AA+A++Printbare versieSitemapRSSRSS

Informatie over de respondenten

:
:
:
:

:
:
Type organisatie*:


:
Belangrijkste onderwerp(en) in uw bijdrage*:


:
:
Mijn antwoord mag... (vink het vakje van uw keuze aan)*:


Achtergrond van de openbare raadpleging

In maart 2010 gaf de EU het startschot voor de Europa 2020-strategie om slimme, duurzame en inclusieve groei te bevorderen. Die moet van Europa een concurrerende kenniseconomie maken, zonder afbreuk te doen aan het sociale marktmodel van de EU, en tegelijkertijd onze grondstoffenefficiëntie te verbeteren. De strategie is bedoeld als partnerschap tussen de EU en de lidstaten om groei en werkgelegenheid te bevorderen.

De Europa 2020-strategie draait rond vijf hoofddoelstellingenop het gebied van werkgelegenheid, onderzoek en ontwikkeling, klimaat en energie1, onderwijs en de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting. Ook bevat de strategie een reeks actieprogramma's, zogenaamde vlaggenschipinitiatieven, op zeven gebieden die van cruciaal belang worden geacht voor meer groei, namelijk innovatie, de digitale economie, werkgelegenheid, jeugd, industriebeleid, armoede en grondstoffenefficiëntie. De EU ondersteunt de doelstellingen van de strategie ook centraal met haar beleid voor de interne markt, de EU-begroting en de buitenlandagenda.

Uitvoering en toezicht in verband met de Europa 2020-strategie vallen onder het Europees Semester, de jaarlijkse procedure om het economisch en begrotingsbeleid op EU-niveau te coördineren. Voor het Europees Semester bespreken de EU-instellingen gezamenlijk de brede prioriteiten, doen de lidstaten jaarlijks toezeggingen en stelt de Commissie landspecifieke aanbevelingen op, die op het hoogste niveau door de leiders in de Europese Raad onderschreven worden. Deze aanbevelingen moeten de lidstaten meenemen in hun beleid en begroting. Samen met de EU-begroting vormen de landspecifieke aanbevelingen dan ook een essentieel instrument voor de uitvoering van de Europa 2020-strategie.

Nu heeft de Commissie voorgesteld om de eerste vier jaar van de Europa 2020-strategie te evalueren, en op 20-21 maart 2014 heeft de Europese Raad daarmee ingestemd Op 5 maart 2014 heeft de Commissie een mededeling gepubliceerd met een "Tussenopname van de Europa 2020-strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei" (Mededeling pdf - 129 KB [129 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) en bijlagen pdf - 889 KB [889 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) ) waarin ze ook al enkele lessen trekt uit de eerste jaren waarin de strategie is uitgevoerd. Voortbouwend op deze eerste resultaten en in de context van een geleidelijk herstel van de Europese economieën, is het tijd om na te denken over de strategie voor de komende jaren.

Met deze vragen willen we te weten komen welke lessen we volgens u kunnen trekken uit de eerste jaren van de Europa 2020-strategie en waar we de komende tijd rekening mee moeten houden om de EU een passende groeistrategie voor de jaren na de crisis te geven. 

1 In januari 2014 heeft de Commissie een kader voor het energie- en klimaat beleid tot 2030 gepresenteerd. Enkele belangrijke punten: de uitstoot aan broeikasgassen moet 40% onder het niveau van 1990 komen, in de hele EU moet minstens 27% van de gebruikte energie hernieuwbaar zijn en de energie-efficiëntiedoelstellingen worden nog verder aangescherpt.

Hoe wilt u uw bijdrage indienen?*:
1. De balans opmaken: de Europa 2020-strategie tussen 2010 en 2014

Inhoud en uitvoering
Instrumenten
2. Aanpassing van de Europa 2020-strategie: de groeistrategie voor Europa na de crisis

Inhoud en uitvoering

Instrumenten* verplicht