Обществена консултация относно стратегията „Европа 2020“

Цел на консултацията

Да се съберат коментари и предложения във връзка с прегледа на стратегията „Европа 2020“ и нейното по-нататъшно развитие. 

Начало на страницата

Области на политиката

Икономически и финансови въпроси; конкурентоспособност; промишленост; единен пазар; заетост; научни изследвания, развойна дейност и иновации; цифрова икономика; климат, енергетика и ресурсна ефективност; образование и обучение; бедност и социално изключване.

Начало на страницата

Период на консултацията

The consultation was open from 5 May to 31 October 2014 and is now closed

Начало на страницата

Въпросник

Въпросникът е достъпен на всички 24 официални езика на ЕС.

  • Въпросникът в Word формат msw8 - 72 KB [72 KB] čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)
  • Open Office version of the questionnaire odt - 46 KB [46 KB] čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Начало на страницата

Разглеждане на получените отговори

Отговорите ще бъдат качени и организирани по категория респонденти и по области.

Разглеждане на получените отговори

Начало на страницата

Следващи стъпки

След приключването на обществената консултация Комисията ще обработи и анализира получените отговори. Въз основа на резултатите от консултацията Комисията ще изготви предложения за по-нататъшно развитие на стратегията в началото на 2015 г. 

Начало на страницата

Специална декларация за поверителност pdf - 27 KB [27 KB] čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Начало на страницата