AA+A++NatisniZemljevid straniRSSRSS

Javno posvetovanje o strategiji Evropa 2020

Namen posvetovanja

Zbiranje podatkov za pregled strategije Evropa 2020 in mnenj glede njene nadaljnje priprave. 

Na vrh

Področja politike

Gospodarske in finančne zadeve; konkurenčnost; industrija; enotni trg; zaposlovanje; raziskave, razvoj in inovacije; digitalno gospodarstvo; podnebje, energija in gospodarna raba virov; izobraževanje in usposabljanje; revščina in socialna izključenost.

Na vrh

Posvetovalno obdobje

Posvetovanje bo trajalo od 5. maja 2014 do 31. oktobra 2014.

Na vrh

Vprašalnik

Vprašalnik je sestavljen v vseh 24 uradnih jezikih EU.

  • Vprašalnik
  • Vprašalnik v obliki Word msw8 - 72 KB [72 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) suomi (fi) svenska (sv)
  • Open Office version of the questionnaire odt - 45 KB [45 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) suomi (fi) svenska (sv)

Na vrh

Kako oddati prispevek

Vprašalnik lahko izpolnite in oddate bodisi na spletu, bodisi pošljete po elektronski pošti na e-naslov, naveden v kontaktnih podatkih, ali z navadno pošto na poštni naslov, naveden v kontaktnih podatkih. Podobno velja za morebitne dodatne dokumente: naložite jih lahko na spletu ali pošljete po elektronski oz. z navadno pošto.

Na vprašanja lahko odgovarjate v kateremkoli od 24 uradnih jezikov EU. Odgovore bomo morda objavili v jeziku, v katerem odgovarjate.

Odgovore organizacij, ki niso vpisane v register za preglednost, bomo objavili ločeno. Registracija je možna tudi zdaj.

Vaše prispevke bomo objavili na tej spletni strani. Prispevke, pri katerih bo jasno označeno „objava anonimno‟, bomo objavili brez osebnih podatkov. Prispevkov, pri katerih bo označeno „objava ni dovoljena‟, ne bomo objavili. Več o tem, kako se obravnavajo vaši osebni podatki in prispevki, lahko preberete v posebni izjavi o varstvu podatkov, priloženi k temu vprašalniku. 

Na vrh

Kontaktni podatki

  • Pristojna služba: Evropska komisija, Generalni sekretariat, enota SG D1 – Evropa 2020, evropski semester, gospodarsko upravljanje
  • Elektronski naslov: SG-EUROPE2020-CONSULTATION@ec.europa.eu
  • Poštni naslov:

European Commission
Secretariat-General – Unit SG D1 "Europe 2020, European Semester, Economic Governance"
BERL 6/201
Rue de la Loi 200
1040 Bruxelles/Brussel
Belgija

Na vrh

Prikaz prispevkov

Prejete prispevke bomo objavili razvrščene po kategoriji sodelujočih in po področju.

Prikaz prispevkov

Na vrh

Kaj sledi

Po zaključku posvetovanja bo Evropska komisija analizirala in obdelala prejete odgovore. Na podlagi rezultatov javnega posvetovanja bo Evropska komisija na začetku leta 2015 pripravila predloge za nadaljnji razvoj strategije. 

Na vrh

Posebna izjava o varstvu podatkov pdf - 27 KB [27 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) română (ro) slovenčina (sk) suomi (fi) svenska (sv)