Δημόσια διαβούλευση για τη στρατηγική «Ευρώπη 2020»

Αντικείμενο της διαβούλευσης

Ενημέρωση σχετικά με την επισκόπηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και τη συγκέντρωση απόψεων για την περαιτέρω εξέλιξή της. 

Αρχή σελίδας

Τομείς πολιτικής

Οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις, ανταγωνιστικότητα, βιομηχανία, ενιαία αγορά, απασχόληση, έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία, ψηφιακή οικονομία, κλίμα, ενεργειακή απόδοση και αποτελεσματική χρήση των φυσικών πόρων, εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός.

Αρχή σελίδας

Περίοδος διαβούλευσης

The consultation was open from 5 May to 31 October 2014 and is now closed

Αρχή σελίδας

Ερωτηματολόγιο

Το ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο και στις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

  • Το ερωτηματολόγιο σε μορφή Word msw8 - 72 KB [72 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)
  • Open Office version of the questionnaire odt - 47 KB [47 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Αρχή σελίδας

Δείτε τις απαντήσεις που έχουν παραληφθεί

Οι απαντήσεις θα τηλεφορτώνονται ανά κατηγορία συμμετεχόντων και ανά περιοχή όπως παραλαμβάνονται.

Δείτε τις απαντήσεις που έχουν παραληφθεί

Αρχή σελίδας

Επόμενα βήματα

Μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναλύσει και θα επεξεργαστεί όλες τις απαντήσεις. Με βάση τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης, η Επιτροπή θα υποβάλει προτάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη της στρατηγικής στις αρχές του 2015. 

Αρχή σελίδας

Ειδική δήλωση περί απορρήτου pdf - 27 KB [27 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Αρχή σελίδας