AA+A++PrintversionOversigtRSSRSS

Det europæiske semester 2015

Det europæiske semester 2015 startede i november med den årlige vækstundersøgelse, som skitserede den nye Kommissions strategi for beskæftigelse og vækst, der er baseret på tre initiativer: større investeringer, fremskyndelse af strukturreformer og ansvarlig og vækstfremmende finanspolitisk konsolidering. I februar offentliggjorde Kommissionen en række landerapporter med analyser af EU-landenes økonomiske politik, som er opsummeret i en meddelelse . Rapporterne indeholder grundige gennemgange af de 16 lande, hvor der i november blev konstateret makroøkonomiske ubalancer English (en) .

 

I maj 2015 offentliggjorde Kommissionen de landespecifikke henstillinger for hvert enkelt EU-land sammen med en overordnet meddelelse pdf - 186 KB [186 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)  om, hvordan den økonomiske genopretning skal styrkes og opretholdes, og hvordan det strømlinede europæiske semester gennemføres. Henstillingerne bygger på (i) de landerapporter, der blev fremlagt i februar, (ii) en grundig vurdering af de enkelte landes planer for sunde offentlige finanser (stabilitets- eller konvergensprogrammer) og politiske initiativer til at sætte gang i vækst og beskæftigelse (nationale reformprogrammer) og (iii) resultatet af dialogen med EU-landene og andre vigtige deltagere.

 

Kommissionen har også offentliggjort rapporter om proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud. Læs mere om proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud English (en) .

 

Information til medierne:

Landespecifikke henstillinger for 2015: Der skal gøres en yderligere indsats for at understøtte et solidt opsving

Spørgsmål og svar Landespecifikke henstillinger for 2015 Englishfrançais

Oversigtstabel over landespecifikke henstillinger for 2015 pdf - 35 KB [35 KB] English (en)

Arbejdet med at nå Europa 2020-målene – oversigtstabel pdf - 112 KB [112 KB] English (en)

Pressemeddelelse: Det europæiske semester 2015: Kommissærkollegiets afgørelser

Det europæiske semester 2015: landespecifikke opdateringer Englishfrançais

 

Indlæg ved:  Næstformand Valdis Dombrovskis Englishfrançais , kommissær Marianne Thyssen Englishfrançais , kommissær Pierre Moscovici Englishfrançais

 

EU-landLandespecifikke henstillingerInterne arbejdsdokumenterNationale dokumenter
Euroområdet

Kommissionens henstilling
EN - FR - DE

Landerapport 2015

EN
Østrig English (en)

Kommissionens henstilling
DE - EN - FR

Landerapport 2015

DE - EN

Nationalt reformprogram: DE - EN

Bilag 1.1 - Foranstaltninger i forbindelse med de landespecifikke henstillinger for 2014: EN

Bilag 1.2 – Status over Europa 2020-målene: EN

Bilag 1.3 - Planlagte reformer: EN

Bilag 2, tabel 1. DE

Bilag 2, tabel 2. DE

Stabilitetsprogram: DE - EN

Belgien English (en)

Kommissionens henstilling
FR - NL - DE - EN

Landerapport 2015

FR - NL - EN

Nationalt reformprogram: FR - NL - EN

Stabilitetsprogram: FR - NL

Bulgarien English (en)

Kommissionens henstilling
BG - EN - FR - DE

Landerapport 2015

BG - EN

Nationalt reformprogram: BG - EN

Konvergensprogram: BG - EN

Kroatien English (en)

Kommissionens henstilling
HR - EN - FR - DE

Landerapport 2015

HR - EN

Nationalt reformprogram: HR - EN

Konvergensprogram: HR

Cypern English (en)

For at undgå overlapning med det økonomiske justeringsprogram er der ingen yderligere henstillinger for Cypern.

Landerapport 2015

EL - EN

Nationalt reformprogram: EN

Tjekkiet English (en)

Kommissionens henstilling
CS - EN - FR - DE

Landerapport 2015

CS - EN

Nationalt reformprogram: CS - EN

Bilag 2 - CS

Bilag 3 - CS

Konvergensprogram: CS - EN

Tabeller til konvergensprogram: CS - EN

Danmark English (en)

Kommissionens henstilling
DA - EN - FR - DE

Landerapport 2015

DA - EN

Nationalt reformprogram: EN - DA

Bilag 1 - Vigtigste mikrostrukturelle reformer: EN

Bilag 2 - Kvantitativ vurdering af reformerne: EN

Konvergensprogram: EN - DA

Estland English (en)

Kommissionens henstilling
ET - EN - FR - DE

Landerapport 2015

ET - EN

Nationalt reformprogram (handlingsplan): ET

Stabilitetsprogram: ET

Finland English (en)

Kommissionens henstilling
FI - SV - EN - FR - DE

Landerapport 2015

FI - SV - EN

Nationalt reformprogram: EN - FI - SV

Stabilitetsprogram: FI - SV

Frankrig English (en)

Kommissionens henstilling
FR - EN - DE

Landerapport 2015

FR - EN

Nationalt reformprogram: FR

Resumé af det nationale reformprogram: EN

Bidrag fra interessenter: FR

Stabilitetsprogram: FR - EN

Resumé af stabilitetsprogrammet: EN

Tyskland English (en)

Kommissionens henstilling
DE - EN - FR

Landerapport 2015

DE - EN

Nationalt reformprogram: DE

Stabilitetsprogram: EN - DE

Grækenland English (en) *

For at undgå overlapning med det økonomiske justeringsprogram er der ingen yderligere henstillinger for Grækenland.

Nationalt reformprogram: EL - EN

Ungarn English (en)

Kommissionens henstilling
HU - EN - FR - DE

Landerapport 2015

HU - EN

Nationalt reformprogram: HU - EN

Gennemførelse af de landespecifikke henstillinger: HU - EN

Konvergensprogram: HU - EN

Irland English (en)

Kommissionens henstilling
EN - FR - DE

Landerapport 2015

EN

Nationalt reformprogram: EN

Stabilitetsprogram: EN

Italien English (en)

Kommissionens henstilling
IT - EN - FR - DE

Landerapport 2015

IT - EN

Nationalt reformprogram: IT

Bilag 1 - liste over reformer: IT

Bilag 2 - Makroøkonomiske følger af strukturreformer: EN

Bilag 3 - Tidsplan for det nationale reformprogram 2015: EN

Stabilitetsprogram IT

Letland English (en)

Kommissionens henstilling
LV - EN - FR - DE

Landerapport 2015

LV - EN

Nationalt reformprogram: LV - EN

Stabilitetsprogram: LV - EN

Litauen English (en)

Kommissionens henstilling
LT - EN - FR - DE

Landerapport 2015

LT - EN

Nationalt reformprogram: LT - EN

Bilag 1 - Nationale kvantitative mål: LT - EN

Bilag 2 - Gennemførelse af de landespecifikke henstillinger for 2014: LT - EN

Stabilitetsprogram: LT - EN

Luxembourg English (en)

Kommissionens henstilling
FR - EN - DE

Landerapport 2015

FR - EN

Nationalt reformprogram: FR - EN

Foranstaltninger i forbindelse med de landespecifikke henstillinger for 2014: FR

Status over Europe 2020-målene FR

Stabilitetsprogram: FR

Bilag til stabilitetsprogrammet: FR

Μalta English (en)

Kommissionens henstilling
MT - EN - FR - DE

Landerapport 2015

MT - EN

Nationalt reformprogram: EN

Bilag 1 - Foranstaltninger i forbindelse med de landespecifikke henstillinger for 2014: EN

Bilag 2 - Status over Europa 2020-målene: EN

Bilag 3 - Planlagte reformer: EN

Stabilitetsprogram: EN

Holland English (en)

Kommissionens henstilling
NL - EN - FR - DE

Landerapport 2015

NL - EN

Nationalt reformprogram: NL - EN

Bidrag fra arbejdsmarkedets parter: NL - EN

Stabilitetsprogram: EN

Polen English (en)

Kommissionens henstilling
PL - EN - FR - DE

Landerapport 2015

PL - EN

Nationalt reformprogram: PL - EN

Konvergensprogram: PL

Portugal English (en)

Kommissionens henstilling
PT - EN - FR - DE

Landerapport 2015

PT - EN

Nationalt reformprogram: PT

Stabilitetsprogram: PT

Rumænien English (en)

Kommissionens henstilling
RO - EN - FR - DE

Landerapport 2015

RO - EN

Nationalt reformprogram: RO

Konvergensprogram: RO - EN

Slovakiet English (en)

Kommissionens henstilling
SK - EN - FR - DE

Landerapport 2015

SK - EN

Nationalt reformprogram: SK - EN

Handlingsplan for det nationale reformprogram 2015 SK - EN

Stabilitetsprogram: SK

Bilag til stabilitetsprogrammet: SK

Slovenien English (en)

Kommissionens henstilling
SL - EN - FR - DE

Landerapport 2015

SL - EN

Nationalt reformprogram: SL - EN

Stabilitetsprogram: SL - EN

Spanien English (en)

Kommissionens henstilling
ES - EN - FR - DE

Landerapport 2015

ES - EN

Nationalt reformprogram: ES

Stabilitetsprogram: ES - EN

Sverige English (en)

Kommissionens henstilling
SV - EN - FR - DE

Landerapport 2015

SV - EN

Nationalt reformprogram: SV - EN

Bidrag fra arbejdsmarkedets parter: SV - EN

Foranstaltninger i forbindelse med de landespecifikke henstillinger for 2014: SV - EN

Status over Europe 2020-målene: SV - EN

Planlagte reformer: SV - EN

Konvergensprogram: SV - EN

Storbritannien English (en)

Kommissionens henstilling
EN - FR - DE

Landerapport 2015

EN

Nationalt reformprogram: EN

Konvergensprogram: EN

* En rapport om Grækenland vil blive offentliggjort senere under hensyntagen til opfølgningen på Eurogruppens udtalelser af 20. og 24. februar 2015.