AA+A++PrintSitemapRSSRSS

Ključna područja: usporedba rezultata država članica

Sastavljeni su tematski informativni dokumenti koji nude sveobuhvatnu sliku glavnih tema politika relevantnih za poticanje ulaganja, ubrzavanje strukturnih reformi i provedbu odgovorne fiskalne konsolidacije koja će pogodovati rastu. S pomoću njih lakše je međusobno uspoređivati države članice. Za svaku je temu odabran skup ključnih pokazatelja na temelju kojih se mogu usporediti različiti položaji u kojima se nalaze države članice.

Tematskim sažecima dopunjuju se podrobnije analize koje su provedene za svaku zemlju i uvrštene u Komisijina izvješća po državama članicama, koja potom služe kao temelj za preporuke po državama članicama.