Обществена консултация относно стратегията „Европа 2020“

Цел на консултацията

Да се съберат коментари и предложения във връзка с прегледа на стратегията „Европа 2020“ и нейното по-нататъшно развитие. 

Начало на страницата

Области на политиката

Икономически и финансови въпроси; конкурентоспособност; промишленост; единен пазар; заетост; научни изследвания, развойна дейност и иновации; цифрова икономика; климат, енергетика и ресурсна ефективност; образование и обучение; бедност и социално изключване.

Начало на страницата

Период на консултацията

Консултацията ще се проведе от 5 май 2014 г. до 31 октомври 2014 г.

Начало на страницата

Въпросник

Въпросникът е достъпен на всички 24 официални езика на ЕС.

  • Вижте въпросника
  • Въпросникът в Word формат msw8 - 72 KB [72 KB] čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)
  • Open Office version of the questionnaire odt - 46 KB [46 KB] čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Начало на страницата

Как да изпратите вашите коментари и предложения

Можете да попълните въпросника онлайн или да изпратите попълнения от вас въпросник на електронния или пощенския адрес, посочен в раздел „Координати за връзка“. Също така можете да качите онлайн или да изпратите по електронната или обикновената поща становище.

Можете да отговорите на всеки от 24-те официални езика на ЕС. Отговорите могат да бъдат публикувани на езика, на който са изпратени.

Отговорите от организации, които не са регистрирани в Регистъра за прозрачност, ще бъдат публикувани отделно. Можете да се регистрирате тук.

Отговорите ще бъдат публикувани на тази страница. Отговорите, за които е посочено да бъдат третирани като „анонимни“, ще бъдат публикувани без личните данни. Отговорите, за които е посочено да не се публикуват, няма да бъдат публикувани. Моля, запознайте се с декларацията за поверителност, приложена към настоящата консултация, за да се информирате за това как ще бъдат обработвани личните ви данни и отговорът ви. 

Начало на страницата

Координати за връзка

  • Отговорна служба: Европейска комисия, Генерален секретариат, отдел SG D1 „Европа 2020, европейски семестър, икономическо управление“
  • Ел. адрес: SG-EUROPE2020-CONSULTATION@ec.europa.eu
  • Пощенски адрес:

European Commission
Secretariat-General – Unit SG D1 "Europe 2020, European Semester, Economic Governance"
BERL 6/201
Rue de la Loi 200
1040 Brussels
Belgium

Начало на страницата

Разглеждане на получените отговори

Отговорите ще бъдат качени и организирани по категория респонденти и по области.

Разглеждане на получените отговори

Начало на страницата

Следващи стъпки

След приключването на обществената консултация Комисията ще обработи и анализира получените отговори. Въз основа на резултатите от консултацията Комисията ще изготви предложения за по-нататъшно развитие на стратегията в началото на 2015 г. 

Начало на страницата

Специална декларация за поверителност pdf - 27 KB [27 KB] čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)