AA+A++Spausdinti skirta versijaSvetainės struktūraRSSRSS

Informacija apie respondentus

:
:
:
:

:
:
Organizacijos rūšis*:


:
Pagrindinės sritys, su kuriomis susiję jūsų atsakymai*:


:
:
Jūsų atsakymas (pažymėkite pasirinktą langelį)*:


Informacija apie šias viešas konsultacijas

2010 m. kovo mėn. paskelbta ES strategija, kuria skatinamas pažangus, tvarus ir integracinis augimas, – „Europa 2020“. Ja siekiama Europoje kurti konkurencingą žinių ekonomiką ir kartu išsaugoti ES socialinės rinkos ekonomikos modelį bei efektyviau naudoti išteklius. Strategija buvo sumanyta kaip ES ir jos valstybių narių partnerystė, kuria skatinamas ekonomikos augimas ir darbo vietų kūrimas.

Penki pagrindiniai šios strategijos tikslai – tai užimtumo, mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros, klimato ir energetikos1, švietimo bei kovos su skurdu ir socialine atskirtimi sričių tikslai. Be to, strategijoje nustatytos septynių sričių, kurios laikomos itin svarbiomis ekonomikos augimui, būtent inovacijų, skaitmeninės ekonomikos, užimtumo ir jaunimo, pramonės politikos, kovos su skurdu ir efektyvaus išteklių naudojimo, veiksmų programos, vadinamosios pavyzdinės iniciatyvos. Strategijos tikslų padedama siekti ir ES lygmens veikla bendrosios rinkos, ES biudžeto ir ES išorės politikos darbotvarkės srityse.

Strategija „Europa 2020“ įgyvendinama ir jos stebėsena vykdoma pasitelkus Europos semestrą – ekonominės ir biudžeto politikos koordinavimo ES lygmeniu metinį ciklą. Per Europos semestrą ES institucijos aptaria plačius prioritetus, valstybės narės prisiima metinius įsipareigojimus, Komisija parengia konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas, kurios aukščiausiu lygmeniu patvirtinamos Europos Vadovų Taryboje. Į šias rekomendacijas valstybės narės turi atsižvelgti formuodamos savo politiką ir rengdamos biudžetą. Konkrečioms šalims skirtos rekomendacijos ir ES biudžetas yra pagrindinės strategijos „Europa 2020“ įgyvendinimo priemonės.

Praėjus ketveriems metams Komisija pasiūlė atlikti strategijos „Europa 2020“ peržiūrą, o Europos Vadovų Taryba per 2014 m. kovo 20–21 d. susitikimą šiam pasiūlymui pritarė. 2014 m. kovo 5 d. Komisija priėmė komunikatą „Pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategijos „Europa 2020“ rezultatų apžvalga“ (komunikatas pdf - 129 KB [129 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) ir priedai pdf - 889 KB [889 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) ), kuriame apžvelgiama pirmųjų strategijos įgyvendinimo metų patirtis. Atėjo laikas remiantis šiais pirmaisiais rezultatais ir atsižvelgiant į tai, kad Europos šalių ekonomika palaipsniui atsigauna, pamąstyti apie tai, kokios strategijos reikėtų laikytis ateinančiais metais.

Parengėme šiuos klausimus, nes norėtume sužinoti jūsų nuomonę apie pirmųjų strategijos „Europa 2020“ įgyvendinimo metų patirtį ir į ką reikėtų atsižvelgti šią strategiją tobulinant ir rengiant ES ekonomikos augimo po krizės strategiją. 

1 2014 m. sausio mėn. Komisija paskelbė klimato ir energetikos politikos iki 2030 m. strategiją . Tarp svarbiausių šios naujos strategijos tikslų – išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį sumažinti 40 %, palyginti su 1990 m. lygiu, įpareigoti visas ES šalis bent 27 % sunaudojamos energijos gauti iš atsinaujinančiųjų išteklių ir vykdyti platesnio užmojo energijos vartojimo efektyvumo politiką.

Pasirinkite, kaip teiksite savo atsakymus*:
1. Strategijos „Europa 2020“ rezultatų, pasiektų 2010–2014 m., apžvalga

Turinys ir įgyvendinimas
Priemonės
2. Strategijos „Europa 2020“ pritaikymas: augimo strategija, skirta Europai po krizės

Turinys ir įgyvendinimas

Priemonės* Šį laukelį užpildyti privaloma