Δημόσια διαβούλευση για τη στρατηγική «Ευρώπη 2020»

Αντικείμενο της διαβούλευσης

Ενημέρωση σχετικά με την επισκόπηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και τη συγκέντρωση απόψεων για την περαιτέρω εξέλιξή της. 

Αρχή σελίδας

Τομείς πολιτικής

Οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις, ανταγωνιστικότητα, βιομηχανία, ενιαία αγορά, απασχόληση, έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία, ψηφιακή οικονομία, κλίμα, ενεργειακή απόδοση και αποτελεσματική χρήση των φυσικών πόρων, εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός.

Αρχή σελίδας

Περίοδος διαβούλευσης

Η διαβούλευση θα είναι ανοικτή από τις 5 Μαΐου 2014 έως τις 31 Οκτωβρίου 2014.

Αρχή σελίδας

Ερωτηματολόγιο

Το ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο και στις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

Αρχή σελίδας

Πώς να υποβάλετε τις απαντήσεις σας

Μπορείτε να απαντήσετε στη διαβούλευση μέσω Διαδικτύου, να στείλετε την απάντησή σας με ηλεκτρονικό μήνυμα στην υπηρεσιακή ηλεκτρονική θυρίδα που αναγράφεται στην ενότητα «Στοιχεία επικοινωνίας» ή στην ταχυδρομική διεύθυνση που αναφέρεται στην ίδια ενότητα. Έχετε επίσης τη δυνατότητα να τηλεφορτώσετε ή να στείλετε με e-mail ή ταχυδρομικώς ένα έγγραφο θέσης.

Μπορείτε να απαντήσετε σε οποιαδήποτε από τις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Οι απαντήσεις μπορούν να δημοσιευθούν στη γλώσσα υποβολής.

Οι απαντήσεις των οργανώσεων που δεν έχουν εγγραφεί στο μητρώο διαφάνειας θα δημοσιεύονται χωριστά. Μπορείτε να εγγραφείτε εδώ.

Όλες οι απαντήσεις θα δημοσιευθούν στην παρούσα ιστοσελίδα. Οι απαντήσεις που χαρακτηρίζονται ρητά ως «ανώνυμες» θα αντιμετωπίζονται ως τέτοιες και θα δημοσιεύονται χωρίς προσωπικά δεδομένα. Οι απαντήσεις που χαρακτηρίζονται ως «μη δημοσιεύσιμες» θα αντιμετωπίζονται ως τέτοιες και δεν θα δημοσιεύονται. Παρακαλείστε να διαβάσετε τη «δήλωση περί απορρήτου» που επισυνάπτεται στην παρούσα διαβούλευση, για να ενημερωθείτε σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων και των απαντήσεών σας. 

Αρχή σελίδας

Στοιχεία επικοινωνίας

  • Αρμόδια υπηρεσία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Γραμματεία, Μονάδα SG D1 – "Ευρώπη 2020, Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, Οικονομική Διακυβέρνηση"
  • Υπηρεσιακή ηλεκτρονική θυρίδα: SG-EUROPE2020-CONSULTATION@ec.europa.eu
  • Ταχυδρομική διεύθυνση:

European Commission
Secretariat-General – Unit SG D1 "Europe 2020, European Semester, Economic Governance"
BERL 6/201
Rue de la Loi 200
1040 Brussels
Belgium

Αρχή σελίδας

Δείτε τις απαντήσεις που έχουν παραληφθεί

Οι απαντήσεις θα τηλεφορτώνονται ανά κατηγορία συμμετεχόντων και ανά περιοχή όπως παραλαμβάνονται.

Δείτε τις απαντήσεις που έχουν παραληφθεί

Αρχή σελίδας

Επόμενα βήματα

Μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναλύσει και θα επεξεργαστεί όλες τις απαντήσεις. Με βάση τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης, η Επιτροπή θα υποβάλει προτάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη της στρατηγικής στις αρχές του 2015. 

Αρχή σελίδας

Ειδική δήλωση περί απορρήτου pdf - 27 KB [27 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)