähemalt 20 miljoni võrra vähem inimesi, kes elavad vaesuses ja sotsiaalses tõrjutuses või keda need ohud ähvardavad

Üles

 

Eesmärkide kirjeldus

 • Anda üldine ülevaade, millises olukorras peaks ELi 2020. aastal peamiste parameetrite osas olema.
 • Kõnealustest eesmärkidest tuletatakse riiklikud eesmärgid pdf - 87 KB [87 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) , et iga liikmesriik saaks jälgida oma edusamme nende eesmärkide saavutamise suunas.
 • Eesmärgid ei tähenda kohustuste jagamist – need on ühised eesmärgid, mille saavutamiseks tuleb samaaegselt võtta meetmeid nii riiklikul, kui ka ELi tasandil.
 • Eesmärgid on omavahel seotud ja tugevdavad üksteist vastastikku:
  • haridusalased edusammud aitavad kaasa tööhõive olukorra parandamisele ja vähendavad vaesust;
  • rohkem teadus- ja arendustegevust / innovatsiooni majanduses koos tõhusamate ressurssidega muudab meid konkurentsivõimelisemaks ja aitab luua uusi töökohti;
  • investeerimine puhtamasse tehnoloogiasse aitab võidelda kliimamuutuste vastu, luues samal ajal uusi ettevõtlus- ja töövõimalusi.

Üles