AA+A++Versiune pentru tipărireHarta site-uluiRSSRSS

Atingerea obiectivelor: semestrul european

Toate statele membre s-au angajat să atingă obiectivele Strategiei Europa 2020 și le-au transpus în obiective naționale. Dar, pentru a obține impactul dorit asupra creșterii, este necesar ca eforturile individuale ale tuturor țărilor să fie coordonate și concertate.

Prin urmare, Uniunea Europeană a creat semestrul european, un ciclu anual de coordonare a politicilor economice. În fiecare an, Comisia analizează în detaliu planurile statelor membre în materie de reforme bugetare, macroeconomice și structurale și le oferă recomandări pentru următoarele 12-18 luni.

În octombrie 2015 pdf - 410 KB [410 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) , Comisia a decis să raționalizeze și mai mult semestrul european. Printre măsurile luate în acest sens se numără, în special, o mai bună integrare a zonei euro și a dimensiunilor naționale, un accent mai pronunțat pe performanțele înregistrate în domeniul social și al ocupării forței de muncă, promovarea convergenței prin stabilirea de criterii și prin urmărirea celor mai bune practici, precum și sprijinirea reformelor cu ajutorul fondurilor structurale și de investiții europene și al asistenței tehnice.

Semestrul european începe în momentul în care Comisia adoptă analiza anuală a creșterii English (en) , de obicei către sfârșitul anului. Acest document stabilește prioritățile UE în ceea ce privește creșterea economică și crearea de locuri de muncă. În același timp, Comisia publică Raportul privind mecanismul de alertă, în contextul procedurii privind dezechilibrele macroeconomice English (en) . Pe baza unui tablou de indicatori economici și sociali, Raportul privind mecanismul de alertă identifică statele membre pentru care este necesară o analiză suplimentară, sub forma unui bilanț aprofundat, pentru a concluziona cu privire la existența posibilă și natura eventualelor dezechilibre.

Principalele etape ale semestrului european sunt următoarele:

În septembrie, președintele Comisiei Europene trasează prioritățile politice, economice și sociale în discursul privind starea Uniunii Deutsch (de) English (en) français (fr) , pe care îl rostește în fața Parlamentului European. Vor urma o serie de dezbateri, iar concluziile vor fi incluse în Analiza anuală a creșterii pentru anul următor.

În octombrie, statele membre din zona euro își prezintă proiectele de planuri bugetare pentru anul următor. Comisia emite un aviz English (en) cu privire la fiecare dintre acestea, în luna noiembrie. Comisia evaluează dacă proiectele de plan bugetar respectă cerințele Pactului de stabilitate și de creștere.

În noiembrie, Comisia adoptă Analiza anuală a creșterii și Raportul privind mecanismul de alertă, precum și evaluarea proiectelor de planuri bugetare ale statelor membre din zona euro.

În februarie, Comisia publică o evaluare analitică a situației economice pentru fiecare stat membru în parte, în care analizează situația economică, programele de reformă și eventualele dezechilibre posibile, dacă în Raportul privind mecanismul de alertă se precizează că este necesar acest lucru.

În martie, în cadrul reuniunii de primăvară a Consiliului European, se analizează situația macroeconomică globală și stadiul îndeplinirii obiectivelor Strategiei Europa 2020. De asemenea, sunt prezentate orientări de politică privind reformele bugetare, macroeconomice și structurale.

În aprilie, statele membre își prezintă planurile privind consolidarea finanțelor publice (programele de stabilitate sau de convergență), precum și planurile de reformă și măsurile pe care intenționează să le ia pentru a realiza progrese către o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, în domenii precum ocuparea forței de muncă, educația, cercetarea, inovarea, energia sau incluziunea socială (programele naționale de reformă).

În mai, Comisia propune recomandări specifice fiecărei țări English (en) pentru fiecare stat membru, cu excepția celor care fac obiectul unui program de ajustare macroeconomică. Aceste recomandări le oferă statelor membre consiliere adaptată în domeniile considerate prioritare pentru următoarele 12-18 luni. Consiliul UE discută pe marginea acestor recomandări, iar Consiliul European le aprobă. Statele membre beneficiază astfel de orientări privind politicile înainte de a începe să își finalizeze proiectele de buget pentru anul următor.

În fine, la sfârșitul lunii iunie sau la începutul lunii iulie, Consiliul adoptă oficial recomandările specifice fiecărei țări.

Dacă recomandările nu sunt urmate în termenul indicat, UE le poate adresa statelor membre avertismente politice. În cazul în care se înregistrează dezechilibre macroeconomice sau bugetare excesive, se pot aplica stimulente și sancțiuni.

Pentru a garanta punerea în aplicare a politicilor necesare și o participare cât mai largă, se va menține o colaborare strânsă cu Parlamentul European, cu organismele consultative ale UE (Comitetul Regiunilor și Comitetul Economic și Social European) și cu statele membre. În acest scop se vor organiza misiuni de informare și reuniuni bilaterale între autoritățile naționale și Comisie. Parlamentele naționale, partenerii sociali, regiunile și alte părți interesate vor fi pe deplin implicate în acest proces de cooperare.

 

Documente conexe

  • Guvernanța economică a UE pe scurt English

Începutul paginii