AA+A++Leagan clóLéarscáil suímhRSSRSS

É a chur i gcrích: an Seimeastar Eorpach

Tá próiseas bliantúil um chomhordú beartas eacnamaíoch bunaithe ag an Aontas Eorpach, próiseas ar a dtugtar an Seimeastar Eorpach. Gach bliain, déanann an Coimisiún Eorpach mionanailís ar an méid atá beartaithe ag gach Ballstát ó thaobh gnóthaí buiséadacha, gnóthaí maicreacnamaíocha agus athchóirithe struchtúracha agus ullmhaíonn sé moltaí tírshonracha (i.e. moltaí do gach tír ar leith) don tréimhse 12–18 mí atá le teacht. Bíonn na moltaí sin ina gcuidiú 'Eoraip 2020'a bhaint amach, is é sin straitéis fhadtéarmach an Aontais do phoist agus fás, straitéis a chuirtear chun feidhme agus a ndéantar monatóireacht uirthi le linn an tSeimeastair Eorpaigh.

I nDeireadh Fómhair 2015 pdf - 410 KB [410 KB] chinn an Coimisiún tuilleadh cuíchóiriú a dhéanamh ar an Seimeastar Eorpach, cuir i gcás: an limistéar euro agus bearta náisiúnta a chur i gcomhréir níos dlúithe dá chéile; níos mó béime a chur ar an bhfostaíocht agus ar an bhfeidhmíocht shóisialta; an t-idirphlé daonlathach a neartú; cóineasú a chur chun cinn leis an tagarmharcáil agus trí dea-chleachtais a chur i bhfeidhm; tacú le hathchóirithe le maoiniú ó na Cistí Struchtúracha agus Infheistíochta na hEorpa; agus cúnamh teicniúil a thabhairt.


      
     jpeg - 2 MB [2 MB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

 

Barr