AA+A++Nyomtatható változatHonlaptérképRSSRSS

Információk a válaszadókról

:
:
:
:

:
:
A kérdőív kitöltője*:


:
Az Ön válaszai által érintett fő terület(ek)*:


:
:
Kérjük, jelölje be a megfelelő négyzetet:*:


A nyilvános konzultáció háttere

Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés előmozdítását célzó Európa 2020 stratégiát az EU 2010 márciusában indította útjára. A stratégia célja, hogy megteremtse a tudásalapú és versenyképes európai gazdaság alapjait és növelje az erőforrás-hatékonyságot – mindezt anélkül, hogy veszélybe sodorná az EU szociális piacgazdasági modelljét. A stratégia az EU és a tagállamok közötti partnerségen alapul, melynek legfontosabb mozgatórugói a növekedés és a munkahelyteremtés.

Az Európa 2020 stratégia öt kiemelt célt rögzít a foglalkoztatás, a kutatás és fejlesztés, az éghajlat- és energiapolitika1, az oktatás, valamint a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem terén. A stratégia ezenkívül egy sor cselekvési programot, ún. kiemelt kezdeményezést határoz meg a növekedés szempontjából kulcsfontosságúnak ítélt hét fontos területen, nevezetesen az innováció, a digitális gazdaság, a foglalkoztatás és az ifjúság, az iparpolitika, a szegénység elleni küzdelem és az erőforrás-hatékonyság terén. A stratégia célkitűzéseinek érvényre jutását más uniós szintű – többek között az egységes piaccal, az uniós költségvetéssel és az EU külpolitikájával kapcsolatos – intézkedések is segítik.

Az Európa 2020 stratégia megvalósítása és és az elért eredmények figyelemmel kísérése a tagállamok gazdasági és költségvetési politikáját uniós szinten összehangoló, évente ismétlődő európai szemeszter keretében történik. Ennek során az európai uniós intézmények megbeszélést folytatnak egymással az általános prioritásokról, a tagállamok által tett éves vállalásokról, valamint a Bizottság által készített és az uniós országok vezetőiből álló Európai Tanács által jóváhagyott országspecifikus ajánlásokról. A tagállamoknak a szakpolitikáik kidolgozása és a költségvetéseik elkészítése során figyelembe kell venniük ezeket az ajánlásokat. Az országspecifikus ajánlások az EU költségvetésével együtt kulcsfontosságú elemét képezik az Európa 2020 stratégia végrehajtásának.

Az Európa 2020 stratégia indulása óta eltelt négy év tapasztalataiból mérleget vonva a Bizottság javaslatot tett a stratégia jövőbeli irányának felülvizsgálatára, melyet a 2014. március 20–21-i ülésén az Európai Tanács jóváhagyott. 2014. március 5-én a Bizottság közleményt fogadott el „Mérleg az Európa 2020 – az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiájáról” címmel (a közlemény pdf - 129 KB [129 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) és mellékletei pdf - 889 KB [889 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) ), melyben ismerteti a stratégia megvalósításának első négy évéből levont tanulságokat. Ezekre az első eredményekre építve, valamint szem előtt tartva azt is, hogy az európai gazdaságok fokozatosan magukra találnak, időszerűvé vált a stratégia újragondolása az elkövetkező évekre.

E kérdésekkel arra kívánunk választ kapni, hogy Ön szerint milyen tanulságok vonhatók le az Európa 2020 stratégia megvalósításának első négy évéből, illetve milyen új elemekkel kellene bővíteni a stratégiát ahhoz, hogy az tükrözze a válság utáni Európa növekedéssel kapcsolatos prioritásait. 

1 2014 januárjában a Bizottság életbe léptette az energiaügyi és éghajlat-változási politikák 2030-ig szóló keretét. A keret legfontosabb célkitűzései az üvegházhatásúgáz-kibocsátások 40%-os csökkentése az 1990-es szinthez képest, a megújuló energia részarányának legalább 27%-ra történő növelésére vonatkozó, az egész Unióra kiterjedő, kötelező erejű célkitűzés, valamint az energiahatékonysági szakpolitika terén tett újbóli kötelezettségvállalások.

A konzultációs kérdőívre adott válaszok benyújtásának módja*:
1. Az Európa 2020 stratégia 2010 és 2014 közötti mérlege

Tartalom és végrehajtás
Eszközök
2. Az Európa 2020 stratégia kiigazítása: a válság utáni Európa növekedési stratégiája

Tartalom és végrehajtás

Eszközök* kötelező kitölteni