AA+A++Leagan clóLéarscáil suímhRSSRSS

An Seimeastar Eorpach 2016

Ar cheann de na gnéithe is tábhachtaí den Seimeastar Eorpach tá na moltaí tírshonracha a eisiatear gach bliain, moltaí arb é atá iontu treoracha beartais a ullmhaítear do gach Ballstát ar leith.

Cuireadh tús le Seimeastar Eorpach 2016 i Samhain 2015, leis an Suirbhé Bliantúil Fáis, rud a dheimhnigh straitéis an Choimisiún maidir le poist agus fáis. Tá trí cholún ag an straitéis sin, mar atá: borradh a chur faoin infheistíocht athuair; athchóirithe struchtúracha a dhéanamh chun ár gcuid geilleagar a nuachóiriú; agus beartais fioscacha stuama a chur i bhfeidhm. D'fhonn an limistéar euro agus na gnéithe náisiúnta de rialachas eacnamaíoch an Aontais Eorpaigh a dhéanamh níos comhtháite, tá sraith moltaí maidir leis an limistéar euro ag dul le Suirbhé Bliantúil Fáis 2016.

I bhFeabhra 2016 d'fhoilsigh an Coimisiún sraith tuarascálacha i leith gach Ballstáit* ina raibh anailís ar a gcuid beartas eacnamaíoch. Ta achoimre ar phríomhphointí na dtuarascálacha sin i dTeachtaireacht pdf - 590 KB [590 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) a eisíodh. I gcás 19 Bhallstát tá anailís mhionsonraithe déanta sna tuarascálacha chun a fháil amach an ann d'aon mhíchothromaíochtaí maicreacnamaíocha agus más ann dóibh, cén sórt iad.

I mBealtaine 2016, i bhfianaise na hanailíse sna tuarascálacha de réir tíre agus i bhfianaise an chomhphlé a rinneadh leis na Ballstáit, d'ullmhaigh an Coimisiún moltaí tírshonracha don chéad 12–18 mhí eile, agus d'eisigh sé Teachtaireacht pdf - 362 KB [362 KB] English (en) ghinearálta ina dtaobh. In Iúil, i ndiaidh don Chomhairle Eorpach a formhuiniú a thabhairt, ghlac Ecofin na moltaí tírshonracha agus leis sin dúnadh go hoifigiúil an Seimeastar Eorpach.

In Iúil, i ndiaidh don Chomhairle Eorpach a formhuiniú a thabhairt, ghlac Ecofin na moltaí tírshonracha agus leis sin dúnadh go hoifigiúil an Seimeastar Eorpach.

Mar chuid den Seimeastar Eorpach, déanann an Coimisiún monatóireacht ar chomhlíonadh an Chomhshocraithe Cobhsaíochta agus Fáis freisin.

 

Moltaí Tírshonracha 2016

FusionMaps.


An BallstátMoltaí tírshonrachaDoiciméid inmheánacha oibreDoiciméid de chuid an Bhallstáit
An limistéar euro

Moladh ón gCoimisiún pdf - 54 KB [54 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Moladh ón gComhairle
EN - FR - DE

Tuarascáil 2016 pdf - 220 KB [220 KB] English (en)  
An Bheilg Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl)

Moladh ón gCoimisiún pdf - 171 KB [171 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl)

Moladh ón gComhairle

Tuarascáil 2016 pdf - 2 MB [2 MB] English (en) français (fr) Nederlands (nl)

An Clár Náisiúnta um Athchóiriú pdf - 3 MB [3 MB] English (en) français (fr) Nederlands (nl)

An Clár Cobhsaíochta pdf - 2 MB [2 MB] français (fr) Nederlands (nl)

An Bhulgáir български (bg) English (en)

Moladh ón gCoimisiún pdf - 120 KB [120 KB] български (bg) Deutsch (de) English (en) français (fr)

Moladh ón gComhairle

Tuarascáil 2016 pdf - 2 MB [2 MB] български (bg) English (en)

An Clár Náisiúnta um Athchóiriú pdf - 2 MB [2 MB] български (bg) English (en)

An Clár um Chóineasú pdf - 2 MB [2 MB] български (bg) English (en)

Poblacht na Seice čeština (cs) English (en)

Moladh ón gCoimisiún pdf - 122 KB [122 KB] čeština (cs) Deutsch (de) English (en) français (fr)

Moladh ón gComhairle

Tuarascáil 2016 pdf - 2 MB [2 MB] čeština (cs) English (en)

An Clár Náisiúnta um Athchóiriú pdf - 589 KB [589 KB] čeština (cs) English (en)

Iarscríbhinn 1: pdf - 584 KB [584 KB] čeština (cs)

An Clár um Chóineasú pdf - 936 KB [936 KB] čeština (cs) English (en)

An Danmhairg dansk (da) English (en)

Moladh ón gCoimisiún pdf - 108 KB [108 KB] dansk (da) Deutsch (de) English (en) français (fr)

Moladh ón gComhairle

Tuarascáil 2016 pdf - 2 MB [2 MB] dansk (da) English (en)

An Clár Náisiúnta um Athchóiriú pdf - 497 KB [497 KB] dansk (da) English (en)

An Clár um Chóineasú pdf - 710 KB [710 KB] dansk (da) English (en)

Iarscríbhinn 1: Tábla tuarascála don mheasúnú ar na moltaí tírshonracha agus ar na príomh-athchóirithe macrastruchtúracha. pdf - 606 KB [606 KB] English (en)

An Ghearmáin Deutsch (de) English (en)

Moladh ón gCoimisiún pdf - 122 KB [122 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)

Moladh ón gComhairle

Tuarascáil 2016 pdf - 3 MB [3 MB] Deutsch (de) English (en)

An Clár Náisiúnta um Athchóiriú pdf - 659 KB [659 KB] Deutsch (de)

An Clár Cobhsaíochta pdf - 2 MB [2 MB] Deutsch (de) English (en)

An Eastóin eesti keel (et) English (en)

Moladh ón gCoimisiún pdf - 113 KB [113 KB] Deutsch (de) eesti keel (et) English (en) français (fr)

Moladh ón gComhairle

Tuarascáil 2016 pdf - 2 MB [2 MB] eesti keel (et) English (en)

An Clár Náisiúnta um Athchóiriú pdf - 666 KB [666 KB] English (en)

An Clár Cobhsaíochta pdf - 2 MB [2 MB] eesti keel (et) English (en)

Plean Gníomhaíochta na hEastóine don straitéis Eoraip 2020, don tréimhse 2015–2020 pdf - 614 KB [614 KB] English (en)

Éire English (en)

Moladh ón gCoimisiún pdf - 135 KB [135 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)

Moladh ón gComhairle

Tuarascáil 2016 pdf - 2 MB [2 MB] English (en)

An Clár Náisiúnta um Athchóiriú pdf - 731 KB [731 KB] English (en)

An Clár Cobhsaíochta pdf - 2 MB [2 MB] English (en)

An Ghréig ελληνικά (el) English (en)
  

An Clár Náisiúnta um Athchóiriú pdf - 2 MB [2 MB] ελληνικά (el) English (en)

An Spáinn English (en) español (es)

Moladh ón gCoimisiún pdf - 135 KB [135 KB] Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr)

Moladh ón gComhairle

Tuarascáil 2016 pdf - 3 MB [3 MB] English (en) español (es)

An Clár Náisiúnta um Athchóiriú pdf - 3 MB [3 MB] español (es)

An Clár Cobhsaíochta pdf - 2 MB [2 MB] español (es)

An Fhrainc English (en) français (fr)

Moladh ón gCoimisiún pdf - 125 KB [125 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)

Moladh ón gComhairle

Tuarascáil 2016 pdf - 2 MB [2 MB] English (en) français (fr)

An Clár Náisiúnta um Athchóiriú pdf - 2 MB [2 MB] English (en) français (fr)

An Clár Náisiúnta um Athchóiriú: Iarscríbhinn 1 pdf - 2 MB [2 MB] français (fr)

Ceangaltán: staitisticí fostaíochta pdf - 2 MB [2 MB] français (fr)

Barúlacha na ngeallsealbhóirí pdf - 4 MB [4 MB] français (fr)

An Clár Cobhsaíochta pdf - 774 KB [774 KB] English (en) français (fr)

Tuarascáil mhonatóireachta ar cheartú easnaimh iomarcaigh agus ar chomhlíonadh an Mholta pdf - 673 KB [673 KB] français (fr)
An Chróit English (en) hrvatski (hr)

Moladh ón gCoimisiún pdf - 137 KB [137 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) hrvatski (hr)

Moladh ón gComhairle

Tuarascáil 2016 pdf - 2 MB [2 MB] English (en) hrvatski (hr)

An Clár Náisiúnta um Athchóiriú pdf - 2 MB [2 MB] English (en) hrvatski (hr)

An Clár um Chóineasú pdf - 3 MB [3 MB] English (en) hrvatski (hr)

Iarscríbhinn 1: pdf - 506 KB [506 KB] hrvatski (hr)
An Iodáil English (en) italiano (it)

Moladh ón gCoimisiún pdf - 132 KB [132 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) italiano (it)

Moladh ón gComhairle

Tuarascáil 2016 pdf - 2 MB [2 MB] English (en) italiano (it)

An Clár Náisiúnta um Athchóiriú pdf - 3 MB [3 MB] italiano (it)

An Clár Cobhsaíochta pdf - 4 MB [4 MB] English (en) italiano (it)

Amchlár an rialtais agus freagairt ar na Moltaí pdf - 996 KB [996 KB] italiano (it)

Amchlár an rialtais agus freagairt ar na Moltaí pdf - 2 MB [2 MB] italiano (it)

An Chipir ελληνικά (el) English (en)

Moladh ón gCoimisiún pdf - 121 KB [121 KB] Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) français (fr)

Moladh ón gComhairle

Tuarascáil 2016 pdf - 2 MB [2 MB] ελληνικά (el) English (en)

An Clár Náisiúnta um Athchóiriú pdf - 608 KB [608 KB] English (en)

An Clár Cobhsaíochta pdf - 2 MB [2 MB] English (en)

An Laitvia English (en) latviešu valoda (lv)

Moladh ón gCoimisiún pdf - 117 KB [117 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) latviešu valoda (lv)

Moladh ón gComhairle

Tuarascáil 2016 pdf - 2 MB [2 MB] English (en) latviešu valoda (lv)

An Clár Náisiúnta um Athchóiriú pdf - 2 MB [2 MB] English (en) latviešu valoda (lv)

An Clár Cobhsaíochta pdf - 3 MB [3 MB] English (en) latviešu valoda (lv)

An Liotuáin English (en) lietuvių kalba (lt)

Moladh ón gCoimisiún pdf - 117 KB [117 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) lietuvių kalba (lt)

Moladh ón gComhairle

Tuarascáil 2016 pdf - 2 MB [2 MB] English (en) lietuvių kalba (lt)

An Clár Náisiúnta um Athchóiriú pdf - 978 KB [978 KB] English (en) lietuvių kalba (lt)

An Clár Cobhsaíochta pdf - 844 KB [844 KB] English (en) lietuvių kalba (lt)
Lucsamburg Deutsch (de) English (en) français (fr)

Moladh ón gCoimisiún pdf - 117 KB [117 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)

Moladh ón gComhairle

Tuarascáil 2016 pdf - 2 MB [2 MB] English (en) français (fr)

An Clár Náisiúnta um Athchóiriú pdf - 2 MB [2 MB] English (en) français (fr)

An Clár Cobhsaíochta pdf - 852 KB [852 KB] English (en) français (fr)

Spriocanna Lucsamburg don straitéis Eoraip 2020 pdf - 208 KB [208 KB]
Moltaí do Lucsamburg, 2015–2016. pdf - 141 KB [141 KB]
An Ungáir English (en) magyar (hu)

Moladh ón gCoimisiún pdf - 123 KB [123 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) magyar (hu)

Moladh ón gComhairle

Tuarascáil 2016 pdf - 2 MB [2 MB] English (en) magyar (hu)

An Clár Náisiúnta um Athchóiriú pdf - 782 KB [782 KB] English (en)

An Clár um Chóineasú pdf - 2 MB [2 MB] English (en) magyar (hu)

Cur chun feidhme na moltaí tírshonracha pdf - 883 KB [883 KB] English (en) magyar (hu)
Málta English (en) Malti (mt)

Moladh ón gCoimisiún pdf - 115 KB [115 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) Malti (mt)

Moladh ón gComhairle

Tuarascáil 2016 pdf - 2 MB [2 MB] English (en) Malti (mt)

An Clár Náisiúnta um Athchóiriú pdf - 241 KB [241 KB] English (en)

An Clár Cobhsaíochta pdf - 599 KB [599 KB] English (en)

Tábla 1: Cur síos ar na bearta a rinneadh agus eolas faoin tionchar cáilíochtúil a bhí acu. pdf - 202 KB [202 KB]
Tábla 2: Tábla tuarascála do spriocanna na mBallstát don straitéis Eoraip 2020. pdf - 527 KB [527 KB]
Tábla 3: Forléargas ar na príomhghealltanais a tugadh maidir le hathchóiriú a dhéanamh sa chéad 12 mhí eile. pdf - 356 KB [356 KB]
An Ísiltír English (en) Nederlands (nl)

Moladh ón gCoimisiún pdf - 117 KB [117 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl)

Moladh ón gComhairle

Tuarascáil 2016 pdf - 2 MB [2 MB] English (en) Nederlands (nl)

An Clár Náisiúnta um Athchóiriú pdf - 760 KB [760 KB] English (en) Nederlands (nl)

An Clár Cobhsaíochta pdf - 731 KB [731 KB] English (en) Nederlands (nl)

Rannchuidiú chomhpháirtithe sóisialta na hÍsiltíre leis an gClár Náisiúnta um Athchóiriú. pdf - 3 MB [3 MB] English (en) Nederlands (nl)
An Ostair Deutsch (de) English (en)

Moladh ón gCoimisiún pdf - 120 KB [120 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)

Moladh ón gComhairle

Tuarascáil 2016 pdf - 2 MB [2 MB] Deutsch (de) English (en)

An Clár Náisiúnta um Athchóiriú pdf - 828 KB [828 KB] Deutsch (de) English (en)

An Clár Cobhsaíochta pdf - 1009 KB [1009 KB] Deutsch (de)

Tábla 1: Tábla tuarascála don mheasúnú ar na moltaí tírshonracha agus ar na príomh-athchóirithe macrastruchtúracha. pdf - 761 KB [761 KB] Deutsch (de) English (en)
Tábla 2: Tábla tuarascála do spriocanna na mBallstát don straitéis Eoraip 2020. pdf - 733 KB [733 KB] Deutsch (de) English (en)
Tábla 3: Tuairisciú ar na príomhghealltanais a tugadh maidir le hathchóiriú a dhéanamh sa chéad 12 mhí eile. pdf - 550 KB [550 KB] Deutsch (de) English (en)

An Pholainn English (en) polski (pl)

Moladh ón gCoimisiún pdf - 118 KB [118 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) polski (pl)

Moladh ón gComhairle

Tuarascáil 2016 pdf - 2 MB [2 MB] English (en) polski (pl)

An Clár Náisiúnta um Athchóiriú pdf - 2 MB [2 MB] English (en) polski (pl)

An Clár um Chóineasú pdf - 2 MB [2 MB] English (en) polski (pl)

An Phortaingéil English (en) português (pt)

Moladh ón gCoimisiún pdf - 129 KB [129 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) português (pt)

Moladh ón gComhairle

Tuarascáil 2016 pdf - 2 MB [2 MB] English (en) português (pt)

An Clár Náisiúnta um Athchóiriú pdf - 3 MB [3 MB] português (pt)

An Clár Cobhsaíochta pdf - 3 MB [3 MB] português (pt)

Eolas faoi bhearta atá pleanáilte agus faoi bhearta atá déanta cheana pdf - 493 KB [493 KB] português (pt)
Achoimre feidhmiúcháin ar an gClár Náisiúnta um Athchóiriú pdf - 383 KB [383 KB] English (en) português (pt)
An Rómáin English (en) română (ro)

Moladh ón gCoimisiún pdf - 130 KB [130 KB] Deutsch (de) English (en) română (ro)

Moladh ón gComhairle

Tuarascáil 2016 pdf - 2 MB [2 MB] English (en) română (ro)

An Clár Náisiúnta um Athchóiriú pdf - 1009 KB [1009 KB] English (en) română (ro)

An Clár um Chóineasú pdf - 2 MB [2 MB] English (en) română (ro)

An tSlóivéin English (en) slovenščina (sl)

Moladh ón gCoimisiún pdf - 131 KB [131 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) slovenščina (sl)

Moladh ón gComhairle

Tuarascáil 2016 pdf - 2 MB [2 MB] English (en) slovenščina (sl)

An Clár Náisiúnta um Athchóiriú pdf - 550 KB [550 KB] English (en) slovenščina (sl)

An Clár Cobhsaíochta pdf - 973 KB [973 KB] English (en) slovenščina (sl)

Tábla 1: Cur síos ar na bearta a rinneadh agus eolas faoin tionchar cáilíochtúil a bhí acu. pdf - 222 KB [222 KB] English (en) slovenščina (sl)
An tSlóvaic English (en) slovenčina (sk)

Moladh ón gCoimisiún pdf - 117 KB [117 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) slovenčina (sk)

Moladh ón gComhairle

Tuarascáil 2016 pdf - 2 MB [2 MB] English (en) slovenčina (sk)

An Clár Náisiúnta um Athchóiriú pdf - 990 KB [990 KB] slovenčina (sk)

An Clár Cobhsaíochta pdf - 3 MB [3 MB] slovenčina (sk)

An Fhionlainn English (en) suomi (fi) svenska (sv)

Moladh ón gCoimisiún pdf - 120 KB [120 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) suomi (fi) svenska (sv)

Moladh ón gComhairle

Tuarascáil 2016 pdf - 2 MB [2 MB] English (en) suomi (fi) svenska (sv)

An Clár Náisiúnta um Athchóiriú pdf - 2 MB [2 MB] English (en) suomi (fi) svenska (sv)

An Clár Cobhsaíochta pdf - 676 KB [676 KB] English (en) suomi (fi) svenska (sv)

An tSualainn English (en) svenska (sv)

Moladh ón gCoimisiún pdf - 115 KB [115 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) svenska (sv)

Moladh ón gComhairle

Tuarascáil 2016 pdf - 2 MB [2 MB] English (en) svenska (sv)

An Clár Náisiúnta um Athchóiriú pdf - 650 KB [650 KB] svenska (sv)

An Clár um Chóineasú pdf - 2 MB [2 MB] English (en) svenska (sv)

Tábla 1: Tábla tuarascála don mheasúnú ar na moltaí tírshonracha agus ar na príomh-athchóirithe macrastruchtúracha. pdf - 125 KB [125 KB] svenska (sv)
Tábla 3: Forléargas ar na bearta a bhfuil tionchar acu ar spriocanna na Sualainne don straitéis Eoraip 2020. pdf - 144 KB [144 KB] svenska (sv)

An Ríocht Aontaithe English (en)

Moladh ón gCoimisiún pdf - 113 KB [113 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)

Moladh ón gComhairle

Tuarascáil 2016 pdf - 2 MB [2 MB] English (en)

An Clár Náisiúnta um Athchóiriú pdf - 2 MB [2 MB] English (en)

An Clár um Chóineasú pdf - 6 MB [6 MB] English (en)

 

Eolas do na meáin:

Pacáiste beart an earraigh do Sheimeastar Eorpach 2016: Moltaí tírshonracha eisithe ag an gCoimisiún

Míniú ar phacáiste beart an earraigh do Sheimeastar Eorpach 2016

Forléargas ar na saincheisteanna a bpléitear leo i moltaí tírshonracha 2016–2017 pdf - 178 KB [178 KB] English (en)

* In Aibreán a foilsíodh tuarascáil na Cipire. Maidir leis an nGréig, tá sí faoi réir clár coigeartaithe maicreacnamaíoch i láthair na huaire.