AA+A++PrintSitemapRSSRSS

Kako ostvariti cilj: Europski semestar

 

Sve države članice obvezale su se ostvariti ciljeve strategije Europe 2020. i prenijele su ih u nacionalne ciljeve i politike za jačanje rasta. Međutim, željeni učinak na rast može se postići samo koordiniranim i usredotočenim naporima pojedinačnih država članica.

Stoga je Europska komisija uspostavila godišnji ciklus koordinacije gospodarske politike pod nazivom Europski semestar. Europska komisija svake godine provodi iscrpnu analizu programa gospodarskih i strukturnih reformi država članica EU-a i daje im preporuke za sljedećih 12 – 28 mjeseci.

Europski semestar počinje kada Komisija donese godišnji pregled rasta, obično pred kraj godine, u kojem se određuju prioriteti EU-a za sljedeću godinu za poticanje rasta i stvaranje radnih mjesta.


U ožujku, čelnici država i vlada EU-a izdaju smjernice za nacionalne politike na temelju godišnjeg pregleda rasta. Na temelju godišnjeg pregleda rasta na proljetnom se sastanku Europskog vijeća predstavlja:

  • opća makroekonomska situacija
  • napredak u ostvarivanju pet ciljeva na razini EU-a
  • napredak u ostvarivanju najvažnijih inicijativa.

Na tom se sastanku donose političke smjernice povezane s poreznom i makroekonomskom strukturnom reformom i područjima u kojima se potiče rast te se daju savjeti o njihovu povezivanju.

U travnju države članice predaju svoje planove za ostvarivanje stabilnih javnih financija (programi stabilnosti ili konvergencije) te reforme i mjere za ostvarivanje napretka prema pametnom, održivom i uključivom rastu u područjima kao što su zapošljavanje, istraživanje, inovacije, energija i socijalna uključenost (nacionalni programi reformi).

U svibnju/lipnju Komisija ocjenjuje te programe i prema potrebi daje posebne preporuke po državama članicama. Vijeće raspravlja o preporukama, a Europsko vijeće ih odobrava. Na taj se način državama članicama daju savjeti o politikama prije nego što počnu dovršavati nacrte proračuna za sljedeću godinu.

Konačno, krajem lipnja ili početkom srpnja, Vijeće službeno donosi posebne preporuke po državama članicama.

Ako se u skladu s preporukama ne djeluje u danom vremenskom okviru, izdaju se upozorenja prema politikama. U slučaju pretjerane makroekonomske i proračunske neravnoteže, postoji mogućnost provedbe putem poticaja i sankcija.

Ministarski sastanci o određenim pitanjima politika od ključne su važnosti za ocjene stručnjaka i praćenje napretka prema ostvarivanju glavnih ciljeva EU-a i najvažnijih inicijativa strategije Europa 2020.

U cilju provedbe traženih politika i osiguravanja širokog prihvaćanja, održavat će se bliska suradnja s Europskim parlamentom i drugim savjetodavnim tijelima EU-a (Odbor regija i Europski gospodarski i socijalni odbor) u koju će biti uključeni i nacionalni parlamenti, socijalni partneri, regije i drugi dionici.

Top