AA+A++Verze pro tiskMapa stránekRSSRSS

Cíle strategie Evropa 2020

Šipky, z nichž jedna je zabodnutá ve středu terče © iStockphoto

Evropská unie si stanovila 5 hlavních cílů, s jejichž pomocí bude možné měřit pokrok v plnění strategie Evropa 2020.

Na základě cílů EU formuluje každý členský stát své vnitrostátní cíle pdf - 87 KB [87 KB] български (bg) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) , přičemž se berou v úvahu rozdílné podmínky a okolnosti, které v jednotlivých státech panují.

Pět cílů Evropské unie pro rok 2020

 1. 1. Zaměstnanost
  • Zaměstnat 75 % osob ve věkové kategorii od 20 do 64 let
 2. 2. Výzkum, vývoj a inovace
  • Investovat 3 % HDP Evropské unie (kombinace veřejných a soukromých zdrojů) do výzkumu, vývoje a inovací
 3. 3. Změna klimatu a energetika
  • Snížit emise skleníkových plynů o 20 % (nebo dokonce o 30 %, pokud k tomu budou vytvořeny podmínky) ve srovnání se stavem v roce 1990
  • Zvýšit podíl energie z obnovitelných zdrojů na 20 %
  • Zvýšit energetickou účinnost o 20 %
 4. 4. Vzdělávání
  • Snížit míru nedokončení studia pod 10 %
  • Dosáhnout ve věkové kategorii od 30 do 34 let alespoň 40% podílu vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva
 5. 5. Chudoba a sociální vyloučení
  • Snížit alespoň o 20 milionů počet lidí, kteří žijí v chudobě a sociálním vyloučení nebo jsou na pokraji chudoby a hrozí jim sociální vyloučení

Začátek stránky

 

Tyto cíle:

 • dávají celkový obrázek toho, co by měla Evropská unie v hlavních parametrech do roku 2020 splňovat
 • jsou převáděny do podoby vnitrostátních cílů pdf - 87 KB [87 KB] български (bg) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) , aby každý členský stát mohl kontrolovat, jak na tom v plnění cílů je v porovnání s ostatními
 • nevyžadují rozdělení nákladů – jedná se o společné cíle, kterých lze dosáhnout optimální kombinací opatření ze strany členských států i Evropské unie.
 • jsou propojené a vzájemně se podporují:
  • zlepšení výsledků ve vzdělávání pomáhá zvyšovat zaměstnanost a snižovat chudobu
  • větší podíl výzkumu, vývoje a inovací v hospodářství spolu s rozumnějším využíváním zdrojů přispívá ke zvýšení konkurenceschopnosti a vytváření nových pracovních míst
  • investice do ekologických technologií pomáhá zmírňovat klimatické změny a vytvářet nové obchodní příležitosti a nová pracovní místa

Začátek stránky