AA+A++Tulostettava versioSivustokarttaRSSRSS

Tietoja vastaajasta

:
:
:
:

:
:
Organisaation tyyppi*:


:
Vastauksesi keskeiset alat*:


:
:
Vastauksesi (rasti asianmukaiseen ruutuun)*:


Kuulemisen taustaa

Eurooppa 2020 -strategian täytäntöönpano käynnistettiin maaliskuussa 2010 . Strategian tarkoituksena on edistää älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua EU:ssa. Sillä pyritään luomaan osaamispohjainen ja kilpailukykyinen eurooppalainen talous, jossa säilytetään EU:n sosiaalisen markkinatalouden malli ja parannetaan resurssitehokkuutta. Strategian lähtökohtana on EU:n ja sen jäsenvaltioiden välinen kumppanuus, jossa kantavana teemana on kasvun ja työllisyyden edistäminen.

Strategia perustuu viiteen yleistavoitteeseen, jotka koskevat työllisyyttä, tutkimusta ja kehittämistä, ilmastonmuutosta ja energiaa1, koulutusta sekä köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjuntaa. Sen yhteydessä käynnistettiin myös seitsemän toimintaohjelmaa, nk. lippulaivahanketta, seuraavilla kasvua tukevilla avainaloilla: innovointi, digitaalitalous, työllisyys ja nuoriso, teollisuuspolitiikka, köyhyyden torjunta ja resurssitehokkuus. Strategian tavoitteiden toteutumista tukee myös EU-tason toiminta sisämarkkinoiden, EU:n talousarvion ja EU:n ulkoisen politiikan kehittämiseksi.

Eurooppa 2020 -strategian täytäntöönpano ja seuranta tapahtuu nk. EU-ohjausjakson puitteissa. Tämä vuotuinen menettely tarjoaa tilaisuuden jäsenvaltioiden finanssi- ja talouspolitiikan koordinointiin EU:n tasolla. Ohjausjakson elementtejä ovat EU:n toimielinten välinen keskustelu yleisistä prioriteeteista, jäsenvaltioiden vuosittaiset sitoumukset sekä komission antamat maakohtaiset suositukset, jotka valtionpäämiehet vahvistavat Eurooppa-neuvostossa. Nämä suositukset on määrä ottaa huomioon jäsenmaiden finanssi- ja talouspolitiikan ja talousarvioiden linjauksissa. Ne muodostavatkin yhdessä EU:n talousarvion kanssa Eurooppa 2020 -strategian keskeiset täytäntöönpanovälineet.

Komissio ehdotti strategian neljän täytäntöönpanovuoden jälkeen sen uudelleentarkastelua. Eurooppa-neuvosto hyväksyi ehdotuksen kokouksessaan 20.–21.3.2014. Komissio antoi 5.3. 2014 tiedonannon "Älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua edistävän Eurooppa 2020 -strategian arviointi" (tiedonanto pdf - 129 KB [129 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) svenska (sv) ja liitteet pdf - 889 KB [889 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) svenska (sv) ), jossa tehdään alustavia havaintoja strategian ensimmäisistä täytäntöönpanovuosista. Havaintojen pohjalta on tarkoitus pohtia strategian toimivuutta tulevia vuosia silmällä pitäen. Pohdinnassa otetaan huomioon myös EU:n talouden orastava elpyminen.

Kysymyksillä pyrimme kartoittamaan muiden osapuolten kokemuksia Eurooppa 2020 -strategian ensimmäisistä vuosista ja näkemyksiä siitä, mitä asioita olisi otettava huomioon sen jatkokehityksessä. Vastaukset auttavat meitä kehittämään EU:lle kriisinjälkeistä kasvustrategiaa. 

1Komissio esitti tammikuussa 2014 uudet vuoteen 2030 ulottuvat energia- ja ilmastopolitiikan puitteet . Niiden pääsisältönä on kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 40 prosenttia vuoden 1990 tasosta, sitova EU:n laajuinen tavoite nostaa uusiutuvien energialähteiden osuus vähintään 27 prosenttiin sekä energiatehokkuutta koskevien tavoitteiden kiristäminen.

Valitse, miten osallistut kuulemiseen:*:
1. Tilannekatsaus: Eurooppa 2020 -strategian täytäntöönpano vuosina 2010–2014

Sisältö ja toteutus
Välineet
2. Eurooppa 2020 -strategian mukauttaminen: Talouskriisin jälkeisen Euroopan kasvustrategia

Sisältö ja toteutus

Välineet* pakollinen kenttä