AA+A++Printbare versieSitemapRSSRSS

Europees semester 2015

Het Europees Semester 2015 is in november van vorig jaar van start gegaan met de jaarlijkse groeianalyse. Daarin werd de nieuwe, drieledige werkgelegenheids- en groeistrategie uiteengezet: meer investeren, structurele hervormingen en begrotingssanering om de groei te stimuleren. In februari heeft de Commissie per land een verslag uitgebracht over het economisch beleid, en al die verslagen samengevat in een mededeling . De 16 landen die in november met macro-economische onevenwichtigheden kampten English (en) , zijn in de verslagen grondig geëvalueerd.

 

In mei 2015 heeft de Commissie de specifieke aanbevelingen voor elk EU-land bekendgemaakt. Ze heeft ook een mededeling pdf - 186 KB [186 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) gepubliceerd over krachtig en duurzaam economisch herstel en de stroomlijning van het Europees semester. De aanbevelingen zijn gebaseerd op: a) de verslagen per land van februari, b) een grondige evaluatie van de nationale plannen voor gezonde overheidsfinanciën (stabiliteits- of convergentieplannen) en de beleidsmaatregelen voor werkgelegenheid en groei (nationale hervormingsplannen), en c) het overleg met de EU-landen en andere belanghebbenden.

 

De Commissie heeft ook verslagen gepubliceerd over landen met een buitensporig tekort. Wat is de buitensporigtekortprocedure? English (en)

 

Persmateriaal

Aanbevelingen per land 2015: meer inspanningen nodig voor een solide herstel

Vragen en antwoorden: aanbevelingen per land 2015 Englishfrançais

Overzichtstabel aanbevelingen per land 2015 pdf - 35 KB [35 KB] English (en)

Vorderingen Europa 2020-doelstellingen: overzichtstabel pdf - 112 KB [112 KB] English (en)

Persbericht: Europees semester 2015: beslissingen van het college

Europees semester 2015: updates per land Englishfrançais

 

Toespraken van:  Vicevoorzitter Valdis Dombrovskis Englishfrançais , Commissaris Marianne Thyssen Englishfrançais , Commissaris Pierre Moscovici Englishfrançais

 

EU-lidstaatLandspecifieke aanbevelingen EU-documentenNationale documenten
Eurozone

Aanbeveling van de Commissie
EN - FR - DE

Landspecifieke aanbevelingen – Door de Raad goedgekeurde definitieve versie
EN  - FR  - DE

Landenverslag 2015

EN
Oostenrijk English (en)

Aanbeveling van de Commissie
DE - EN - FR

Landspecifieke aanbevelingen – Door de Raad goedgekeurde definitieve versie
DE  - EN

Landenverslag 2015

DE - EN

Nationaal hervormingsprogramma: DE - EN

Bijlage 1.1 – Maatregelen ter uitvoering van de landspecifieke aanbevelingen van 2014 EN

Bijlage 1.2 – Vooruitgang op het vlak van de Europa 2020-doelstellingen: EN

Bijlage 1.3 – Geplande hervormingen: EN

Bijlage 2 – Tabel 1: DE

Bijlage 2 – Tabel 2: DE

Stabiliteitsprogramma: DE - EN

België English (en)

Aanbeveling van de Commissie
FR - NL - DE - EN

Landspecifieke aanbevelingen – Door de Raad goedgekeurde definitieve versie
FR  - NL  - EN  - DE

Landenverslag 2015

FR - NL - EN

Nationaal hervormingsprogramma: FR - NL - EN

Stabiliteitsprogramma: FR - NL  EN

Bulgarije English (en)

Aanbeveling van de Commissie
BG - EN - FR - DE

Landspecifieke aanbevelingen – Door de Raad goedgekeurde definitieve versie
BG  - EN

Landenverslag 2015

BG - EN

Nationaal hervormingsprogramma: BG - EN

Convergentieprogramma: BG - EN

Kroatië English (en)

Aanbeveling van de Commissie
HR - EN - FR - DE

Landspecifieke aanbevelingen – Door de Raad goedgekeurde definitieve versie
HR   -  EN

Landenverslag 2015

HR - EN

Nationaal hervormingsprogramma: HR - EN

Convergentieprogramma: HR

Cyprus English (en)

Om doublure van de maatregelen van het economisch aanpassingsprogramma te voorkomen, zijn er geen aanvullende aanbevelingen voor Cyprus vastgesteld.

Landenverslag 2015

EL - EN

Nationaal hervormingsprogramma: EN

Tsjechië English (en)

Aanbeveling van de Commissie
CS - EN - FR - DE

Landspecifieke aanbevelingen – Door de Raad goedgekeurde definitieve versie
CS   -  EN

Landenverslag 2015

CS - EN

Nationaal hervormingsprogramma: CS - EN

Bijlage 2 - CS

Bijlage 3 - CS

Convergentieprogramma: CS - EN

Tabellen Convergentiepr.: CS - EN

Denemarken English (en)

Aanbeveling van de Commissie
DA - EN - FR - DE

Landspecifieke aanbevelingen – Door de Raad goedgekeurde definitieve versie
DA   -  EN

Landenverslag 2015

DA - EN

Nationaal hervormingsprogramma: EN - DA

Bijlage 1 – Belangrijkste microstructurele hervormingen: EN

Bijlage 2 – Kwantitatieve analyse van de hervormingen: EN

Convergentieprogramma: EN - DA

Estland English (en)

Aanbeveling van de Commissie
ET - EN - FR - DE

Landspecifieke aanbevelingen – Door de Raad goedgekeurde definitieve versie
ET   -  EN

Landenverslag 2015

ET - EN

Nationaal hervormingsprogramma (actieplan): ET

Stabiliteitsprogramma: ET

Finland English (en)

Aanbeveling van de Commissie
FI - SV - EN - FR - DE

Landspecifieke aanbevelingen – Door de Raad goedgekeurde definitieve versie
FI   -  SV   -  EN

Landenverslag 2015

FI - SV - EN

Nationaal hervormingsprogramma: EN - FI - SV

Stabiliteitsprogramma: FI - SV

Frankrijk English (en)

Aanbeveling van de Commissie
FR - EN - DE

Landspecifieke aanbevelingen – Door de Raad goedgekeurde definitieve versie
FR   -  EN

Landenverslag 2015

FR - EN

Nationaal hervormingsprogramma: FR

Samenvatting nat. hervormingspr.: EN

Bijdrage van belanghebbenden: FR

Stabiliteitsprogramma: FR - EN

Samenvatting stabiliteitspr.: EN

Duitsland English (en)

Aanbeveling van de Commissie
DE - EN - FR

Landspecifieke aanbevelingen – Door de Raad goedgekeurde definitieve versie
DE   -  EN

Landenverslag 2015

DE - EN

Nationaal hervormingsprogramma: DE

Stabiliteitsprogramma: EN - DE

Griekenland English (en) *

Om doublure van de maatregelen van het economisch aanpassingsprogramma te voorkomen, zijn er geen aanvullende aanbevelingen voor Griekenland vastgesteld.

Nationaal hervormingsprogramma: EL - EN

Hongarije English (en)

Aanbeveling van de Commissie
HU - EN - FR - DE

Landspecifieke aanbevelingen – Door de Raad goedgekeurde definitieve versie
HU   -  EN

Landenverslag 2015

HU - EN

Nationaal hervormingsprogramma: HU - EN

Tenuitvoerlegging aanbevelingen: HU - EN

Convergentieprogramma: HU - EN

Ierland English (en)

Aanbeveling van de Commissie
EN - FR - DE

Landspecifieke aanbevelingen – Door de Raad goedgekeurde definitieve versie
EN

Landenverslag 2015

EN

Nationaal hervormingsprogramma: EN

Stabiliteitsprogramma: EN

Italië English (en)

Aanbeveling van de Commissie
IT - EN - FR - DE

Landspecifieke aanbevelingen – Door de Raad goedgekeurde definitieve versie
IT   -  EN

Landenverslag 2015

IT - EN

Nationaal hervormingsprogramma: IT

Bijlage 1 – Lijst van hervormingen: IT

Bijlage 2 – Macro-economisch effect van structurele hervormingen EN

Bijlage 3 – Tabel nat. hervormingsprogr. 2015: EN

Stabiliteitsprogramma IT

Letland English (en)

Aanbeveling van de Commissie
LV - EN - FR - DE

Landspecifieke aanbevelingen – Door de Raad goedgekeurde definitieve versie
LV   -  EN

Landenverslag 2015

LV - EN

Nationaal hervormingsprogramma: LV - EN

Stabiliteitsprogramma: LV - EN

Litouwen English (en)

Aanbeveling van de Commissie
LT - EN - FR - DE

Landspecifieke aanbevelingen – Door de Raad goedgekeurde definitieve versie
LT   -  EN

Landenverslag 2015

LT - EN

Nationaal hervormingsprogramma: LT - EN

Bijlage 1 – Nationale kwantitatieve doelstellingen: LT - EN

Bijlage 2 – Tenuitvoerlegging aanbevelingen 2014 LT - EN

Stabiliteitsprogramma: LT - EN

Luxemburg English (en)

Aanbeveling van de Commissie
FR - EN - DE

Landspecifieke aanbevelingen – Door de Raad goedgekeurde definitieve versie
FR   -  EN   -  DE

Landenverslag 2015

FR - EN

Nationaal hervormingsprogramma: FR - EN

Maatregelen ter uitvoering van de landspecifieke aanbevelingen van 2014: FR

Vooruitgang op het vlak van de Europa 2020-doelstellingen FR

Stabiliteitsprogramma: FR

Bijlage bij het stabiliteitsprogramma: FR

Malta English (en)

Aanbeveling van de Commissie
MT - EN - FR - DE

Landspecifieke aanbevelingen – Door de Raad goedgekeurde definitieve versie
MT   -  EN

Landenverslag 2015

MT - EN

Nationaal hervormingsprogramma: EN

Bijlage 1 – Maatregelen ter uitvoering van de landspecifieke aanbevelingen van 2014 EN

Bijlage 2 – Vooruitgang bij het behalen van de Europa 2020-doelstellingen EN

Bijlage 3 – Geplande hervormingen: EN

Stabiliteitsprogramma: EN

Nederland English (en)

Aanbeveling van de Commissie
NL - EN - FR - DE

Landspecifieke aanbevelingen – Door de Raad goedgekeurde definitieve versie
NL   -  EN

Landenverslag 2015

NL - EN

Nationaal hervormingsprogramma: NL - EN

Bijdrage van de sociale partners: NL - EN

Stabiliteitsprogramma: EN

Polen English (en)

Aanbeveling van de Commissie
PL - EN - FR - DE

Landspecifieke aanbevelingen – Door de Raad goedgekeurde definitieve versie
PL   -  EN

Landenverslag 2015

PL - EN

Nationaal hervormingsprogramma: PL - EN

Convergentieprogramma: PL

Portugal English (en)

Aanbeveling van de Commissie
PT - EN - FR - DE

Landspecifieke aanbevelingen – Door de Raad goedgekeurde definitieve versie
PT   -  EN

Landenverslag 2015

PT - EN

Nationaal hervormingsprogramma: PT

Stabiliteitsprogramma: PT

Roemenië English (en)

Aanbeveling van de Commissie
RO - EN - FR - DE

Landspecifieke aanbevelingen – Door de Raad goedgekeurde definitieve versie
RO   -  EN

Landenverslag 2015

RO - EN

Nationaal hervormingsprogramma: RO

Convergentieprogramma: RO - EN

Slowakije English (en)

Aanbeveling van de Commissie
SK - EN - FR - DE

Landspecifieke aanbevelingen – Door de Raad goedgekeurde definitieve versie
SK   -  EN

Landenverslag 2015

SK - EN

Nationaal hervormingsprogramma: SK - EN

Actieplan nationaal hervormingsplan 2015 SK - EN

Stabiliteitsprogramma: SK

Bijlage bij het stabiliteitsprogramma: SK

Slovenië English (en)

Aanbeveling van de Commissie
SL - EN - FR - DE

Landspecifieke aanbevelingen – Door de Raad goedgekeurde definitieve versie
SL   -  EN

Landenverslag 2015

SL - EN

Nationaal hervormingsprogramma: SL - EN

Stabiliteitsprogramma: SL - EN

Spanje English (en)

Aanbeveling van de Commissie
ES - EN - FR - DE

Landspecifieke aanbevelingen – Door de Raad goedgekeurde definitieve versie
ES   -  EN

Landenverslag 2015

ES - EN

Nationaal hervormingsprogramma: ES

Stabiliteitsprogramma: ES - EN

Zweden English (en)

Aanbeveling van de Commissie
SV - EN - FR - DE

Landspecifieke aanbevelingen – Door de Raad goedgekeurde definitieve versie
SV   -  EN

Landenverslag 2015

SV - EN

Nationaal hervormingsprogramma: SV - EN

Bijdrage van de sociale partners: SV - EN

Maatregelen ter uitvoering van de landspecifieke aanbevelingen van 2014: SV - EN

Vooruitgang op het vlak van de Europa 2020-doelstellingen SV - EN

Geplande hervormingen: SV - EN

Convergentieprogramma: SV - EN

Verenigd Koninkrijk English (en)

Aanbeveling van de Commissie
EN - FR - DE

Landspecifieke aanbevelingen – Door de Raad goedgekeurde definitieve versie
EN

Landenverslag 2015

EN

Nationaal hervormingsprogramma: EN

Convergentieprogramma: EN

* Landverslag wordt later gepubliceerd om rekening te houden met de reactie van Griekenland op de verklaringen van de Eurogroep van 20 en 24 februari 2015.