AA+A++UtskriftsversionÖversiktRSSRSS

Samråd om Europa 2020-strategin

Syftet med samrådet

Vi vill få underlag till översynen av Europa 2020-strategin och få synpunkter på hur strategin kan vidareutvecklas. 

Till början

Politikområden

Ekonomi och finans, konkurrenskraft, industri, inre marknaden, sysselsättning, forskning, utveckling och innovation, den digitala ekonomin, klimat, energi och resurseffektivitet, utbildning samt fattigdom och socialt utanförskap.

Till början

Samrådsperiod

Samrådet pågår mellan den 5 maj och den 31 oktober 2014.

Till början

Frågeformulär

Frågeformuläret finns på alla 24 officiella EU-språk.

  • Gå till frågeformuläret
  • Frågeformuläret i Word-version msw8 - 72 KB [72 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi)
  • Open Office version of the questionnaire odt - 44 KB [44 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi)

Till början

Så här lämnar du ditt bidrag

Du kan svara på samrådet på nätet eller skicka dina svar med mejl eller post till de adresser som anges nedan. Du kan också ladda upp ytterligare synpunker på nätet eller skicka dem med mejl eller post.

Du får svara på vilket som helst av de 24 officiella EU-språken. Svaret kan publiceras på svarspråket.

Svar från organisationer som inte är registrerade i öppenhetsregistret kommer att publiceras för sig. Här kan du registrera dig i registret.

Bidragen kommer att läggas ut på den här webbplatsen. Svar som tydligt har märkts med ”anonymt” behandlas därefter och publiceras utan personuppgifter. Svar som märkts med ”får inte publiceras” behandlas därefter och kommer inte att publiceras. Vänligen läs den bifogade informationen om skydd av personuppgifter. Där informeras om hur dina personuppgifter och svar kommer att behandlas. 

Till början

Kontakt

  • Ansvarig avdelning: Europeiska kommissionen, Generalsekretariatet, Enhet SG D1 – ”Europa 2020, den europeiska planeringsterminen, ekonomisk styrning”
  • E-postadress: SG-EUROPE2020-CONSULTATION@ec.europa.eu
  • Postadress:

Europeiska kommissionen
Generalsekretariatet – Enhet SG D1 – ”Europa 2020, den europeiska planeringsterminen, ekonomisk styrning”
BERL 6/201
Rue de la Loi/Wetstraat 200
1040 Bryssel
Belgien

Till början

Läs bidragen

Bidragen kommer att läggas ut allt eftersom de kommer in per svarandekategori och per område.

Läs inkomna bidrag

Till början

Nästa steg

Efter avslutat samråd kommer kommissionen att analysera de inkomna svaren. På grundval av samrådsresultatet kommer kommissionen sedan i början av 2015 att lägga fram förslag till hur strategin kan vidareutvecklas. 

Till början

Särskilda regler för skydd av personuppgifter pdf - 27 KB [27 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi)