AA+A++UtskriftsversionÖversiktRSSRSS

Samordning i praktiken: Europeiska planeringsterminen

EU har en årligen återkommande cykel för samordning av den ekonomiska politiken, den s.k. europeiska planeringsterminen. Varje år analyserar kommissionen ingående EU-ländernas planer för statsfinansiella, makroekonomiska och strukturella reformer och utfärdar sedan landsspecifika rekommendationer för de påföljande 12–18 månaderna. Rekommendationerna ska också bidra till att länderna når målen för EU:s långsiktiga strategi för jobb och tillväxt, Europa 2020-strategin, som genomförs och följs upp inom planeringsterminen.

I oktober 2015 pdf - 410 KB [410 KB] beslutade kommissionen att rationalisera planeringsterminen. Det handlar framför allt om ökad samverkan mellan euroområdet och euroländerna, större fokus på sysselsättning och sociala resultat, en utökad demokratisk dialog samt riktmärkning och bästa praxis för att öka konvergensen. Kommissionen ska också analysera reformer som görs med stöd av de europeiska struktur- och investeringsfonderna och tekniskt bistånd.


      
     jpeg - 979 KB [979 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi)

 

Till början