AA+A++PrintSitemapRSSRSS

Практическа реализация: европейски семестър

Европейският съюз въведе годишен цикъл на координация на икономическата политика, наречен европейски семестър. Всяка година Европейската комисия прави подробен анализ на програмите за бюджетни, макроикономически и структурни реформи на страните от ЕС и отправя препоръки на всяка от тях за следващите 12-18 месеца. Тези препоръки допринасят също така за целите на дългосрочната стратегия на ЕС за растеж и заетост Европа 2020, която се изпълнява и контролира в контекста на европейския семестър.

През октомври 2015 г. pdf - 410 KB [410 KB] Комисията реши да вземе допълнителни мерки за повишаване на ефективността на европейския семестър. Те включват най-вече по-добро интегриране на измеренията на равнище еврозона и страни членки, по-голямо внимание към заетостта и социалната ефикасност, засилване на демократичния диалог, насърчаване на сближаването чрез въвеждане на сравнителни показатели и използване на добри практики, както и подкрепа за реформите от европейските структурни и инвестиционни фондове и оказване на техническа помощ.

jpeg - 2 MB [2 MB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Последни препоръки по страни

Top