AA+A++PrintversionOversigtRSSRSS

Europa 2020-mål

Dartpile lige i plet © iStockphoto

For at måle fremskridtet hen imod Europa 2020-målene har vi vedtaget fem overordnede mål for hele EU.

Denne begrænsede mængde mål på EU-plan omsættes til nationale mål pdf - 87 KB [87 KB] български (bg) čeština (cs) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) i hvert medlemsland under hensyn til landets særlige situation og forhold.

De fem mål for EU i 2020

 1. 1. Beskæftigelse
  • 75 % af de 20-64-årige i beskæftigelse
 2. 2. F&U/innovation
  • 3 % af EU's BNP (offentlige og private sektor tilsammen) skal investeres i F&U/innovation
 3. 3. Klimaforandringer/energi
  • drivhusgasemissionerne skal være 20 % (eller hele 30 %, hvis betingelserne er opfyldt) lavere end i 1990
  • 20 % vedvarende energikilder
  • 20 % stigning i energieffektiviteten
 4. 4. Uddannelse
  • antallet af elever, der forlader skolen for tidligt, skal ned under 10 %
  • mindst 40 % af de 30-34–årige skal have en videregående uddannelse
 5. 5. Fattigdom/social udelukkelse
  • mindst 20 millioner færre mennesker skal være eller risikere at blive fattige eller socialt udstødte.

Sidens top

 

Kendetegn ved målene

 • De giver et overblik over, hvad EU skal nå på en række nøgleområder inden 2020.
 • De omsættes til nationale mål pdf - 87 KB [87 KB] български (bg) čeština (cs) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) , så de enkelte EU-lande kan se, hvor meget de har nærmet sig målene.
 • De indebærer ikke fordeling af byrderne – målene er fælles og skal nås gennem et samspil mellem nationale initiativer og EU-aktion.
 • De er indbyrdes forbundne og styrker hinanden:
  • uddannelsesmæssige forbedringer øger beskæftigelsesegnetheden og mindsker fattigdom
  • mere F&U/innovation i økonomien kombineret med mere effektive ressourcer gør os mere konkurrencedygtige og skaber job
  • investering i renere teknologi bekæmper klimaforandringerne og skaber samtidig nye forretnings-/jobmuligheder.

Sidens top