AA+A++Verze pro tiskMapa stránekRSSRSS

Nejdůležitější oblasti: porovnání výsledků jednotlivých členských států

Účelem tematických informačních listů je poskytnout ucelený přehled o tom, které oblasti politiky mají největší vliv na stimulaci investic, urychlení strukturálních reforem a realizaci odpovědné fiskální konsolidace podporující růst. Tato tematická shrnutí rovněž usnadňují porovnání výsledků mezi jednotlivými zeměmi. Ke každému tématu byl proto vybrán soubor hlavních ukazatelů.

Tematická shrnutí doplňujeme podrobnějšími analýzami situace v jednotlivých zemích, které Komise uvedla v příslušných zprávách. Na podkladě těchto zpráv pak Komise navrhuje doporučení pro jednotlivé země.