AA+A++PrintSitemapRSSRSS

Podaci o sudionicima javnog savjetovanja

:
:
:
:

:
:
Vrsta organizacije*:


:
Glavno područje / glavna područja koja su obuhvaćena Vašim doprinosom*:


:
:
Vaš se odgovor (potvrdite okvir po vašem izboru)*:


Kontekst javnog savjetovanja

Strategija Europa 2020. pokrenuta je u ožujku 2010. kao strategija EU-a za poticanje pametnog, održivog i uključivog rasta. Njome se želi ostvariti konkurentno europsko gospodarstvo utemeljeno na znanju, istovremeno održavajući model socijalnog tržišnog gospodarstva EU-a i poboljšavajući učinkovitost resursa. Stoga je osmišljena kao partnerstvo između EU-a i država članica usmjereno ka poticanju rasta i stvaranju radnih mjesta.

Strategija Europa 2020. temelji se na pet glavnih ciljeva u području zapošljavanja, istraživanja i razvoja, klime i energetike1, obrazovanja te borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti. Strategijom se pokrenuo i niz programa djelovanja pod nazivom „vodeće inicijative” u sedam područja koja se smatraju ključnim pokretačima rasta, odnosno u području inovacija, digitalnog gospodarstva, zapošljavanja i mladih, industrijske politike, siromaštva i učinkovitosti resursa. Ciljevi te strategije podupiru se i djelovanjem na razini EU-a u područjima poput jedinstvenog tržišta, proračuna EU-a i vanjskopolitičke agende.

Strategija Europa 2020. provodi se i prati u okviru Europskog semestra, godišnjeg ciklusa usklađivanja gospodarskih i proračunskih politika na razini EU-a. Europski semestar obuhvaća raspravu među institucijama EU-a o općim prioritetima, godišnje obveze država članica i preporuke za svaku pojedinu državu koje priprema Komisija, a na najvišoj razini donose čelnici u Europskom vijeću. Nakon toga je potrebno preporuke uzeti u obzir u politikama i proračunima država članica. Kao takve, preporuke su za svaku pojedinu državu, uz proračun EU-a, ključni instrumenti za provedbu strategije Europa 2020.

Komisija je nakon četiri godine predložila pokretanje revizije strategije Europa 2020., s čime se složilo Europsko vijeće održano 20. – 21. ožujka 2014. Komisija je 5. ožujka 2014. donijela Komunikaciju „Osvrt na strategiju Europa 2020. za pametan, održiv i uključiv rast” (Komunikacija pdf - 129 KB [129 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) i prilozi pdf - 889 KB [889 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) ) u kojoj se izvlače preliminarne pouke iz prvih godina provedbe strategije. Na temelju tih prvih rezultata i u okviru postupnog oporavka europskih gospodarstava, vrijeme je da se razmisli o načinu oblikovanja strategije za nadolazeće godine.

U cilju stvaranja strategije rasta EU-a nakon krize navedenim pitanjima želimo prikupiti vaša mišljenja o poukama izvučenima iz prvih godina primjene strategije Europa 2020. i o elementima koje je potrebno uzeti u obzir u njezinom daljnjem razvoju. 

1 Komisija je u siječnju 2014. uspostavila okvir za energetske i klimatske politike do 2030. Smanjenje emisije stakleničkih plinova za 40 % ispod razine iz 1990., obvezujući cilj u cijelom EU-u za povećanje obnovljive energije na najmanje 27 % te novi ciljevi za politike energetske učinkovitosti jedni su od glavnih ciljeva novog okvira.

Odaberite način podnošenja doprinosa*:
1. Osvrt na strategiju Europa 2020. u razdoblju 2010. – 2014.

Sadržaj i provedba
Alati
2. Prilagođavanje strategije Europa 2020. – strategija rasta za Europu nakon krize

Sadržaj i provedba

Alati* obvezno polje