AA+A++Versiune pentru tipărireHarta site-uluiRSSRSS

Să trecem la acţiune - semestrul european

Toate statele membre s-au angajat să atingă obiectivele Strategiei Europa 2020, transpunându-le în obiective naţionale şi politici favorabile creşterii economice. Dar pentru a obţine impactul dorit asupra creşterii este necesar ca eforturile individuale ale tuturor ţărilor să fie coordonate şi concertate.

Prin urmare, Comisia Europeană a creat semestrul european, ciclu anual de coordonare a politicilor economice. În fiecare an, Comisia Europeană analizează în detaliu programele statelor membre în materie de reforme economice şi structurale şi le oferă recomandări pentru următoarele 12-18 luni.

Semestrul european începe în momentul în care Comisia adoptă Analiza anuală a creşterii, de obicei către sfârşitul anului. Această analiză stabileşte priorităţile UE pentru anul următor în domeniul creşterii economice şi creării de locuri de muncă.


În luna martie, şefii de stat şi de guvern adoptă orientările UE pentru politicile naţionale, elaborate pe baza Analizei anuale a creşterii. Consiliul European de primăvară face bilanţul

  • situaţiei macroeconomice generale
  • progreselor înregistrate în atingerea celor cinci obiective fixate la nivelul UE
  • progreselor realizate în cadrul iniţiativelor majore ale strategiei.

Consiliul European oferă orientări privind aspectele bugetare, reformele macroeconomice structurale şi domeniile care necesită o consolidare a creşterii, precum şi recomandări referitoare la relaţiile dintre aceste aspecte.

În aprilie, statele membre îşi prezintă planurile privind consolidarea finanţelor publice (programele de stabilitate sau de convergenţă), precum şi planurile de reformă şi măsurile pe care intenţionează să le ia pentru a realiza progrese către o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, în domenii precum ocuparea forţei de muncă, cercetarea, inovarea, energia sau incluziunea socială (programele naţionale de reformă).

În perioada mai-iunie, Comisia evaluează aceste programe şi, dacă este cazul, formulează recomandări specifice pentru fiecare ţară. Consiliul UE discută aceste recomandări, iar Consiliul European le aprobă. Statele membre beneficiază astfel de consiliere înainte de a începe să îşi finalizeze proiectele de buget pentru anul următor.

La sfârşitul lunii iunie sau la începutul lunii iulie, Consiliul adoptă oficial recomandările specifice fiecărei ţări.

Dacă recomandările nu sunt urmate în termenul indicat, UE le poate adresa statelor membre avertismente politice. În cazul în care se înregistrează dezechilibre macroeconomice sau bugetare excesive, se pot aplica stimulente şi sancţiuni.

Reuniunile ministeriale pe teme specifice sunt esenţiale pentru evaluarea reciprocă şi monitorizarea progreselor înregistrate în atingerea obiectivelor UE şi în derularea iniţiativelor majore ale Strategiei Europa 2020.

Pentru a garanta punerea în aplicare a politicilor necesare şi participarea cât mai largă, se impune atât colaborarea cu Parlamentul European şi cu alte instituţii europene cu rol consultativ (Comitetul Regiunilor şi Comitetul Economic şi Social), cât şi implicarea parlamentelor naţionale, a partenerilor sociali, a regiunilor şi a altor părţi interesate.

Începutul paginii