AA+A++Nyomtatható változatHonlaptérképRSSRSS

A megvalósítás útja: az európai szemeszter

Az uniós tagállamok mindegyike elkötelezte magát amellett, hogy teljesíti az Európa 2020 stratégiában megfogalmazott célkitűzéseket. A megvalósítás érdekében az uniós célok alapján nemzeti célokat határoztak meg, és növekedésösztönző szakpolitikákat dolgoztak ki. A növekedést azonban csak akkor sikerülhet a kívánt mértékben előmozdítani, ha az egyes országok egyéni erőfeszítéseiket célzottan és összehangoltan hajtják végre.

Ezért az Európai Bizottság létrehozta a gazdaságpolitikai koordináció évente ismétlődő ciklusát, az európai szemesztert. Az Európai Bizottság minden évben részletesen elemzi a gazdasági és strukturális reformokról szóló tagállami programokat, és a következő 12–18 hónapra ajánlásokat fogalmaz meg az egyes tagországok számára.

Az európai szemeszter azzal indul, hogy a Bizottság elfogadja az éves növekedési jelentést. Erre rendszerint az év vége felé kerül sor. Az éves növekedési jelentésben a Bizottság meghatározza, hogy a következő évben mely célok jelentenek prioritást az EU számára a növekedésösztönzés és a munkahelyteremtés terén.


Az éves növekedési jelentés alapján az EU kormány- és államfői márciusban uniós szakpolitikai iránymutatást bocsátanak ki a tagállamok számára. Az Európai Tanács tavaszi ülésén az állam- és kormányfők az éves növekedési jelentés alapján áttekintik:

  • az általános makrogazdasági helyzetet,
  • az öt uniós cél megvalósítása terén elért előrehaladást,
  • a kiemelt kezdeményezések keretében elért eredményeket.

A Tanács szakpolitikai iránymutatással szolgál a költségvetési és a makrogazdasági strukturális reformok, valamint a gazdasági növekedést ösztönző területek vonatkozásában, és tanácsokat fogalmaz meg a lehetséges kapcsolódási pontokkal kapcsolatban.

A tagállamok áprilisban benyújtják a rendezett államháztartás létrehozására irányuló terveiket (stabilitási, illetve konvergenciaprogramok), és előterjesztik, milyen reformok és intézkedések révén kívánnak előrehaladást elérni az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés felé a foglalkoztatás, a kutatás, az innováció, az energiaügy és a társadalmi befogadás területén (nemzeti reformprogramok).

A Bizottság májusban/júniusban kiértékeli ezeket a programokat, és – ha szükséges – országspecifikus ajánlásokat fogalmaz meg. Ezt követően a Tanács megvitatja, az Európai Tanács pedig jóváhagyja az ajánlásokat. Így tehát a tagállamok már az Uniótól kapott szakpolitikai tanácsok birtokában kezdhetik meg a következő évre tervezett költségvetésük véglegesítését.

Végezetül a Tanács június végén vagy július elején hivatalosan is elfogadja az országspecifikus ajánlásokat.

Ha a tagországok a megadott időkereten belül nem tesznek lépéseket az ajánlásokban foglaltak megvalósítása céljából, szakpolitikai figyelmeztetésben lehet őket részesíteni. Túlzott makrogazdasági és költségvetési egyensúlyhiány esetén ösztönözőket és szankciókat is életbe lehet léptetni annak érdekében, hogy a tagállamok végrehajtsák a szükséges intézkedéseket.

A konkrét szakpolitikai kérdések kapcsán megrendezett miniszteri találkozók elengedhetetlenül fontosak a kölcsönös értékelés, a kiemelt uniós célok megvalósítása terén tett előrehaladás nyomon követése, valamint az Európa 2020 stratégia kiemelt kezdeményezéseinek előmozdítása szempontjából.

A szükséges szakpolitikai intézkedések végrehajtása érdekében, és abból a célból, hogy a stratégia megvalósítása széles körű szerepvállaláson alapuljon, szorosan együtt kell majd működni az Európai Parlamenttel és az uniós tanácsadó szervekkel (a Régiók Bizottságával és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal). A folyamatban a tagállami parlamentek, a szociális partnerek, a régiók és más érdekelt felek részvételét is teljes mértékben biztosítani kell.

Az oldal tetejére