AA+A++TrükiversioonSaidi skeemRSSRSS

Euroopa poolaasta 2015

2015. aasta Euroopa poolaasta sai alguse eelmise aasta novembris iga-aastase majanduskasvu analüüsi avaldamisega, milles sätestati uue komisjoni koosseisu tööhõive- ja majanduskasvu strateegia, mis toetub kolmele põhisambale: investeeringute suurendamine, struktuurireformide kiirendamine ning püüdlemine vastutustundliku ja majanduskasvu soodustava eelarve konsolideerimise poole. Veebruaris avaldas komisjon rea riigiaruandeid, milles analüüsiti liikmesriikide majanduspoliitikat ning mille kohta on tehtud kokkuvõte teatises . Aruanded sisaldavad põhjalikke ülevaateid 16 riigi kohta, mille puhul täheldati novembris makromajandusliku tasakaalustamatuse esinemist English (en) .

 

2015. aasta mais avaldas komisjon igale liikmesriigile mõeldud riigipõhised soovitused ning üldise teatise pdf - 186 KB [186 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) taastumise kindlustamise ja säilitamise ning ühtlustatud Euroopa poolaasta rakendamise kohta. Soovitused põhinevad: i) veebruaris avaldatud riigipõhistel aruannetel; ii) hindamisel, mis hõlmab liikmesriikide kavasid riigi rahanduse usaldusväärsuse tagamiseks (stabiilsus- ja lähenemisprogrammid) ning poliitikameetmeid töökohtade loomise ja majanduskasvu ergutamiseks (riiklikud reformikavad) ning iii) liikmesriikide ja teiste peamiste sidusrühmadega peetava dialoogi tulemustel.

 

Samuti on komisjon avaldanud aruandeid seoses ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlusega. Lisateave ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse English (en) kohta.

 

Teave meedia jaoks:

2015. aasta riigipõhised soovitused: majanduskasvu kindlustamiseks on vaja täiendavaid jõupingutusi

Küsimused ja vastused: 2015. aasta riigipõhised soovitused Englishfrançais

Ülevaatlik tabel 2015. aasta riigipõhistest soovitustest pdf - 35 KB [35 KB] English (en)

Edusammud strateegia „Euroopa 2020” eesmärkide täitmisel – ülevaatlik tabel pdf - 112 KB [112 KB] English (en)

Pressiteade: Euroopa poolaasta 2015: volinike kolleegiumi otsused

Euroopa poolaasta 2015: riigipõhised ajakohastused Englishfrançais

 

Kõned:  asepresident Valdis Dombrovskis Englishfrançais , volinik Marianne Thyssen Englishfrançais , volinik Pierre Moscovici Englishfrançais

 

ELi liikmesriikRiigipõhised soovitusedTalituste töödokumendidLiikmesriikide dokumendid
Euroala

Komisjoni soovitus
EN - FR - DE

Riigiaruanne 2015

EN
Austria English (en)

Komisjoni soovitus
DE - EN - FR

Riigiaruanne 2015

DE - EN

Riiklik reformikava DE - EN

1.1 lisa – Meetmed seoses 2014. aasta riigipõhiste soovitustega: EN

1.2 lisa – Edusammud strateegia „Euroopa 2020” eesmärkide täitmisel: EN

1.3 lisa – Kavandatavad reformid: EN

2. lisa – Tabel 1: DE

2. lisa – Tabel 2: DE

Stabiilsusprogramm: DE - EN

Belgia English (en)

Komisjoni soovitus
FR - NL - DE - EN

Riigiaruanne 2015

FR - NL - EN

Riiklik reformikava: FR - NL - EN

Stabiilsusprogramm: FR - NL

Bulgaaria English (en)

Komisjoni soovitus
BG - EN - FR - DE

Riigiaruanne 2015

BG - EN

Riiklik reformikava: BG - EN

Lähenemisprogramm: BG - EN

Horvaatia English (en)

Komisjoni soovitus
HR - EN - FR - DE

Riigiaruanne 2015

HR - EN

Riiklik reformikava: HR - EN

Lähenemisprogramm: HR

Küpros English (en)

Selleks et vältida dubleerimist meetmete puhul, mis on sätestatud majanduslikus kohandamisprogrammis, ei ole Küprose jaoks täiendavaid soovitusi.

Riigiaruanne 2015

EL - EN

Riiklik reformikava: EN

Tšehhi Vabariik English (en)

Komisjoni soovitus
CS - EN - FR - DE

Riigiaruanne 2015

CS - EN

Riiklik reformikava: CS - EN

2. lisa – CS

3. lisa – CS

Lähenemisprogramm: CS - EN

Lähenemisprogrammi toetavad tabelid: CS - EN

Taani English (en)

Komisjoni soovitus
DA - EN - FR - DE

Riigiaruanne 2015

DA - EN

Riiklik reformikava: EN - DA

1 lisa – Peamised mikrostruktuursed reformid: EN

2. lisa – Kvantitatiivne hinnang reformide elluviimisele: EN

Lähenemisprogramm: EN - DA

Eesti English (en)

Komisjoni soovitus
ET - EN - FR - DE

Riigiaruanne 2015

ET - EN

Riiklik reformikava (tegevuskava): ET

Stabiilsusprogramm: ET

Soome English (en)

Komisjoni soovitus
FI - SV - EN - FR - DE

Riigiaruanne 2015

FI - SV - EN

Riiklik reformikava: EN - FI - SV

Stabiilsusprogramm: FI - SV

Prantsusmaa English (en)

Komisjoni soovitus
FR - EN - DE

Riigiaruanne 2015

FR - EN

Riiklik reformikava: FR

Riikliku reformikava kokkuvõte: EN

Sidusrühmade panus: FR

Stabiilsusprogramm: FR - EN

Stabiilsusprogrammi kokkuvõte: EN

Saksamaa English (en)

Komisjoni soovitus
DE - EN - FR

Riigiaruanne 2015

DE - EN

Riiklik reformikava: DE

Stabiilsusprogramm: EN - DE

Kreeka English (en) *

Selleks et vältida dubleerimist meetmete puhul, mis on sätestatud majanduslikus kohandamisprogrammis, ei ole Kreeka jaoks täiendavaid soovitusi.

Riiklik reformikava: EL - EN

Ungari English (en)

Komisjoni soovitus
HU - EN - FR - DE

Riigiaruanne 2015

HU - EN

Riiklik reformikava: HU - EN

Riigipõhiste soovituste rakendamine: HU - EN

Lähenemisprogramm: HU - EN

Iirimaa English (en)

Komisjoni soovitus
EN - FR - DE

Riigiaruanne 2015

EN

Riiklik reformikava: EN

Stabiilsusprogramm: EN

Itaalia English (en)

Komisjoni soovitus
IT - EN - FR - DE

Riigiaruanne 2015

IT - EN

Riiklik reformikava: IT

1. lisa – Reformide loetelu: IT

2. lisa – Struktuurireformide makromajanduslik mõju: EN

3. lisa – Riikliku reformikava 2015 ajakava: EN

Stabiilsusprogramm IT

Läti English (en)

Komisjoni soovitus
LV - EN - FR - DE

Riigiaruanne 2015

LV - EN

Riiklik reformikava: LV - EN

Stabiilsusprogramm: LV - EN

Leedu English (en)

Komisjoni soovitus
LT - EN - FR - DE

Riigiaruanne 2015

LT - EN

Riiklik reformikava: LT - EN

1. lisa – Riiklikud kvantitatiivsed eesmärgid: LT - EN

2 lisa – 2014. aasta riigipõhiste soovituste rakendamine: LT - EN

Stabiilsusprogramm: LT - EN

Luksemburg English (en)

Komisjoni soovitus
FR - EN - DE

Riigiaruanne 2015

FR - EN

Riiklik reformikava: FR - EN

Meetmed seoses 2014. aasta riigipõhiste soovitustega: FR

Edusammud strateegia „Euroopa 2020” eesmärkide saavutamisel FR

Stabiilsusprogramm: FR

Stabiilsusprogrammi lisa: FR

Malta English (en)

Komisjoni soovitus
MT - EN - FR - DE

Riigiaruanne 2015

MT - EN

Riiklik reformikava: EN

1 lisa – Meetmed seoses 2014. aasta riigipõhiste soovitustega: EN

2. lisa – Edusammud strateegia „Euroopa 2020” eesmärkide täitmisel EN

3 lisa – Kavandatavad reformid: EN

Stabiilsusprogramm: EN

Madalmaad English (en)

Komisjoni soovitus
NL - EN - FR - DE

Riigiaruanne 2015

NL - EN

Riiklik reformikava: NL - EN

Sotsiaalpartnerite panus: NL - EN

Stabiilsusprogramm: EN

Poola English (en)

Komisjoni soovitus
PL - EN - FR - DE

Riigiaruanne 2015

PL - EN

Riiklik reformikava: PL - EN

Lähenemisprogramm: PL

Portugal English (en)

Komisjoni soovitus
PT - EN - FR - DE

Riigiaruanne 2015

PT - EN

Riiklik reformikava: PT

Stabiilsusprogramm: PT

Rumeenia English (en)

Komisjoni soovitus
RO - EN - FR - DE

Riigiaruanne 2015

RO - EN

Riiklik reformikava: RO

Lähenemisprogramm: RO - EN

Slovakkia English (en)

Komisjoni soovitus
SK - EN - FR - DE

Riigiaruanne 2015

SK - EN

Riiklik reformikava: SK - EN

Riikliku reformikava 2015 tegevuskava SK - EN

Stabiilsusprogramm: SK

Stabiilsusprogrammi lisa: SK

Sloveenia English (en)

Komisjoni soovitus
SL - EN - FR - DE

Riigiaruanne 2015

SL - EN

Riiklik reformikava: SL - EN

Stabiilsusprogramm: SL - EN

Hispaania English (en)

Komisjoni soovitus
ES - EN - FR - DE

Riigiaruanne 2015

ES - EN

Riiklik reformikava: ES

Stabiilsusprogramm: ES - EN

Rootsi English (en)

Komisjoni soovitus
SV - EN - FR - DE

Riigiaruanne 2015

SV - EN

Riiklik reformikava: SV - EN

Sotsiaalpartnerite panus: SV - EN

Meetmed seoses 2014. aasta riigipõhiste soovitustega: SV - EN

Edusammud strateegia „Euroopa 2020” eesmärkide saavutamisel SV - EN

Kavandatavad reformid: SV - EN

Lähenemisprogramm: SV - EN

Ühendkuningriik English (en)

Komisjoni soovitus
EN - FR - DE

Riigiaruanne 2015

EN

Riiklik reformikava: EN

Lähenemisprogramm: EN

* Aruanne Kreeka kohta avaldatakse hiljem, võttes arvesse järelmeetmeid, mida võetakse eurorühma 20. ja 24. veebruari 2015. aasta avalduste järgselt.