AA+A++Verzia na tlačMapa lokalityRSSRSS

Európsky semester 2014

Európsky semester 2014 je v plnom prúde. Komisia uverejňuje odporúčania pre jednotlivé krajiny pre všetky členské štáty spolu so zastrešujúcim oznámením pdf - 192 KB [192 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) o opatreniach potrebných na návrat k rastu a zamestnanosti. Odporúčania vychádzajú z hĺbkových posúdení plánov zdravých verejných financií všetkých členských štátov (programy stability alebo konvergenčné programy) a politických opatrení na podporu rastu a zamestnanosti (národné programy reforiem).

Komisia už vykonala hodnotenie (screening) členských štátov kvôli možným makroekonomickým nerovnováham a v prípade sedemnástich členských štátov vykonala hĺbkové preskúmania. Pre dané členské štáty sú k dispozícií aj výsledky hĺbkových preskúmaní.

 

Tlačová správa: Dosahovanie rastu: odporúčania pre jednotlivé krajiny na rok 2014 češtinadanskDeutschελληνικάEnglishespañoleesti keelsuomifrançaismagyaritalianolietuvių kalbalatviešu valodaMaltiNederlandspolskiromânăslovenščina

Najčastejšie otázky o odporúčaniach DeutschEnglishfrançais

Prehľad odporúčaní 2014 (podľa členských štátov) pdf - 93 KB [93 KB] English (en)

Rozhodnutia týkajúce sa rozpočtu: Komisia prijíma opatrenia v rámci postupu pri nadmernom deficite

 

Prejavy:  predseda Barroso English, podpredseda Rehn English, komisár Andor English, komisár Šemeta English

 

Krajina EÚOdporúčania pre jednotlivé krajinyPracovný dokument útvarov KomisieHĺbkové preskúmanie Vnútroštátne dokumenty
Eurozóna

Odporúčanie Komisie
EN FR DE

EN FR DE   
Rakúsko English (en)

Odporúčanie Komisie
DE - EN FR

Odporúčanie pre rozhodnutie Rady, ktorým sa ruší rozhodnutie 2010/282/EÚ o existencii nadmerného deficitu v Rakúsku

EN DE

Národný program reforiem: EN DE

Príloha 1.1 – opatrenia na riešenie odporúčaní z roku 2013: EN

Príloha 1.2 – pokrok pri plnení cieľov stratégie Európa 2020: EN

Príloha 1.3 – reformné záväzky na rok 2014: EN

Príloha 2.1 – osobitné opatrenia na riešenie odporúčaní z roku 2013: DE

Príloha 2.2 – opatrenia, ktoré prispievajú k plneniu národných cieľov stratégie 2020: DE

Program stability: EN DE

Belgicko English (en)

Odporúčanie Komisie
FR NL EN DE

Odporúčanie pre rozhodnutie Rady, ktorým sa ruší rozhodnutie 2010/283/EÚ o existencii nadmerného deficitu v Belgicku

EN FR NL

2014

Národný program reforiem: EN FR NL

Program stability: EN - FR NL

Bulharsko English (en)

Odporúčanie Komisie
BG EN FR DE

EN BG

2014

Národný program reforiem: EN BG

Konvergenčný program: EN BG

Chorvátsko English (en)

Odporúčanie Komisie
HR EN FR DE

Oznámenie Komisie – posúdenie opatrení prijatých CHORVÁTSKOM v reakcii na odporúčanie Rady z 28. januára 2014 s cieľom odstrániť nadmerný deficit verejných financií

EN HR

2014

Národný program reforiem: EN HR

Príloha – tabuľky pripojené k národnému programu reforiem: EN

Konvergenčný program: EN - HR

Cyprus English (en)

Aby sa zabránilo duplicite opatrení stanovených v programe makroekonomických úprav, pre Cyprus neboli prijaté nijaké ďalšie odporúčania.

EN EL

Národný program reforiem: EN

Česká republika English (en)

Odporúčanie Komisie
CS EN FR DE

Odporúčanie pre rozhodnutie Rady, ktorým sa ruší rozhodnutie 2010/284/EÚ o existencii nadmerného deficitu v Českej republike

EN CS  

Národný program reforiem: EN CS

Príloha 2 – opatrenia na riešenie odporúčaní z roku 2013: EN CS

Príloha 3 – reformné záväzky na rok 2014: EN CS

Konvergenčný program: CS

Dánsko English (en)

Odporúčanie Komisie
DA EN FR DE

Odporúčanie pre rozhodnutie Rady, ktorým sa ruší rozhodnutie 2010/407/EÚ o existencii nadmerného deficitu v Dánsku

EN DA

2014

Národný program reforiem: EN DA

Príloha 1 – opatrenia na riešenie odporúčaní z roku 2013: EN

Príloha 2 – kvantitatívne hodnotenie reforiem: EN

Konvergenčný program: EN DA

Estónsko English (en)

Odporúčanie Komisie
ET EN FR DE

EN ET  

Národný program reforiem: EN ET

Akčný plán na roky 2014 – 2018: EN ET

Program stability: EN - ET

Fínsko English (en)

Odporúčanie Komisie
FI SV EN FR DE

Správa Komisie – Fínsko – správa vypracovaná v súlade s článkom 126 ods. 3 Zmluvy

EN FI SV

2014

Národný program reforiem: EN FI SV

Program stability: EN FI SV

Francúzsko English (en)

Odporúčanie Komisie
FR - EN DE

EN FR

2014

Národný program reforiem: FR

Štatistická príloha o zamestnanosti: EN FR

Program stability: EN FR

Nemecko English (en)

Odporúčanie Komisie
DE - EN FR

EN DE

2014

Národný program reforiem: EN - DE

Program stability: EN DE

Grécko English (en)

Aby sa zabránilo duplicite opatrení stanovených v programe makroekonomických úprav, pre Grécko neboli prijaté nijaké ďalšie odporúčania.

EN  

Národný program reforiem: EN

Maďarsko English (en)

Odporúčanie Komisie
HU EN FR DE

EN - HU

2014

Národný program reforiem: EN HU

Konvergenčný program: EN HU

Írsko English (en)

Odporúčanie Komisie
EN FR DE

EN

2014

Národný program reforiem: EN

Program stability: EN

Taliansko English (en)

Odporúčanie Komisie
IT EN FR DE

EN IT

2014

Národný program reforiem – 1. časť: EN IT

Národný program reforiem – 2. časť: IT

Príloha – implementačná tabuľka NPR: IT

Program stability: EN IT

Metodika hospodárskej prognózy: IT

Stav reformy verejných financií: IT

Verejné obstarávanie a úspory: IT

Výdavky podľa regiónov a autonómnych provincií: IT

Program strategickej infraštruktúry: IT

Program pre nedostatočne rozvinuté oblasti: IT

Záväzky v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov – aktualizácia: IT

Lotyšsko English (en)

Odporúčanie Komisie
LV EN FR DE

EN LV  

Národný program reforiem: EN LV

Program stability: LV

Litva English (en)

Odporúčanie Komisie
LT EN FR DE

EN LT

Národný program reforiem: EN LT

Konvergenčný program: EN LT

Luxembursko English (en)

Odporúčanie Komisie
FR - EN DE

EN FR

2014

Národný program reforiem: EN FR

Príloha 2 – opatrenia na riešenie odporúčaní z roku 2013: EN

Príloha 3 – reformné záväzky na rok 2014: EN

Program stability: EN FR

Malta English (en)

Odporúčanie Komisie
MT EN FR DE

EN MT

2014

Národný program reforiem: EN

Príloha 2.1 – opatrenia na riešenie odporúčaní z roku 2013: EN

Príloha 2.2 – kvantitatívne hodnotenie opatrení: EN

Príloha 2.3 – národné ciele do roku 2020: EN

Príloha 2.4 – reformné záväzky na rok 2014: EN

Program stability: EN

Holandsko English (en)

Odporúčanie Komisie
NL EN FR DE

Odporúčanie pre rozhodnutie Rady, ktorým sa ruší rozhodnutie 2010/287/EÚ o existencii nadmerného deficitu v Holandsku

EN NL

2014

Národný program reforiem: EN NL

Príspevok holandských sociálnych partnerov: EN NL

Program stability: EN NL

Poľsko English (en)

Odporúčanie Komisie
PL EN FR DE

Oznámenie Komisie – posúdenie opatrení prijatých POĽSKOM v reakcii na odporúčanie Rady z 10. decembra 2013 s cieľom odstrániť nadmerný deficit verejných financií

EN PL

Národný program reforiem: EN PL

Konvergenčný program: EN - PL

Portugalsko English (en)

Odporúčanie Komisie
PT EN FR DE

EN PT  

Národný program reforiem: PT

Rumunsko English (en)

Odporúčanie Komisie
RO EN FR DE

EN RO

Národný program reforiem: RO

Konvergenčný program: EN RO

Slovensko English (en)

Odporúčanie Komisie
SK EN FR DE

Odporúčanie pre rozhodnutie Rady, ktorým sa ruší rozhodnutie 2010/290/EÚ o existencii nadmerného deficitu na Slovensku

EN SK  

Národný program reforiem: EN SK

Príloha: Akčný plán NPR: SK

Hodnotenie vplyvu štrukturálnych reforiem: SK

Štatistické ukazovatele: SK

Program stability: EN - SK

Slovinsko English (en)

Odporúčanie Komisie
SL EN FR DE

EN SL

2014

Národný program reforiem: EN SL

Program stability: EN SL

Španielsko English (en)

Odporúčanie Komisie
ES EN FR DE

EN ES

2014

Národný program reforiem: ES

Program stability: EN ES

Švédsko English (en)

Odporúčanie Komisie
SV EN FR DE

EN SV

2014

Národný program reforiem: EN SV

Externé príspevky k národnému programu reforiem: EN SV

Príloha 1 – podávanie správ v súvislosti s odporúčaniami a makroštrukturálne reformy: EN SV

Príloha 2 – opatrenia týkajúce sa národných cieľov stratégie Európa 2020:
EN SV

Príloha 3 – hlavné reformy na nasledujúcich 12 mesiacov: EN SV

Konvergenčný program: EN SV

Spojené kráľovstvo English (en)

Odporúčanie Komisie
EN FR DE

EN

2014

Národný program reforiem: EN

Konvergenčný program: EN