AA+A++Verze pro tiskMapa stránekRSSRSS

Údaje o respondentech

:
:
:
:

:
:
Typ organizace*:


:
Hlavní oblasti, na které se ve svých odpovědích zaměřujete*:


:
:
Vaši odpověď (zaškrtněte příslušnou možnost)*:


Souvislosti

Strategie Evropa 2020 byla zahájena v březnu 2010 a jejím úkolem je podporovat inteligentní, udržitelný růst podporující začlenění. Tato strategie má z EU učinit konkurenceschopnou ekonomiku založenou na znalostech a současně zachovat evropský model sociálně tržního hospodářství. Zároveň se má díky této strategii zlepšit využívání zdrojů. Jde tedy o partnerství mezi EU a členskými státy, které má stimulovat růst a tvorbu pracovních míst.

Strategie Evropa 2020 má pět hlavních cílů, které se týkají zaměstnanosti, výzkumu a vývoje, oblasti klimatu a energetiky, vzdělávání a boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Její součástí je rovněž několik akčních programů neboli stěžejních iniciativ, které se zaměřují na sedm oblastí klíčových pro růst. Jedná se o inovace, digitální hospodářství, zaměstnanost, mládež, průmyslovou politiku, otázky chudoby a účinného využívání zdrojů. K dosahování cílů strategie rovněž přispívají jiné činnosti na úrovni EU, např. v oblasti jednotného trhu, rozpočtová opatření EU a vnější agenda Unie.

Provádění strategie Evropa 2020 a sledování dosaženého pokroku se odehrává v rámci evropského semestru, tedy ročního cyklu koordinace hospodářských a rozpočtových politik na úrovni EU. V rámci evropského semestru probíhá diskuze mezi orgány EU týkající se obecných priorit a stanoví se roční závazky členských zemí. Komise pak vydává doporučení pro jednotlivé země, které na nejvyšší úrovni schvalují vedoucí představitelé členských zemí v Evropské radě. Tato doporučení by pak měl být zohledněna v politikách a rozpočtech zemí EU. Spolu s rozpočtem EU jsou doporučení klíčovým nástrojem provádění strategie Evropa 2020.

Komise nyní navrhuje provést přezkum výsledků prvních čtyř let provádění strategie Evropa 2020. Se zahájením přezkumu vyjádřila souhlas Evropská rada na svém zasedání ve dnech 20. a 21. března 2014. Dne 5. března 2014 přijala Komise sdělení s názvem „Plnění cílů strategie Evropa 2020 pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“ (sdělení pdf - 129 KB [129 KB] български (bg) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) a přílohy pdf - 889 KB [889 KB] български (bg) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) ), v němž jsou uvedeny předběžné výsledky provádění strategie v prvních letech její existence. Na základě těchto prvních výsledků a v kontextu postupného oživování evropské ekonomiky je na čase se zamyslet nad tím, jakou strukturu by strategie měla mít v nadcházejících letech.

Prostřednictvím tohoto dotazníku bychom se rádi seznámili s vaším názorem a zkušenostmi, které jste získali během prvních let uplatňování strategie Evropa 2020. Kromě toho nás zajímá i váš názor na prvky, jež mají být zohledněny při revizi strategie, která ji má adaptovat na období po hospodářské krizi. 

1 V lednu 2014 začala Komise uplatňovat rámec pro politická opatření v oblasti energetiky a klimatu platný do roku 2030. K hlavním cílům tohoto nového rámce patří snížení objemu emisí skleníkových plynů o 40 % v porovnání s úrovní v roce 1990 či celoevropsky závazný cíl zvýšit podíl energie z obnovitelných zdrojů na minimálně 27 % a obecně se zasadit o účinnější využívání energie.

Zvolte způsob zaslání dotazníku*:
1. Plnění cílů strategie Evropa 2020 během období 2010-2014

Obsah a implementace
Nástroje
2. Přizpůsobení růstové strategie Evropa 2020 době po krizi

Obsah a implementace

Nástroje* povinné pole