AA+A++Izdrukas versijaVietnes plānsRSSRSS

Stratēģijas “Eiropa 2020” sabiedriskā apspriešana

Apspriešanas mērķis

Ievākt stratēģijas “Eiropa 2020” novērtēšanai vajadzīgo informāciju un uzzināt jūsu viedokli par tās tālāko attīstību. 

Lapas sākums

Politikas joma(-s)

Ekonomika un finanses, konkurētspēja, rūpniecība, vienotais tirgus, nodarbinātība, pētniecība, izstrāde un inovācija, digitālā ekonomika, klimats, enerģētika un resursu lietderīga izmantošana, izglītība un mācības, nabadzība un sociālā atstumtība.

Lapas sākums

Apspriešanas periods

The consultation was open from 5 May to 31 October 2014 and is now closed

Lapas sākums

Anketa

Anketa ir pieejama visās 24 Eiropas Savienības oficiālajās valodās.

  • Anketas versija “Word” formātā msw8 - 72 KB [72 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)
  • Open Office version of the questionnaire odt - 46 KB [46 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Lapas sākums

Skatīt saņemtos komentārus

Saņemtās atbildes augšupielādēs, iedalītas respondentu kategorijās un jomās (tādā secībā, kā atbildes saņemtas).

Skatīt saņemtos komentārus

Lapas sākums

Turpmākie pasākumi

Kad sabiedriskā apspriešana būs beigusies, Eiropas Komisija analizēs un apstrādās saņemtās atbildes. Pamatojoties uz sabiedriskās apspriešanas rezultātiem, Komisija 2015. gada sākumā nāks klajā ar priekšlikumiem par stratēģijas turpmāko izstrādi. 

Lapas sākums

Īpašais paziņojums par personas datu aizsardzību pdf - 27 KB [27 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Lapas sākums