AA+A++Wersja do drukuMapa stronyRSSRSS

Konsultacje społeczne w sprawie strategii „Europa 2020”

Cel konsultacji

Poinformowanie społeczeństwa o przeglądzie strategii „Europa 2020” oraz zapoznanie się z opiniami zainteresowanych stron na temat jej dalszego rozwoju. 

Początek strony

Obszary polityki

Sprawy gospodarcze i finansowe; konkurencyjność; przemysł; jednolity rynek; zatrudnienie; badania naukowe, rozwój i innowacje; gospodarka cyfrowa; klimat, energia i efektywne wykorzystanie zasobów; edukacja i szkolenia; ubóstwo i wykluczenie społeczne.

Początek strony

Czas trwania konsultacji

Konsultacje będą otwarte od dnia 5 maja 2014 r. do dnia 31 października 2014 r.

Początek strony

Kwestionariusz

Kwestionariusz jest dostępny we wszystkich 24 językach urzędowych UE.

  • Zobacz kwestionariusz
  • Kwestionariusz w wersji Word msw8 - 72 KB [72 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)
  • Open Office version of the questionnaire odt - 46 KB [46 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Początek strony

Jak przesłać odpowiedź

Odpowiedzi można udzielać odpowiadając na kwestionariusz online bądź przesłać wypełniony kwestionariusz pocztą elektroniczną na adres skrzynki funkcyjnej (zobacz: „Dane kontaktowe”) lub na adres pocztowy(zobacz: „Dane kontaktowe”). Mogą Państwo również załączyć swoje komentarze w formie plików bądź przesłać je pocztą elektroniczną lub zwykłą.

Mogą Państwo udzielić odpowiedzi w każdym z 24 języków urzędowych UE. Odpowiedzi mogą zostać opublikowane w języku, w którym je nadesłano.

Odpowiedzi od organizacji niezarejestrowanych w rejestrze służącym przejrzystości zostaną opublikowane oddzielnie. Tutaj można się zarejestrować.

Otrzymane odpowiedzi zostaną opublikowane na tej stronie. Odpowiedzi, które zostaną wyraźnie oznaczone jako anonimowe, będą traktowane jako takie i publikowane bez danych osobowych. Odpowiedzi oznaczone jako „nie do publikacji” będą traktowane jako takie i nie zostaną opublikowane. Prosimy zapoznać się z załączonym do niniejszej konsultacji oświadczeniem o ochronie prywatności, w którym znajdą Państwo informacje o tym, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe respondentów i udzielone przez nich odpowiedzi. 

Początek strony

Dane kontaktowe

  • Odpowiedzialne służby: Komisja Europejska, Sekretariat Generalny, Dział SG D 1 – „Strategia „Europa 2020”, semestr europejski, zarządzanie gospodarcze”
  • Funkcyjna skrzynka pocztowa: SG-EUROPE2020-CONSULTATION@ec.europa.eu
  • Adres pocztowy:

European Commission
Secretariat-General – Unit SG D1 "Europe 2020, European Semester, Economic Governance"
BERL, 6/201
Rue de la Loi 200,
1040 Bruksela
Belgia

Początek strony

Zobacz otrzymane odpowiedzi

Odpowiedzi zostaną opublikowane według kategorii respondentów i obszarów zgodnie z datą ich otrzymania.

Zobacz otrzymane odpowiedzi

Początek strony

Dalsze działania

Po zamknięciu konsultacji publicznych Komisja przetworzy i przeanalizuje otrzymane odpowiedzi. Na podstawie wyników konsultacji Komisja przedstawi wnioski dotyczące dalszego rozwoju strategii na początku 2015 r. 

Początek strony

Oświadczenie o ochronie prywatności pdf - 27 KB [27 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)