Διαδρομή πλοήγησης

Σε πρώτο πλάνο

Βαθύτερη και δικαιότερη οικονομική και νομισματική ένωση

The five Presidents – of the European Commission, the Euro Summit, the Eurogroup, the European Central Bank and the European Parliament – have revealed ambitious plans on how to deepen the Economic and Monetary Union (EMU).

Find out more

Περισσότερα

Public Consultation on Europe 2020 Strategy

Four years after the launch of the Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth, the Commission has decided to carry out a review with a wide public consultation.

Find out more

Περισσότερα

European Semester 2015

The Commission has published its country-specific recommendations for each Member State and the euro area. They provide policy guidance for the next 12-18 months on key areas of action.

Find out more

Περισσότερα