AA+A++Izdrukas versijaVietnes plānsRSSRSS

Informācija par respondentiem

:
:
:
:

:
:
Organizācijas veids*:


:
Galvenā(-ās) joma(-as), uz kurām attiecas jūsu anketa*:


:
:
Jūsu atbilde (ielieciet ķeksīti rūtiņā pie savas atbildes)*:


Papildinformācija sabiedriskajai apspriešanai

Stratēģiju “Eiropa 2020” sāka īstenot 2010. gada martā , tā ir ES stratēģija, kā veicināt gudru, ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi. Tās mērķis ir panākt, ka Eiropas ekonomika ir balstīta uz zināšanām un konkurētspējīga, tomēr saglabājot ES sociālās tirgus ekonomikas modeli, kā arī lietderīgāk izmantojot resursus. Tāpēc šo stratēģiju veidoja kā ES un tās dalībvalstu partnerību, kuras uzdevums ir veicināt izaugsmi un nodarbinātību.

Stratēģijas “Eiropa 2020” pamatā ir pieci pamatmērķi šādās jomās: nodarbinātība, pētniecība un izaugsme, klimats un enerģētika1, izglītība un cīņa pret nabadzību un sociālo atstumtību. Stratēģijā ir iekļautas arī vairākas rīcības programmas, sauktas par pamatiniciatīvām. Tās ir septiņās jomās, ko uzskata par būtiskākajiem izaugsmes dzinuļiem (jomas ir šādas: inovācija, digitālā ekonomika, nodarbinātība un jaunatne, rūpniecības politika, nabadzības izskaušana un resursu lietderīga izmantošana). Stratēģijas mērķu sasniegšanu veicina arī ES līmenī veikta rīcība tādās jomās kā vienotais tirgus, ES budžets un ES ārpolitika.

Stratēģijas “Eiropa 2020” īstenošana un uzraudzība notiek tā sauktā Eiropas pusgada ietvaros. Tas ir ikgadējs cikls, kurā ES līmenī tiek koordinēta dalībvalstu ekonomikas un budžeta politika. Eiropas pusgada procedūrā starp ES iestādēm notiek diskusija par vispārīgām prioritātēm un saistībām, ko katru gadu uzņēmušās dalībvalstis, kā arī par Komisijas sagatavotajiem ieteikumiem, kas adresēti konkrētām valstīm. Tos visus visaugstākajā līmenī apstiprina vadītāji, piedaloties Eiropadomē. Tad minētie ieteikumi jāņem vērā dalībvalstu politikā un budžetā. Konkrētai valstij adresētie ieteikumi ir ļoti svarīgs instruments stratēģijas “Eiropa 2020” īstenošanai.

Nu, pēc četriem gadiem, Eiropas Komisija ir ierosinājusi (un Eiropadome savā 2014. g. 20.–21. marta sanāksmē šim ierosinājumam piekrita) sākt stratēģijas “Eiropa 2020” novērtēšanu. 2014. gada 5. martā Komisija pieņēma paziņojumu “Eiropa 2020 – stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei – stāvokļa izvērtējums” (Paziņojums pdf - 129 KB [129 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) un tā pielikumi pdf - 889 KB [889 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) ). Paziņojumā izdarīti pirmie secinājumi par stratēģijas īstenošanas pirmajiem gadiem. Pamatojoties uz šiem pirmajiem rezultātiem un ņemot vērā to, ka Eiropas valstu ekonomika pakāpeniski atveseļojas, ir pienācis laiks pārdomām par to, kādai šai stratēģijai jābūt nākotnē.

Uzdodot šos jautājumus, vēlamies uzzināt jūsu viedokli par to, kādu mācību varam gūt no stratēģijas “Eiropa 2020” īstenošanas pirmajiem gadiem un kādi aspekti būtu jāņem vērā, turpmāk izstrādājot stratēģiju, kā ES nodrošināt izaugsmi pēc krīzes. 

1 2014. gada 1. janvārī Komisija nāca klajā ar redzējumu , kādai jābūt enerģētikas un klimata politikai līdz 2030. gadam. Jaunās pieejas galvenie mērķi ir šādi: siltumnīcefekta gāzu emisija jāsamazina par 40 %, lai tā būtu mazāka nekā 1990. gadā, visā ES jāievieš juridiski saistošs mērķis, ka no atjaunojamiem avotiem nākušas enerģijas īpatsvaram jābūt vismaz 27 %. Viens no jaunās pieejas galvenajiem mērķiem ir arī energoefektivitāte.

Izvēlieties, kā gribat nosūtīt anketu*:
1. Stratēģijas “Eiropa 2020” novērtējums 2010.–2014. g.

Saturs un īstenošana
Rīki
2. Stratēģijas “Eiropa 2020” pielāgošana (izaugsmes stratēģija pēckrīzes Eiropai)

Saturs un īstenošana

Rīki* jāaizpilda obligāti