AA+A++Verzia na tlačMapa lokalityRSSRSS

Verejná konzultácia o stratégii Európa 2020

Cieľ konzultácie

Informovať o preskúmaní stratégie Európa 2020 a získať vaše stanoviská týkajúce sa jej ďalšieho rozvoja. 

Na začiatok

Oblasti politiky

Hospodárske a finančné záležitosti; konkurencieschopnosť; priemysel; jednotný trh; zamestnanosť; výskum, vývoj a inovácie; digitálne hospodárstvo; klíma, efektívne využívanie zdrojov a energie; vzdelávanie a odborná príprava; chudoba a sociálne vylúčenie.

Na začiatok

Obdobie trvania konzultácie

Konzultácia bude prebiehať od 5. mája 2014 do 31. októbra 2014.

Na začiatok

Dotazník

Dotazník je k dispozícii vo všetkých 24 úradných jazykoch EÚ.

  • Zobraziť dotazník
  • Dotazník vo formáte Word msw8 - 72 KB [72 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)
  • Open Office version of the questionnaire odt - 45 KB [45 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Na začiatok

Spôsob predkladania príspevkov

V rámci tejto konzultácie môžete odpovedať online, zaslať svoj príspevok e-mailom na internetovú adresu uvedenú v časti „Kontaktné údaje“ alebo na poštovú adresu uvedenú v tej istej časti. Svoje stanovisko takisto môžete nahrať online, poslať e-mailom alebo poštou.

Odpovedať môžete v ktoromkoľvek z 24 úradných jazykov EÚ. Odpoveď môže byť uverejnená v jazyku príspevku.

Odpovede od organizácií, ktoré nie sú zaregistrované v registri transparentnosti, budú uverejnené oddelene. Môžete sa zaregistrovať tu.

Príspevky uverejníme na tejto webovej stránke. Príspevky zreteľne označené ako „anonymné“ sa podľa toho budú spracovávať a budú uverejnené bez uvedenia osobných údajov. Príspevky s označením „nie na uverejnenie“ sa za také budú považovať a nebudú uverejnené. Prečítajte si vyhlásenie o ochrane osobných údajov pripojené k tomuto oznámeniu o konzultácii, aby ste sa informovali o tom, ako sa bude zaobchádzať s vašimi osobnými údajmi a príspevkami. 

Na začiatok

Kontaktné údaje

  • Príslušný útvar: European Commission, Secretariat-General, Unit SG D1 – "Europe 2020, European Semester, Economic Governance"
  • Funkčná e-mailová schránka: SG-EUROPE2020-CONSULTATION@ec.europa.eu
  • Poštová adresa:

European Commission
Secretariat-General – Unit SG D1 "Europe 2020, European Semester, Economic Governance"
BERL 6/201
Rue de la Loi 200
1040 Brusel
Belgicko

Na začiatok

Zobraziť doručené príspevky

Príspevky budú nahraté podľa kategórií respondentov a podľa oblastí v poradí, v akom boli prijaté.

Zobraziť doručené príspevky

Na začiatok

Ďalšie kroky

Po ukončení verejnej konzultácie bude Komisia analyzovať a spracúvať prijaté odpovede. Na základe výsledku verejnej konzultácie Komisia predloží návrhy na ďalší rozvoj stratégie na začiatku roka 2015. 

Na začiatok

Osobitné vyhlásenie o ochrane osobných údajov pdf - 27 KB [27 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) română (ro) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)