AA+A++Wersja do drukuMapa stronyRSSRSS

Realizacja założeń: europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej

Komisja Europejska ustanowiła roczny cykl koordynacji polityki gospodarczej zwany semestrem europejskim. Co roku Komisja dokonuje gruntownej analizy programów reform budżetowych, makroekonomicznych i strukturalnych przedstawionych przez poszczególne państwa członkowskie i wydaje im zalecenia dostosowane do sytuacji w konkretnym kraju na kolejne 12-18 miesięcy. Zalecenia te pomagają również w realizacji celów długoterminowej strategii UE na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia „Europa 2020”, która jest wdrażana i monitorowana w kontekście europejskiego semestru.

W październiku 2015 r. pdf - 410 KB [410 KB] Komisja postanowiła jeszcze bardziej usprawnić semestr europejski. Chodzi tu przede wszystkim o lepsze godzenie kwestii istotnych dla całej strefy euro z kwestiami dotyczącymi poszczególnych państw, większy nacisk na zatrudnienie i wyniki w sferze społecznej, intensywniejszy dialog demokratyczny, promowanie konwergencji przez analizę porównawczą i stosowanie najlepszych praktyk, a także wsparcie dla reform z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych oraz w postaci pomocy technicznej.


      
     jpeg - 2 MB [2 MB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

 

Początek strony