AA+A++Versiune pentru tipărireHarta site-uluiRSSRSS

Consultare publică privind Strategia Europa 2020

Obiectivul consultării

Obținerea de contribuții la revizuirea Strategiei Europa 2020 și colectarea de opinii asupra evoluției sale ulterioare. 

Începutul paginii

Domenii

Afaceri economice și financiare; competitivitate; industrie; piața unică; ocuparea forței de muncă; cercetare, dezvoltare și inovare; economia digitală; schimbările climatice, energia și utilizarea eficientă a resurselor; educația și formarea profesională; combaterea sărăciei și excluziunii sociale.

Începutul paginii

Perioada de consultare

Consultarea va fi deschisă în perioada 5 mai 2014 - 31 octombrie 2014.

Începutul paginii

Chestionar

Chestionarul este disponibil în toate cele 24 de limbi oficiale ale UE.

  • Accesați chestionarul
  • Versiunea Word a chestionarului msw8 - 72 KB [72 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)
  • Open Office version of the questionnaire odt - 46 KB [46 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Începutul paginii

Cum ne puteți trimite contribuția

Puteți răspunde la această consultare on-line sau o puteți trimite prin e-mail sau prin poștă la adresa indicată în secțiunea „Date de contact”. De asemenea, puteți încărca on-line sau trimite prin e-mail ori prin poștă un document de poziție.

Puteți răspunde în oricare din cele 24 de limbi oficiale ale UE. Răspunsul poate fi publicat în limba în care a fost redactat.

Răspunsurile primite din partea organizațiilor care nu sunt înscrise în Registrul de transparență vor fi publicate separat. Vă puteți înscrie aici.

Contribuțiile vor fi publicate pe acest site. Răspunsurile semnalate ca fiind anonime vor fi tratate ca atare și vor fi publicate fără informațiile cu caracter personal. Răspunsurile pentru care respondenții nu autorizează publicarea nu vor fi publicate. Vă rugăm să citiți declarația de confidențialitate specifică anexată prezentei consultări pentru informații asupra modului în care vor fi tratate datele personale și contribuția dumneavoastră. 

Începutul paginii

Date de contact

  • Serviciul responsabil: Comisia Europeană, Secretariatul General, Unitatea SG D 1 — „Europa 2020, semestrul european, guvernanța economică”
  • Adresă e-mail: SG-EUROPE2020-CONSULTATION@ec.europa.eu
  • Adresă poștală:

European Commission
Secretariat-General – Unit SG D1 "Europe 2020, European Semester, Economic Governance"
BERL 6/201
Rue de la Loi 200 / Wetstraat 200
1040 Bruxelles
Belgia

Începutul paginii

Pentru a consulta răspunsurile primite

Contribuțiile vor fi încărcate pe categorii de respondenți și pe domeniu, pe măsură ce sunt primite.

Accesați răspunsurile primite

Începutul paginii

Următoarele etape

După încheierea consultării publice, Comisia va analiza și va prelucra răspunsurile primite. Pe baza rezultatelor consultării publice, la începutul anului 2015, Comisia va prezenta propuneri privind evoluția ulterioară a strategiei. 

Începutul paginii

Declarație de confidențialitate specifică pdf - 27 KB [27 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)