AA+A++NatisniZemljevid straniRSSRSS

Uresničevanje ciljev: evropski semester

Evropska unija je uvedla letni cikel usklajevanja ekonomske politike, t. i. evropski semester. Evropska komisija vsako leto podrobno analizira načrte držav članic za proračunske, makroekeonomske in strukturne reforme ter državam izda priporočila za naslednjih 12–18 mesecev. Priporočila tudi prispevajo k uresničevanju ciljev dolgoročne strategije EU za gospodarsko rast in delovna mesta (strategija Evropa 2020), ki se izvaja in spremlja v okviru evropskega semestra

Komisija se je oktobra 2015 pdf - 410 KB [410 KB] odločila, da bo učinkovitost evropskega semestra še izboljšala, in sicer s tesnejšim povezovanjem območja evra in nacionalnih razsežnosti, z večjim poudarkom na področjih zaposlovanja in sociale, okrepljenim demokratičnim dialogom, izboljšanjem konvergence s primerjalno analizo in spodbujanjem najboljših praks, podporo reformam s sredstvi evropskih strukturnih in investicijskih skladov ter tehnično pomočjo.


      
     jpeg - 1009 KB [1009 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) suomi (fi) svenska (sv)

 

Na vrh