AA+A++PrintversionOversigtRSSRSS

Oplysninger om respondenterne

:
:
:
:

:
:
Organisationstype*:


:
Hovedområde(r), som dit bidrag omhandler*:


:
:
Angiv dit svar (markér den relevante boks)*:


Baggrund for den offentlige høring

Europa 2020-strategien blev søsat i marts 2010 som EU's strategi til at fremme intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst. Målet med den er at opnå en videnbaseret, konkurrencedygtig europæisk økonomi, samtidig med at EU's sociale markedsøkonomiske model bevares og der opnås en betydelig forbedring af ressourceeffektiviteten. Den blev altså udtænkt som et partnerskab mellem EU og medlemslandene, der skulle fremme vækst og beskæftigelse.

Europa 2020-strategien er bygget op omkring fem overordnede mål inden for beskæftigelse, forskning og udvikling, klima og energi1, uddannelse og bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse. Strategien fastsætter også en række handlingsprogrammer, kaldet "flagskibsinitiativer", på syv områder, der betragtes som nøglerne til vækst, nemlig innovation, den digitale økonomi, beskæftigelse og unge, industripolitik, fattigdom og ressourceeffektivitet. Målene med strategien understøttes også af tiltag på EU-niveau inden for områder som det indre marked, EU-budgettet og EU's eksterne dagsorden.

Europa 2020-strategien gennemføres og overvåges inden for rammerne af det europæiske semester, den årlige cyklus for koordination af økonomiske og budgetmæssige politikker på EU-niveau. Det europæiske semester omfatter debatter mellem EU's institutioner om de bredere målsætninger, årlige tilsagn fra EU-landene og landespecifikke henstillinger, som er udarbejdet af Kommissionen og bakkes op på højeste niveau af stats- og regeringscheferne i Det Europæiske Råd. EU-landene skal sikre, at deres politik og budget ligger på linje med henstillingerne. Som sådan er de landespecifikke henstillinger, sammen med EU-budgettet, afgørende elementer i gennemførelsen af Europa 2020-strategien.

Efter fire år har Kommissionen foreslået at indlede en evaluering af Europa 2020-strategien, hvilket Det Europæiske Råd på sit møde den 20.-21. marts 2014 har indvilliget i. Den 5. marts 2014 vedtog Kommissionen meddelelsen "Status over Europa 2020-strategien for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst" (Meddelelsen pdf - 129 KB [129 KB] български (bg) čeština (cs) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) og bilag pdf - 889 KB [889 KB] български (bg) čeština (cs) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) ), som drager foreløbige konklusioner fra de første år af strategiens gennemførelse. På grundlag af disse første resultater og i forbindelse med, at de europæiske økonomier gradvist kommer sig efter krisen, er det tid til at tænke over, hvordan strategien skal se ud for de kommende år.

Gennem disse spørgsmål ønsker vi din opfattelse af de lektier, der kan læres fra begyndelsen på Europa 2020-strategien, og de aspekter, der skal tages højde for, i den videre udvikling af strategien for at skabe en vækststrategi i EU efter krisen. 

1 I januar 2014 lancerede Kommissionen en ramme for energi- og klimapolitikkerne frem til 2030. En reduktion af drivhusgasemissionerne med 40 % under 1990-niveauet, et bindende fælles EU-mål for vedvarende energi på mindst 27 % og nye ambitioner for politikkerne for energieffektivitet er nogle af hovedmålsætningerne i den nye ramme.

Vælg, hvordan du vil indsende dit bidrag*:
1. Status over Europa 2020-strategien 2010-2014

Indhold og gennemførelse
Værktøjer
2. Tilpasning af Europa 2020-strategien: vækststrategien for Europa efter krisen

Indhold og gennemførelse

Værktøjer* skal udfyldes