AA+A++Izdrukas versijaVietnes plānsRSSRSS

No vārdiem pie darbiem: Eiropas pusgads

Eiropas Savienība ir ieviesusi ikgadēju ekonomikas politikas koordinēšanas ciklu, sauktu par Eiropas pusgadu. Katru gadu Komisija sīki analizē ES dalībvalstu budžeta, makroekonomiskas un strukturālo reformu plānus un sniedz tām ieteikumus turpmākajiem 12–18 mēnešiem. Minētie ieteikumi palīdz arī sasniegt ES nodarbinātības un izaugsmes ilgtermiņa stratēģijas “Eiropa 2020” mērķus. Šo stratēģiju īsteno un novēro, piemērojot Eiropas pusgada procedūru.

2015. gada oktobrī pdf - 410 KB [410 KB] Komisija nolēma turpināt Eiropas pusgada racionalizēšanu. Iecerēts labāk ņemt vērā eirozonas dimensiju un valstu īpatnības, lielāku nozīmi piešķirt nodarbinātības un sociālās jomas rādītājiem, uzlabot demokrātisko dialogu, veicināt konverģenci, piemērojot salīdzinošus kritērijus un labāko praksi, kā arī atbalstīt reformas, liekot lietā Eiropas strukturālos un investīciju fondus un tehnisko palīdzību.


      
     jpeg - 970 KB [970 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

 

 

Lapas sākums