AA+A++Izdrukas versijaVietnes plānsRSSRSS

2014. gada Eiropas pusgads

2014. gada Eiropas pusgads pašlaik rit pilnā sparā. Eiropas Komisija ir publicējusi konkrētām valstīm adresētus ieteikumus (KVAI), kā arī kopēju paziņojumu pdf - 192 KB [192 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) par to, kas darāms, lai atjaunotos izaugsme un mazinātos bezdarbs. Ieteikumi ir balstīti uz rūpīgi izvērtētiem dalībvalstu plāniem, kā tiks panākta valsts finanšu stabilitāte, (stabilitātes vai konverģences programmas) un politikas pasākumiem izaugsmes un darbvietu radīšanai (valstu reformu programmas).

Komisija jau ir izvērtējusi, vai dalībvalstīs pastāv makroekonomiskā nelīdzsvarotība, un 17 dalībvalstīm izstrādāja padziļinātus pārskatus. Tālāk var iepazīties ar padziļināto pārskatu rezultātiem par katru attiecīgo dalībvalsti.

 

Paziņojums presei “Izaugsmes sekmēšana – konkrētām valstīm adresēti ieteikumi 2014. gadā”

Bieži uzdoti jautājumi par ieteikumiem DeutschEnglishfrançais

2014. gada ieteikumu pārskats (pa dalībvalstīm) pdf - 93 KB [93 KB] English (en)

Lēmumi par budžetu: Komisija veic pasākumus pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūras ietvaros češtinadanskDeutschEnglishsuomifrançaishrvatskiNederlandspolskislovenčina

 

Runas:  priekšsēdētājs Barrozu English, priekšsēdētāja vietnieks Rēns English, komisārs Andors English, komisārs Šemeta English

 

ES valstsKonkrētai valstij adresēti ieteikumiKomisijas dienestu darba dokumentsPadziļināts pārskats Valstu dokumenti
Eirozona

Komisijas ieteikums
EN - FR - DE

EN - FR - DE   
Austrija English (en)

Komisijas ieteikums
DE - EN - FR

Ieteikums Padomes lēmumam, ar kuru atceļ Lēmumu 2010/282/ES par pārmērīga budžeta deficīta situāciju Austrijā

EN - DE

Valsts reformu programma: EN - DE

1.1. pielikums. Pasākumi, lai risinātu 2013. gada KVAI norādītās problēmas: EN

1.2. pielikums. Panākumi “Eiropas 2020” mērķu sasniegšanā: EN

1.3. pielikums. 2014. gada reformu saistības: EN

2.1. pielikums. Konkrēti pasākumi, lai risinātu 2013. gada KVAI norādītās problēmas: DE

2.2. pielikums. Pasākumi, kas veicina valsts 2020. gada mērķu sasniegšanu: DE

Stabilitātes programma: EN - DE

Beļģija English (en)

Komisijas ieteikums
FR - NL - EN - DE

Ieteikums Padomes lēmumam, ar kuru atceļ Lēmumu 2010/283/ES par pārmērīga budžeta deficīta situāciju Beļģijā

EN - FR - NL

2014

Valsts reformu programma: EN - FR - NL

Stabilitātes programma: EN - FR - NL

Bulgārija English (en)

Komisijas ieteikums
BG - EN - FR - DE

EN - BG

2014

Valsts reformu programma: EN - BG

Konverģences programma: EN - BG

Horvātija English (en)

Komisijas ieteikums
HR - EN - FR - DE

Komisijas paziņojums “Novērtējums par pasākumiem, ko Horvātija veikusi, reaģējot uz Padomes 2014. gada 28. janvāra ieteikumu, lai izbeigtu pārmērīga valsts budžeta deficīta stāvokli”

EN - HR

2014

Valsts reformu programma: EN - HR

Pielikums. Valsts reformu programmai pievienotas tabulas: EN

Konverģences programma: EN - HR

Kipra English (en)

Lai novērstu pasākumu pārklāšanos ar ekonomikas stabilizācijas programmu, Kiprai nav sniegti papildu ieteikumi.

EN - EL

Valsts reformu programma: EN

Čehija English (en)

Komisijas ieteikums
CS - EN - FR - DE

Ieteikums Padomes lēmumam, ar kuru atceļ Lēmumu 2010/284/ES par pārmērīga budžeta deficīta situāciju Čehijā

EN - CS  

Valsts reformu programma: EN - CS

2. pielikums. Pasākumi, lai risinātu 2013. gada KVAI norādītās problēmas: EN - CS

3. pielikums. 2014. gada reformu saistības: EN - CS

Konverģences programma: CS

Dānija English (en)

Komisijas ieteikums
DA - EN - FR - DE

Ieteikums Padomes lēmumam, ar kuru atceļ Lēmumu 2010/407/ES par pārmērīga budžeta deficīta situāciju Dānijā

EN - DA

2014

Valsts reformu programma: EN - DA

1. pielikums. Pasākumi, lai risinātu 2013. gada KVAI norādītās problēmas: EN

2. pielikums. Reformu kvantitatīvs novērtējums: EN

Konverģences programma: EN - DA

Igaunija English (en)

Komisijas ieteikums
ET - EN - FR - DE

EN - ET  

Valsts reformu programma: EN - ET

Rīcības plāns 2014.–2018. gadam EN - ET

Stabilitātes programma: EN - ET

Somija English (en)

Komisijas ieteikums
FI - SV - EN - FR - DE

Komisijas ziņojums par Somiju, sagatavots saskaņā ar Līguma 126. panta 3. punktu

EN - FI - SV

2014

Valsts reformu programma: EN - FI - SV

Stabilitātes programma: EN - FI - SV

Francija English (en)

Komisijas ieteikums
FR - EN - DE

EN - FR

2014

Valsts reformu programma: FR

Pielikums par statistiku nodarbinātības jomā: EN - FR

Stabilitātes programma: EN - FR

Vācija English (en)

Komisijas ieteikums
DE - EN - FR

EN - DE

2014

Valsts reformu programma: EN - DE

Stabilitātes programma: EN - DE

Grieķija English (en)

Lai novērstu pasākumu pārklāšanos ar ekonomikas stabilizācijas programmu, Grieķijai nav sniegti papildu ieteikumi.

EN  

Valsts reformu programma: EN

Ungārija English (en)

Komisijas ieteikums
HU - EN - FR - DE

EN - HU

2014

Valsts reformu programma: EN - HU

Konverģences programma: EN - HU

Īrija English (en)

Komisijas ieteikums
EN - FR - DE

EN

2014

Valsts reformu programma: EN

Stabilitātes programma: EN

Itālija English (en)

Komisijas ieteikums
IT - EN - FR - DE

EN - IT

2014

Valsts reformu programmas 1. daļa: EN - IT

Valsts reformu programmas 2. daļa: IT

Pielikums. Valsts reformu programmas īstenošanas tīkls: IT

Stabilitātes programma: EN - IT

Ekonomikas prognozes metodika: IT

Valsts finanšu reformas stāvoklis: IT

Publiskais iepirkums un uzkrājumi: IT

Reģionu un autonomo provinču izdevumi: IT

Stratēģiskās infrastruktūras programma: IT

Mazāk attīstīto reģionu programma: IT

Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas saistības (atjaunināts): IT

Latvija English (en)

Komisijas ieteikums
LV - EN - FR - DE

EN - LV  

Valsts reformu programma: EN - LV

Stabilitātes programma: LV

Lietuva English (en)

Komisijas ieteikums
LT - EN - FR - DE

EN - LT

Valsts reformu programma: EN - LT

Konverģences programma: EN - LT

Luksemburga English (en)

Komisijas ieteikums
FR - EN - DE

EN - FR

2014

Valsts reformu programma: EN - FR

2. pielikums. Pasākumi, lai risinātu 2013. gada KVAI norādītās problēmas EN

3. pielikums. 2014. gada reformu saistības EN

Stabilitātes programma: EN - FR

Malta English (en)

Komisijas ieteikums
HU - EN - FR - DE

EN - MT

2014

Valsts reformu programma: EN

2.1. pielikums. Pasākumi, lai risinātu 2013. gada KVAI norādītās problēmas: EN

2.2. pielikums. Reformu kvantitatīvs novērtējums: EN

2.3. pielikums. Valsts 2020. gada mērķi: EN

2.4. pielikums. 2014. gada reformu saistības: EN

Stabilitātes programma: EN

Nīderlande English (en)

Komisijas ieteikums
NL - EN - FR - DE

Ieteikums Padomes lēmumam, ar kuru atceļ Lēmumu 2010/287/ES par pārmērīga budžeta deficīta situāciju Nīderlandē

EN - NL

2014

Valsts reformu programma: EN - NL

Nīderlandes sociālo partneru ziņojums: EN - NL

Stabilitātes programma: EN - NL

Polija English (en)

Komisijas ieteikums
PL - EN - FR - DE

Komisijas paziņojums “Novērtējums par pasākumiem, ko Polija veikusi, reaģējot uz Padomes 2013. gada 10. decembra ieteikumu, lai izbeigtu pārmērīga valsts budžeta deficīta stāvokli”

EN - PL

Valsts reformu programma: EN - PL

Konverģences programma: EN - PL

Portugāle English (en)

Komisijas ieteikums
PT - EN - FR - DE

EN - PT  

Valsts reformu programma: PT

Rumānija English (en)

Komisijas ieteikums
RO - EN - FR - DE

EN - RO

Valsts reformu programma: RO

Konverģences programma: EN - RO

Slovākija English (en)

Komisijas ieteikums
SK - EN - FR - DE

Ieteikums Padomes lēmumam, ar kuru atceļ Lēmumu 2010/290/ES par pārmērīga budžeta deficīta situāciju Slovākijā

EN - SK  

Valsts reformu programma: EN - SK

Pielikums. Valsts reformu programmas rīcības plāns: SK

Strukturālo reformu ietekmes novērtējums: SK

Statistikas rādītāji: SK

Stabilitātes programma: EN - SK

Slovēnija English (en)

Komisijas ieteikums
SL - EN - FR - DE

EN - SL

2014

Valsts reformu programma: EN - SL

Stabilitātes programma: EN - SL

Spānija English (en)

Komisijas ieteikums
ES - EN - FR - DE

EN - ES

2014

Valsts reformu programma: ES

Stabilitātes programma: EN - ES

Zviedrija English (en)

Komisijas ieteikums
SV - EN - FR - DE

EN - SV

2014

Valsts reformu programma: EN - SV

Citu iesaistīto pušu ziņojumi par valsts reformu programmu: EN - SV

1. pielikums. KVAI ziņojumi un makrostrukturālās reformas: EN - SV

2. pielikums. Pasākumi, kas sekmē valsts 2020. gada mērķu īstenošanu:
EN - SV

3. pielikums. Turpmāko 12 mēnešu galvenās reformas: EN - SV

Konverģences programma: EN - SV

Lielbritānija English (en)

Komisijas ieteikums
EN - FR - DE

EN

2014

Valsts reformu programma: EN

Konverģences programma: EN