AA+A++Versiune pentru tipărireHarta site-uluiRSSRSS

Informații despre respondenți

:
:
:
:

:
:
Tipul de organizație*:






:
Principalele domenii acoperite de contribuția dumneavoastră*:










:
:
Răspunsul dvs. (bifați căsuța corespunzătoare)*:


Context

Strategia Europa 2020, menită să promoveze o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, a fost lansată în martie 2010 . Obiectivul său este de a crea condiții favorabile pentru o economie europeană bazată pe cunoaștere și competitivă, păstrând totodată modelul UE de economie de piață socială și îmbunătățind eficiența resurselor. Strategia a fost concepută ca un parteneriat între UE și statele membre, vizând promovarea creșterii și crearea de locuri de muncă.

Strategia Europa 2020 este structurată pe cinci axe principale: ocuparea forței de muncă, cercetare și dezvoltare, schimbări climatice și utilizarea eficientă a energiei1, educație și combaterea sărăciei și excluziunii sociale. Strategia stabilește, de asemenea, o serie de programe de acțiune, denumite „inițiative emblematice”, în șapte domenii considerate motoare esențiale pentru creștere, cum ar fi inovarea, economia digitală, ocuparea forței de muncă, tineretul, politica industrială, sărăcia și utilizarea eficientă a resurselor. Obiectivele strategiei sunt, de asemenea, sprijinite de o acțiune la nivelul UE în domenii precum piața unică, bugetul UE și agenda externă a UE.

Strategia Europa 2020 este pusă în aplicare și monitorizată în cadrul Semestrului european, ciclul anual de coordonare a politicilor bugetare și economice la nivelul UE. Semestrul european implică discuții între instituțiile UE privind prioritățile majore, angajamente anuale ale statelor membre și recomandări pentru fiecare stat membru elaborate de Comisie și adoptate, la cel mai înalt nivel, de șefii de stat și de guvern în cadrul Consiliului European. Aceste recomandări trebuie aplicate în cadrul politicilor și bugetelor statelor membre. Astfel, împreună cu bugetul UE, recomandările de țară sunt instrumente-cheie pentru punerea în aplicare a Strategiei Europa 2020.

După patru ani, la propunerea Comisiei, Consiliul European din 20-21 martie 2014 a fost de acord să inițieze o revizuire a Strategiei Europa 2020. La 5 martie 2014, Comisia a adoptat Comunicarea „Bilanțul strategiei Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii” (Comunicarea pdf - 129 KB [129 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) și anexele pdf - 889 KB [889 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) ), în care sunt trase concluziile preliminare după primii ani de la implementarea strategiei. Pe baza acestor prime rezultate și în contextul unei redresări treptate a economiilor europene, este momentul să reflectăm la elaborarea strategiei pentru următorii ani.

Prin aceste întrebări, dorim să aflăm care este punctul dumneavoastră de vedere cu privire la concluziile trase după primii ani de implementare a Strategiei Europa 2020 și la elementele care trebuie luate în considerare pentru evoluția sa ulterioară, cu scopul de a construi o strategie de creștere post-criză a UE. 

1În ianuarie 2014, Comisia a lansat un cadru pentru politica privind clima și energia pentru perioada 2020-2030: reducerea cu 40% a emisiilor de gaze cu efect de seră (față de nivelul din 1990), un obiectiv obligatoriu pentru UE vizând o pondere de cel puțin 27% a surselor regenerabile în consumul total de energie și confirmarea dorinței de a aplica politici menite să asigure o utilizare eficientă a energiei.

Alegeți modalitatea prin care doriți să trimiteți contribuția*:




1. Bilanțul Strategiei Europa 2020 pentru perioada 2010-2014

Conținut și punere în aplicare




Instrumente




2. Adaptarea Strategiei Europa 2020: strategia de creștere pentru o Europă ieșită din criză

Conținut și punere în aplicare





Instrumente







* câmp obligatoriu