AA+A++NatisniZemljevid straniRSSRSS

Osnovni podatki

:
:
:
:

:
:
Vrsta organizacije*:


:
Glavno(a) področje(a) vaših odgovorov*:


:
:
Vaš odgovor (odkljukajte ustrezno okence)*:


Osnovne informacije za javno posvetovanje

Strategijo Evropa 2020 smo uvedli marca 2010 kot strategijo EU za spodbujanje pametne, trajnostne in vključujoče gospodarske rasti. Njen namen je vzpostaviti konkurenčno evropsko gospodarstvo, ki bo temeljilo na znanju, pri tem pa ohraniti model socialno–tržnega gospodarstva EU in izboljšati gospodarno rabo virov. Zasnovana je bila torej kot partnerstvo med EU in državami članicami, ki si prizadeva spodbuditi gospodarsko rast in zaposlovanje.

Strategija Evropa 2020 je določila pet temeljnih ciljev, in sicer za področje zaposlovanja, raziskav in razvoja, podnebnih sprememb in energije1, izobraževanja ter boja proti revščini in socialni izključenosti. Uvedla je tudi vrsto akcijskih programov oziroma vodilnih pobud, ki zadevajo sedem ključnih dejavnikov gospodarske rasti, tj. inovacije, digitalno gospodarstvo, zaposlovanje, mlade, industrijsko politiko, revščino in gospodarno rabo virov. Usmerjenost strategije podpirajo tudi ukrepi na ravni EU glede enotnega trga, proračuna EU in zunanje politike EU.

Spremljanje izvajanja strategije Evropa 2020 se odvija v okviru evropskega semestra, vsakoletnega ciklusa usklajevanja nacionalnih gospodarskih in proračunskih politik na ravni EU. Evropski semester obsega razprave med institucijami EU o splošnih prednostnih nalogah, letne zaveze držav članic in priporočila za posamezne države, ki jih pripravi Evropska komisija, na najvišji ravni pa podprejo voditelji držav članic v Evropskem svetu. Ta priporočila morajo države članice upoštevati pri vodenju politike in proračuna. Priporočila za države članice in proračun EU so tako ključni instrumenti izvajanja strategije Evropa 2020.

Po štirih let izvajanja strategije Evropa 2020 je Evropska komisija predlagala pregled strategije, kar je Evropski svet na zasedanju 20. in 21. marca 2014 potrdil. Evropska komisija je 5.marca 2014 sprejela sporočilo Ocena izvajanja strategije Evropa 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast (Sporočilo pdf - 129 KB [129 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) suomi (fi) svenska (sv) in Priloge pdf - 889 KB [889 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) suomi (fi) svenska (sv) ), ki vsebuje uvodna spoznanja o izvajanju strategije v prvih letih. Na podlagi teh prvih rezultatov in glede na postopno okrevanje evropskih gospodarstev je zdaj napočil čas za razmislek o zasnovi strategije za prihodnja leta.

S tem vprašalnikom želimo zbrati vaša mnenja o spoznanjih, ki so jih dala prva leta izvajanja strategije Evropa 2020, ter o elementih in vidikih, ki bi jih bilo treba upoštevati pri pripravi strategije gospodarske rasti EU za čas po krizi. 

1 Evropska komisija je januarja 2014 uvedla okvir za energetske in podnebne politike do leta 2030. Med glavnimi cilji novega okvira so zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za 40 % glede na raven iz leta 1990, zavezujoč cilj za vso EU, po katerem je treba povečati delež energije iz obnovljivih virov na najmanj 27 %, in obnova ciljev za politike energetske učinkovitosti.

Označite, kako boste oddali svoj prispevek*:
1. Pregled: strategija Evropa 2020 v obdobju 2010–2014

Vsebina in izvedba
Orodja
2. Prilagoditev strategije Evropa 2020: strategija za rast za Evropo po krizi

Vsebina in izvedba

Orodja* obvezno polje