AA+A++PrintversionOversigtRSSRSS

Hvordan kommer vi videre? Det europæiske semester

Kommissionen har indført det europæiske semester, der er en årligt tilbagevendende runde, som skal samordne den økonomiske politik. Hvert år gennemgår Kommissionen EU-landenes planer for budgetmæssige, makroøkonomiske og strukturelle reformer og kommer med landespecifikke henstillinger for de næste 12-18 måneder. Ud over at være en hjælp til landene bidrager henstillingerne til at nå EU's langsigtede mål for jobskabelse og vækst, Europa 2020-strategien, som gennemføres og overvåges inden for rammerne af det europæiske semester.

I oktober 2015 besluttede Kommissionen at strømline det europæiske semester yderligere. Det betyder et stærkere fokus på at integrere den nationale dimension i euroområdet, at øge beskæftigelsen og forbedre de sociale resultater, at styrke den demokratiske dialog, at fremme overholdelse af konvergenskravene gennem brug af benchmarking og bedste praksis og understøtte reformer via EU's struktur- og investeringsfonde og teknisk bistand.


      
     jpeg - 2 MB [2 MB] български (bg) čeština (cs) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

 

 

Sidens top