Διαδρομή πλοήγησης

Σε πρώτο πλάνο

Public Consultation on Europe 2020 Strategy

Four years after the launch of the Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth, the Commission has decided to carry out a review with a wide public consultation.

Find out more

Περισσότερα

Fit for growth

Making EU law fit for growth and jobs – results and next steps under the regulatory fitness and performance programme (REFIT)

Περισσότερα

Make the case for Europe

In his 2013 State of the Union Address, President Barroso made a rallying call to 'all those that care about Europe, whatever their political or ideological position, wherever they come from, to speak up for Europe'.Περισσότερα

Annual Growth Survey

The European Commission adopted a number of documents to mark the start of the fourth European Semester:
  • The Annual Growth Survey setting out the economic priorities for Member States
  • The Alert Mechanism Report screening EU economies for potential imbalances
  • The draft Joint Employment Report, including for the first time a scoreboard on employment and social policies
  • The Single Market Integration Report
Περισσότερα

The Entrepreneurship 2020 Action Plan

The Entrepreneurship 2020 Action Plan is a blueprint for decisive action to unleash Europe's entrepreneurial potential, to remove existing obstacles and to invest in business education, establishing entrepreneurial career as a rewarding and attractive option.

Περισσότερα

Money well spent

The impact of EU Structural Funds:

  • 1.9 million more people now have broadband access;
  • 2.6 million more people are served by water supply, 5.7 million more by waste water projects;
  • 460 km roads and 334 km of rail;
  • 2.4 million people found a new job

 

Περισσότερα

Πιο δυνατοί μέσα από την κρίση: ένα κοινό ευρωπαϊκό όραμα

Περισσότερο ενωμένοι από ποτέ: πώς η ΕΕ βρήκε λύσεις για να αντιμετωπίσει τη χρηματοπιστωτική κρίση, πώς ενισχύει την οικονομική και νομισματική της ένωση και πώς ανοίγει τον δρόμο προς μια ισχυρότερη πολιτική ένωση.

ο πρόεδρος Μπαρόζο μιλά για την κατάσταση της Ένωσης

Στην ετήσια ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τόνισε τη σημασία μιας νέας κατεύθυνσης και ενός νέου τρόπου σκέψης για την Ευρώπη. Επίσης, σκιαγράφησε την πορεία προς μια περισσότερο ενωμένη Ευρώπη, ικανή να αντιμετωπίσει την κρίση και να διατηρήσει την κυριαρχία της σε ένα παγκοσμιοποιημένο διεθνές περιβάλλον.

Περισσότερα

In-depth Reviews 2014

The in-depth reviews examine the origin, nature and severity of possible macroeconomic imbalances. They assess whether a specific Member State is affected by an imbalance, and if it is, what the nature of the imbalance is.

Περισσότερα

Country-specific Recommendations 2013

The European Commission has adopted recommendations to EU Member States designed to strengthen their growth potential, increase competitiveness and create jobs.

Find out more

Περισσότερα