AA+A++Verżjoni għall-printerMappa tas-sitRSSRSS

Is-Semestru Ewropew 2014

Is-Semestru Ewropew 2014 jinsab fl-aqwa tiegħu. Il-Kummissjoni ppubblikat ir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għal kull pajjiż għal kull Stat Membru, flimkien ma' komunikazzjoni pdf - 192 KB [192 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) mmirata għal kulħadd dwar x'inhu meħtieġ biex immorru lura għat-tkabbir ekonomiku u l-impjiegi. Ir-rakkomandazzjonijiet huma bbażati fuq valutazzjoni bir-reqqa tal-pjanijiet ta' kull Stat Membru għal finanzi pubbliċi sodi (Programmi ta' Stabbiltà u Konverġenza, jew PSK) u miżuri ta' politika biex jistimolaw it-tkabbir ekonomiku u l-impjiegi (Programmi ta' Riforma Nazzjonali jew PNR).

Il-Kummissjoni diġà skrinjat l-Istati Membri għal żbilanċi makroekonomiċi possibbli u wettqet eżaminazzjonijiet fil-fond għal sbatax-il Stat Membru. Ir-riżultati tal-eżaminazzjonijiet fil-fond huma disponibbli hawn taħt għall-Istati Membri kkonċernati.

 

Stqarrija għall-istampa: It-tiswir tat-tkabbir: Ir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiżi tal-2014

Mistoqsijiet frekwenti dwar ir-rakkomandazzjonijiet DeutschEnglishfrançais

Ħarsa ġenerali lejn ir-rakkomandazzjonijiet għall-2014 (skont l-Istat Membru) pdf - 93 KB [93 KB] English (en)

Deċiżjonijiet baġitarji: Il-Kummissjoni tieħu l-passi taħt il-Proċedura ta' Defiċit Eċċessiv češtinadanskDeutschEnglishsuomifrançaishrvatskiNederlandspolskislovenčina

 

Diskorsi minn:  Il-President Barroso English, Il-Viċi President Rehn English, Il-Kummissjaru Andor English, Il-Kummissajru Šemeta English

 

Pajjiż tal-UERakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiżiDokument ta' Ħidma tal-Persunal tal-KummissjoniEżaminazzjoni fil-fond Dokumenti nazzjonali
Żona tal-euro

Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni
EN - FR - DE

EN - FR - DE   
L-Awstrija English (en)

Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni
DE - EN - FR

Rakkomandazzjoni għal Deċiżjoni tal-Kunsill li tabroga d-Deċiżjoni 2010/282/UE dwar l-eżistenza ta’ żbilanċ eċċessiv fl-Awstrija

EN - DE

Programm Nazzjonali ta' Riforma: EN - DE

Anness 1.1 - Miżuri biex jindirizzaw is-CSRs tal-2013: EN

Anness 1.2 - Progress tal-miri ta’ Ewropa 2020: EN

Anness 1.3 - Impenji ta’ riforma għall-2014 EN

Anness 2.1 - Miżuri speċifiċi biex jindirizzaw is-CSRs tal-2013: DE

Anness 2.2 - Miżuri li jikkontribwixxu għall-miri nazzjonali tal-2020: DE

Programm ta' Stabilità: EN - DE

Il-Belġju English (en)

Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni
FR - NL - EN - DE

Rakkomandazzjoni għal Deċiżjoni tal-Kunsill li tabroga d-Deċiżjoni 2010/283/UE dwar l-eżistenza ta’ żbilanċ eċċessiv fil-Belġju

EN - FR - NL

2014

Programm Nazzjonali ta' Riforma: EN - FR - NL

Programm ta' Stabilità: EN - FR - NL

Il-Bulgarija English (en)

Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni
BG - EN - FR - DE

EN - BG

2014

Programm Nazzjonali ta' Riforma: EN - BG

Programm ta' Konverġenza: EN - BG

Il-Kroazja English (en)

Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni
HR - EN - FR - DE

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni - Valutazzjoni tal-azzjoni meħuda mill-KROAZJA b'reazzjoni għar-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tat-28 ta' Jannar 2014 bil-ħsieb li tinġieb fi tmiemha l-qagħda ta' defiċit eċċessiv tal-gvern

EN - HR

2014

Programm Nazzjonali ta' Riforma: EN - HR

Anness - Tabelli li jakkumpanjaw il-Programm Nazzjonali ta’ Riforma: EN

Programm ta' Konverġenza: EN - HR

Ċipru English (en)

Biex tiġi evitata d-duplikazzjoni mal-miżuri stipulati fil-Programm ta' Aġġustament Ekonomiku, m'hemm ebda rakkomandazzjoni addizzjonali għal Ċipru.

EN - EL

Programm Nazzjonali ta' Riforma: EN

Ir-Repubblika Ċeka English (en)

Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni
CS - EN - FR - DE

Rakkomandazzjoni għal Deċiżjoni tal-Kunsill li tabroga d-Deċiżjoni 2010/284/UE dwar l-eżistenza ta’ żbilanċ eċċessiv fir-Repubblika Ċeka

EN - CS  

Programm Nazzjonali ta' Riforma: EN - CS

Anness 2 - Miżuri biex jindirizzaw is-CSRs tal-2013: EN - CS

Anness 3 - Impenji ta’ riforma għall-2014 EN - CS

Programm ta' Konverġenza: CS

Id-Danimarka English (en)

Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni
DA - EN - FR - DE

Rakkomandazzjoni għal Deċiżjoni tal-Kunsill li tabroga d-Deċiżjoni 2010/407/UE dwar l-eżistenza ta’ żbilanċ eċċessiv fid-Danimarka

EN - DA

2014

Programm Nazzjonali ta' Riforma: EN - DA

Anness 1 - Miżuri biex jindirizzaw is-CSRs tal-2013: EN

Anness 2 - Valutazzjoni kwantitattiva tar-riformi: EN

Programm ta' Konverġenza: EN - DA

L-Estonja English (en)

Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni
ET - EN - FR - DE

EN - ET  

Programm Nazzjonali ta' Riforma: EN - ET

Pjan ta' Azzjoni 2014-2018: EN - ET

Programm ta' Stabilità: EN - ET

Il-Finlandja English (en)

Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni
FI - SV - EN - FR - DE

Rapport mill-Kummissjoni - il-Finlandja - Rapport imħejji skont l-Artikolu 126(3) tat-Trattat

EN - FI - SV

2014

Programm Nazzjonali ta' Riforma: EN - FI - SV

Programm ta' Stabilità: EN - FI - SV

Franza English (en)

Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni
FR - EN - DE

EN - FR

2014

Programm Nazzjonali ta' Riforma: FR

Anness bl-istatistika dwar l-impjiegi: EN - FR

Programm ta' Stabilità: EN - FR

Il-Ġermanja English (en)

Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni
DE - EN - FR

EN - DE

2014

Programm Nazzjonali ta' Riforma: EN - DE

Programm ta' Stabilità: EN - DE

Il-Greċja English (en)

Biex tiġi evitata d-duplikazzjoni mal-miżuri stipulati fil-Programm ta' Aġġustament Ekonomiku, m'hemm ebda rakkomandazzjoni addizzjonali għall-Greċja.

EN  

Programm Nazzjonali ta' Riforma: EN

L-Ungerija English (en)

Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni
HU - EN - FR - DE

EN - HU

2014

Programm Nazzjonali ta' Riforma: EN - HU

Programm ta' Konverġenza: EN - HU

L-Irlanda English (en)

Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni
EN - FR - DE

EN

2014

Programm Nazzjonali ta' Riforma: EN

Programm ta' Stabilità: EN

L-Italja English (en)

Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni
IT - EN - FR - DE

EN - IT

2014

Programm Nazzjonali ta’ Riforma - Parti 1: EN - IT

Programm Nazzjonali ta’ Riforma - Parti 2: IT

Anness - Grid ta' implimentazzjoni tal-PNR: IT

Programm ta' Stabilità: EN - IT

Metodoloġija għat-Tbassir Ekonomiku: IT

Status tar-Riforma tal-Finanzi Pubbliċi: IT

Akkwist pubbliku u Tfaddil: IT

Spejjeż skont ir-Reġjuni u l-Provinċji Awtonomi: IT

Programm ta’ Infrastruttura Strateġika: IT

Programm dwar iż-Żoni Sottożviluppati: IT

Impenji għal Tnaqqis ta’ Gassijiet b’Effett ta’ Serra - aġġornament: IT

Il-Latvja English (en)

Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni
LV - EN - FR - DE

EN - LV  

Programm Nazzjonali ta' Riforma: EN - LV

Programm ta' Stabilità: LV

Il-Litwanja English (en)

Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni
LT - EN - FR - DE

EN - LT

Programm Nazzjonali ta' Riforma: EN - LT

Programm ta' Konverġenza: EN - LT

Il-Lussemburgu English (en)

Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni
FR - EN - DE

EN - FR

2014

Programm Nazzjonali ta' Riforma: EN - FR

Anness 2 - Miżuri biex jindirizzaw is-CSRs tal-2013: EN

Anness 3 - Impenji ta’ riforma għall-2014: EN

Programm ta' Stabilità: EN - FR

Malta English (en)

Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni
MT - EN - FR - DE

EN - MT

2014

Programm Nazzjonali ta' Riforma: EN

Anness 2.1 - Miżuri biex jindirizzaw is-CSRs tal-2013: EN

Anness 2.2 - Valutazzjoni kwantitattiva tal-miżuri: EN

Anness 2.3 - Miri nazzjonali għall-2020: EN

Anness 2.4 - Impenji ta’ riforma għall-2014: EN

Programm ta' Stabilità: EN

Il-Pajjiżi l-Baxxi English (en)

Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni
NL - EN - FR - DE

Rakkomandazzjoni għal Deċiżjoni tal-Kunsill li tabroga d-Deċiżjoni 2010/287/UE dwar l-eżistenza ta’ żbilanċ eċċessiv fil-Pajjiżi l-Baxxi

EN - NL

2014

Programm Nazzjonali ta' Riforma: EN - NL

Kontribut tal-Imsieħba Soċjali Olandiżi: EN - NL

Programm ta' Stabilità: EN - NL

Il-Polonja English (en)

Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni
PL - EN - FR - DE

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni - Valutazzjoni tal-azzjoni meħuda mill-POLONJA b'reazzjoni għar-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tal-10 ta' Diċembru 2013 bil-ħsieb li tinġieb fi tmiemha l-qagħda ta' defiċit eċċessiv tal-gvern

EN - PL

Programm Nazzjonali ta' Riforma: EN - PL

Programm ta' Konverġenza: EN - PL

Il-Portugall English (en)

Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni
PT - EN - FR - DE

EN - PT  

Programm Nazzjonali ta' Riforma: PT

Ir-Rumanija English (en)

Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni
RO - EN - FR - DE

EN - RO

Programm Nazzjonali ta' Riforma: RO

Programm ta' Konverġenza: EN - RO

Is-Slovakkja English (en)

Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni
SK - EN - FR - DE

Rakkomandazzjoni għal Deċiżjoni tal-Kunsill li tabroga d-Deċiżjoni 2010/290/UE dwar l-eżistenza ta’ żbilanċ eċċessiv fis-Slovakkja

EN - SK  

Programm Nazzjonali ta' Riforma: EN - SK

Anness: Pjan ta’ azzjoni tal-PNR: SK

Valutazzjoni tal-Impatt tar-Riformi Strutturali: SK

Indikaturi tal-Istatistika: SK

Programm ta' Stabilità: EN - SK

Is-Slovenja English (en)

Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni
SL - EN - FR - DE

EN - SL

2014

Programm Nazzjonali ta' Riforma: EN - SL

Programm ta' Stabilità: EN - SL

Spanja English (en)

Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni
ES - EN - FR - DE

EN - ES

2014

Programm Nazzjonali ta' Riforma: ES

Programm ta' Stabilità: EN - ES

L-Isvezja English (en)

Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni
SV - EN - FR - DE

EN - SV

2014

Programm Nazzjonali ta' Riforma: EN - SV

Kontribuzzjonijiet esterni għall-Programm Nazzjonali ta' Riforma: EN - SV

Anness 1 - Rappurtar tas-CSR u riformi makrostrutturali: EN - SV

Anness 2 - Miżuri b’impatt fuq il-miri nazzjonali ta’ Ewropa 2020:
EN - SV

Anness 3 - Riformi ewlenin għat-12-il xahar li ġejjin: EN - SV

Programm ta' Konverġenza: EN - SV

Ir-Renju Unit English (en)

Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni
EN - FR - DE

EN

2014

Programm Nazzjonali ta' Riforma: EN

Programm ta' Konverġenza: EN