AA+A++TrükiversioonSaidi skeemRSSRSS

Euroopa poolaasta 2014

2014. aasta Euroopa poolaasta on täies hoos. Komisjon on iga liikmesriigi kohta avaldanud riigipõhised soovitused ning lisaks sellele ka kõikehõlmava teatise pdf - 192 KB [192 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) , milles käsitletakse majanduskasvu ja uute töökohtade loomise teele naasmiseks vajalikke tingimusi. Soovitused põhinevad põhjalikul hindamisel, mis hõlmas iga liikmesriigi kava riigi rahanduse usaldusväärsuse saavutamiseks (stabiilsus- või lähenemisprogrammid) ning poliitikameetmeid majanduskasvu ja töökohtade loomise ergutamiseks (riiklikud reformikavad).

Komisjon on juba uurinud liikmesriike võimaliku makromajandusliku tasakaalustamatuse tuvastamiseks ning 17 liikmesriigi puhul koostas ta põhjaliku analüüsi. Asjaomaseid liikmesriike käsitlevad põhjalikud analüüsid on samuti kättesaadavad allpool.

 

Pressiteade – Majanduskasv: riigipõhised soovitused 2014

Korduvad küsimused soovituste kohta DeutschEnglishfrançais

Ülevaade 2014. aasta soovitustest (liikmesriigiti) pdf - 93 KB [93 KB] English (en)

Eelarveotsused: komisjon võtab meetmeid ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse raames češtinadanskDeutschEnglishsuomifrançaishrvatskiNederlandspolskislovenčina

 

Kõned:  president Barroso English, asepresident Rehn English, volinik Andor English, volinik Šemeta English

 

ELi liikmesriikRiigipõhised soovitusedKomisjoni talituste töödokumentPõhjalik analüüs Liikmesriikide dokumendid
Euroala

Komisjoni soovitus
EN - FR - DE

Riigipõhised soovitused – Nõukogu poolt heaks kiidetud lõplik versioon
EN - FR - DE

EN - FR - DE   
Austria Deutsch (de) English (en)

Komisjoni soovitus
DE - EN - FR

Soovitus: nõukogu otsus, millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2010/282/EL ülemäärase eelarvepuudujäägi olemasolu kohta Austrias

Riigipõhised soovitused – Nõukogu poolt heaks kiidetud lõplik versioon
DE - EN

EN - DE

Riiklik reformikava EN - DE

1.1 lisa – Meetmed seoses 2013. aasta riigipõhiste soovitustega EN

1.2 lisa – Edusammud strateegia „Euroopa 2020” eesmärkide täitmisel EN

1.3 lisa – Reformidega seotud kohustused 2014. aastaks EN

2.1 lisa – Meetmed seoses 2013. aasta riigipõhiste soovitustega DE

2.2 lisa – 2020. aasta riiklikke eesmärke toetavad meetmed DE

Stabiilsusprogramm EN - DE

Belgia Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl)

Komisjoni soovitus
FR - NL - EN - DE

Soovitus: nõukogu otsus, millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2010/283/EL ülemäärase eelarvepuudujäägi olemasolu kohta Belgias

Riigipõhised soovitused – Nõukogu poolt heaks kiidetud lõplik versioon
FR - NL - EN - DE

EN - FR - NL

2014

Riiklik reformikava EN - FR - NL

Stabiilsusprogramm EN - FR - NL

Bulgaaria български (bg) English (en)

Komisjoni soovitus
BG - EN - FR - DE

Riigipõhised soovitused – Nõukogu poolt heaks kiidetud lõplik versioon
BG - EN

EN - BG

2014

Riiklik reformikava EN - BG

Lähenemisprogramm EN - BG

Horvaatia English (en) hrvatski (hr)

Komisjoni soovitus
HR - EN - FR - DE

Komisjoni teatis – Hinnang meetmetele, mida HORVAATIA on võtnud vastuseks nõukogu 28. jaanuari 2014. aasta soovitusele kõrvaldada ülemäärane eelarvepuudujääk

Riigipõhised soovitused – Nõukogu poolt heaks kiidetud lõplik versioon
HR - EN

EN - HR

2014

Riiklik reformikava EN - HR

Lisa – Riiklikule reformikavale lisatud tabelid EN

Lähenemisprogramm EN - HR

Küpros ελληνικά (el) English (en)

Selleks et vältida dubleerimist meetmete puhul, mis on sätestatud majanduslikus kohandamisprogrammis, ei ole Küprose jaoks täiendavaid soovitusi.

EN - EL

Riiklik reformikava EN

Tšehhi Vabariik čeština (cs) English (en)

Komisjoni soovitus
CS - EN - FR - DE

Soovitus: nõukogu otsus, millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2010/284/EL ülemäärase eelarvepuudujäägi olemasolu kohta Tšehhi Vabariigis

Riigipõhised soovitused – Nõukogu poolt heaks kiidetud lõplik versioon
CS - EN

EN - CS  

Riiklik reformikava EN - CS

2. lisa – Meetmed seoses 2013. aasta riigipõhiste soovitustega EN - CS

3. lisa – Reformidega seotud kohustused 2014. aastaks EN - CS

Lähenemisprogramm CS

Taani dansk (da) English (en)

Komisjoni soovitus
DA - EN - FR - DE

Soovitus: nõukogu otsus, millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2010/407/EL ülemäärase eelarvepuudujäägi olemasolu kohta Taanis

Riigipõhised soovitused – Nõukogu poolt heaks kiidetud lõplik versioon
DA - EN

EN - DA

2014

Riiklik reformikava EN - DA

1. lisa – Meetmed seoses 2013. aasta riigipõhiste soovitustega EN

2. lisa – Kvantitatiivne hinnang reformide elluviimisele EN

Lähenemisprogramm EN - DA

Eesti

Komisjoni soovitus
ET - EN - FR - DE

Riigipõhised soovitused – Nõukogu poolt heaks kiidetud lõplik versioon
ET - EN

EN - ET  

Riiklik reformikava EN - ET

Ajavahemikku 2014–2018 hõlmav tegevuskava EN - ET

Stabiilsusprogramm EN - ET

Soome English (en) suomi (fi) svenska (sv)

Komisjoni soovitus
FI - SV - EN - FR - DE

Komisjoni aruanne – Soome – Asutamislepingu artikli 126 lõike 3 kohaselt koostatud aruanne

Riigipõhised soovitused – Nõukogu poolt heaks kiidetud lõplik versioon
FI - SV - EN

EN - FI - SV

2014

Riiklik reformikava EN - FI - SV

Stabiilsusprogramm EN - FI - SV

Prantsusmaa English (en) français (fr)

Komisjoni soovitus
FR - EN - DE

Riigipõhised soovitused – Nõukogu poolt heaks kiidetud lõplik versioon
FR - EN

EN - FR

2014

Riiklik reformikava FR

Tööhõivet käsitlev statistiline lisa EN - FR

Stabiilsusprogramm EN - FR

Saksamaa Deutsch (de) English (en)

Komisjoni soovitus
DE - EN - FR

Riigipõhised soovitused – Nõukogu poolt heaks kiidetud lõplik versioon
DE - EN

EN - DE

2014

Riiklik reformikava EN - DE

Stabiilsusprogramm EN - DE

Kreeka ελληνικά (el) English (en)

Selleks et vältida dubleerimist meetmete puhul, mis on sätestatud majanduslikus kohandamisprogrammis, ei ole Kreeka jaoks täiendavaid soovitusi.

EN  

Riiklik reformikava EN

Ungari English (en) magyar (hu)

Komisjoni soovitus
HU - EN - FR - DE

Riigipõhised soovitused – Nõukogu poolt heaks kiidetud lõplik versioon
HU - EN

EN - HU

2014

Riiklik reformikava EN - HU

Lähenemisprogramm EN - HU

Iirimaa English (en)

Komisjoni soovitus
EN - FR - DE

Riigipõhised soovitused – Nõukogu poolt heaks kiidetud lõplik versioon
EN

EN

2014

Riiklik reformikava EN

Stabiilsusprogramm EN

Itaalia English (en) italiano (it)

Komisjoni soovitus
IT - EN - FR - DE

Riigipõhised soovitused – Nõukogu poolt heaks kiidetud lõplik versioon
IT - EN

EN - IT

2014

Riiklik reformikava – 1. osa EN - IT

Riiklik reformikava – 2. osa IT

Lisa – Riikliku reformikava rakendusvõrk IT

Stabiilsusprogramm EN - IT

Majandusprognoosiks kasutatav metoodika IT

Riigi rahanduse reformi hetkeseis IT

Riigihanked ja sääst IT

Maakondade ja autonoomsete provintside kulud IT

Strateegilise infrastruktuuri kava IT

Vähemarenenud piirkondade kava IT

Kasvuhoonegaaside vähendamise kohustused – ajakohastatud versioon IT

Läti English (en) latviešu valoda (lv)

Komisjoni soovitus
LV - EN - FR - DE

Riigipõhised soovitused – Nõukogu poolt heaks kiidetud lõplik versioon
LV - EN

EN - LV  

Riiklik reformikava EN - LV

Stabiilsusprogramm EN - LV

Leedu English (en) lietuvių kalba (lt)

Komisjoni soovitus
LT - EN - FR - DE

Riigipõhised soovitused – Nõukogu poolt heaks kiidetud lõplik versioon
LT - EN

EN - LT

Riiklik reformikava EN - LT

Lähenemisprogramm EN - LT

Luksemburg English (en) français (fr)

Komisjoni soovitus
FR - EN - DE

Riigipõhised soovitused – Nõukogu poolt heaks kiidetud lõplik versioon
FR - EN - DE

EN - FR

2014

Riiklik reformikava EN - FR

2. lisa – Meetmed seoses 2013. aasta riigipõhiste soovitustega EN

3. lisa – Reformidega seotud kohustused 2014. aastaks EN

Stabiilsusprogramm EN - FR

Malta English (en) Malti (mt)

Komisjoni soovitus
MT - EN - FR - DE

Riigipõhised soovitused – Nõukogu poolt heaks kiidetud lõplik versioon
MT - EN

EN - MT

2014

Riiklik reformikava EN

2.1. lisa – Meetmed seoses 2013. aasta riigipõhiste soovitustega EN

2.2 lisa – Meetmete kvantitatiivne hindamine EN

2.3 lisa – Riiklikud eesmärgid 2020. aastaks EN

2.4. lisa – Reformidega seotud kohustused 2014. aastaks EN

Stabiilsusprogramm EN

Madalmaad English (en) Nederlands (nl)

Komisjoni soovitus
NL - EN - FR - DE

Soovitus: nõukogu otsus, millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2010/287/EL ülemäärase eelarvepuudujäägi olemasolu kohta Madalmaades

Riigipõhised soovitused – Nõukogu poolt heaks kiidetud lõplik versioon
NL - EN

EN - NL

2014

Riiklik reformikava EN - NL

Madalmaade sotsiaalpartnerite panus EN - NL

Stabiilsusprogramm EN - NL

Poola English (en) polski (pl)

Komisjoni soovitus
PL - EN - FR - DE

Komisjoni teatis – Hinnang meetmetele, mida POOLA on võtnud vastuseks nõukogu 10. detsembri 2013. aasta soovitusele kõrvaldada ülemäärane eelarvepuudujääk

Riigipõhised soovitused – Nõukogu poolt heaks kiidetud lõplik versioon
PL - EN

EN - PL

Riiklik reformikava EN - PL

Lähenemisprogramm EN - PL

Portugal English (en) português (pt)

Komisjoni soovitus
PT - EN - FR - DE

Riigipõhised soovitused – Nõukogu poolt heaks kiidetud lõplik versioon
PT - EN

EN - PT  

Riiklik reformikava PT

Rumeenia English (en) română (ro)

Komisjoni soovitus
RO - EN - FR - DE

Riigipõhised soovitused – Nõukogu poolt heaks kiidetud lõplik versioon
RO - EN

EN - RO

Riiklik reformikava RO

Lähenemisprogramm EN - RO

Slovakkia English (en) slovenčina (sk)

Komisjoni soovitus
SK - EN - FR - DE

Soovitus: nõukogu otsus, millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2010/290/EL ülemäärase eelarvepuudujäägi olemasolu kohta Slovakkias

Riigipõhised soovitused – Nõukogu poolt heaks kiidetud lõplik versioon
SK - EN

EN - SK  

Riiklik reformikava EN - SK

Lisa Riikliku reformikava tegevuskava SK

Struktuurireforme käsitlev mõjuhinnang SK

Statistilised näitajad SK

Stabiilsusprogramm EN - SK

Sloveenia English (en) slovenščina (sl)

Komisjoni soovitus
SL - EN - FR - DE

Riigipõhised soovitused – Nõukogu poolt heaks kiidetud lõplik versioon
SL - EN

EN - SL

2014

Riiklik reformikava EN - SL

Stabiilsusprogramm EN - SL

Hispaania English (en) español (es)

Komisjoni soovitus
ES - EN - FR - DE

Riigipõhised soovitused – Nõukogu poolt heaks kiidetud lõplik versioon
ES - EN

EN - ES

2014

Riiklik reformikava ES

Stabiilsusprogramm EN - ES

Rootsi English (en) svenska (sv)

Komisjoni soovitus
SV - EN - FR - DE

Riigipõhised soovitused – Nõukogu poolt heaks kiidetud lõplik versioon
SV - EN

EN - SV

2014

Riiklik reformikava EN - SV

Väline panus riiklikusse reformikavasse EN - SV

1. lisa – Riigipõhiste soovituste teemaline aruandlus ja makrostruktuurilised reformid EN - SV

2. lisa – Strateegia „Euroopa 2020” riiklike eesmärkidega seotud meetmed
EN - SV

3. lisa – Peamised reformid järgneval 12 kuul EN - SV

Lähenemisprogramm EN - SV

Ühendkuningriik English (en)

Komisjoni soovitus
EN - FR - DE

Riigipõhised soovitused – Nõukogu poolt heaks kiidetud lõplik versioon
EN

EN

2014

Riiklik reformikava EN

Lähenemisprogramm EN