AA+A++PrintversionOversigtRSSRSS

Det europæiske semester 2016

Det europæiske semester 2016 startede i november 2015 med den årlige vækstundersøgelse, som bekræftede Kommissionens strategi for beskæftigelse og vækst, der er baseret på tre initiativer: Skub i investeringer, indførelse af strukturreformer for at modernisere vores økonomier og fremme af ansvarlige finanspolitikker. For at skabe bedre sammenhæng mellem euroområdet og de nationale dimensioner af EU's økonomiske styring er den årlige vækstundersøgelse for 2016 ledsaget af en række henstillinger til eurolandene .

I februar 2016 offentliggjorde Kommissionen landerapporter for alle medlemslande* med analyser af medlemslandenes økonomiske og sociale politikker. Hovedbudskaberne i landerapporterne er opsummeret i en meddelelse pdf - 590 KB [590 KB] български (bg) čeština (cs) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) . For 18 medlemslande, som blev udvalgt i november 2015, undersøges det udførligt i landerapporterne, om der eksisterer makroøkonomiske ubalancer, og hvad de i givet fald går ud på.

I maj 2016 vil Kommissionen med udgangspunkt i analyserne i landerapporterne og i dialog med medlemslandene komme med landespecifikke henstillinger.
Som led i det europæiske semester overvåger Kommissionen også overholdelsen af stabilitets- og vækstpagten.

 

Euroområdet

Kommissionens henstilling
EN - FR - DE

Interne arbejdsdokumenter
EN

 

EU-landInterne arbejdsdokumenterNationale dokumenter
Nationalt
reformprogram
StabilitetsprogramKonvergensprogramBilag
Østrig Deutsch (de) English (en) Landerapport 2016 pdf - 2 MB [2 MB] Deutsch (de) English (en) Dokument pdf - 828 KB [828 KB] Deutsch (de) English (en) Dokument pdf - 1009 KB [1009 KB] Deutsch (de)

Annex 1.1 pdf - 761 KB [761 KB]
Annex 1.2 pdf - 733 KB [733 KB]
Annex 1.3 pdf - 550 KB [550 KB]
Annex 2.1 pdf - 475 KB [475 KB]
Annex 2.2 pdf - 841 KB [841 KB]
Annex 2.3 pdf - 841 KB [841 KB]

Belgien Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl) Landerapport 2016 pdf - 2 MB [2 MB] English (en) français (fr) Nederlands (nl)     
Bulgarien български (bg) English (en) Landerapport 2016 pdf - 2 MB [2 MB] български (bg) English (en) Dokument pdf - 2 MB [2 MB] български (bg) English (en) Dokument pdf - 2 MB [2 MB] български (bg) English (en)
Kroatien English (en) hrvatski (hr) Landerapport 2016 pdf - 2 MB [2 MB] English (en) hrvatski (hr) Dokument pdf - 2 MB [2 MB] English (en)  Dokument pdf - 3 MB [3 MB] hrvatski (hr)  
Cypern ελληνικά (el) English (en) Landerapport 2016 pdf - 2 MB [2 MB] ελληνικά (el) English (en) Dokument pdf - 608 KB [608 KB] English (en)
Tjekkiet čeština (cs) English (en) Landerapport 2016 pdf - 2 MB [2 MB] čeština (cs) English (en)     
DanmarkLanderapport 2016 pdf - 2 MB [2 MB] English (en) Dokument pdf - 497 KB [497 KB] Dokument pdf - 710 KB [710 KB]
Estland eesti keel (et) English (en) Landerapport 2016 pdf - 2 MB [2 MB] eesti keel (et) English (en)  Dokument pdf - 2 MB [2 MB] eesti keel (et)   
Finland English (en) suomi (fi) svenska (sv) Landerapport 2016 pdf - 2 MB [2 MB] English (en) suomi (fi) svenska (sv) Dokument pdf - 2 MB [2 MB] English (en) suomi (fi) svenska (sv) Dokument pdf - 676 KB [676 KB] English (en) suomi (fi) svenska (sv)
Frankrig English (en) français (fr) Landerapport 2016 pdf - 2 MB [2 MB] English (en) français (fr)     
Tyskland Deutsch (de) English (en) Landerapport 2016 pdf - 3 MB [3 MB] Deutsch (de) English (en) Dokument pdf - 2 MB [2 MB] Deutsch (de) English (en)
Grækenland ελληνικά (el) English (en) *Dokument pdf - 2 MB [2 MB] ελληνικά (el) English (en)
Ungarn English (en) magyar (hu) Landerapport 2016 pdf - 2 MB [2 MB] English (en) magyar (hu)
Irland English (en) Landerapport 2016 pdf - 2 MB [2 MB] English (en)     
Italien English (en) italiano (it) Landerapport 2016 pdf - 2 MB [2 MB] English (en) italiano (it) Dokument pdf - 3 MB [3 MB] italiano (it) Dokument pdf - 4 MB [4 MB] italiano (it)
Letland English (en) latviešu valoda (lv) Landerapport 2016 pdf - 2 MB [2 MB] English (en) latviešu valoda (lv) Dokument pdf - 2 MB [2 MB] latviešu valoda (lv) Dokument pdf - 2 MB [2 MB] latviešu valoda (lv)  
itauen English (en) lietuvių kalba (lt) Landerapport 2016 pdf - 2 MB [2 MB] English (en) lietuvių kalba (lt)
Luxembourg Deutsch (de) English (en) français (fr) Landerapport 2016 pdf - 2 MB [2 MB] English (en) français (fr)     
Malta English (en) Malti (mt) Landerapport 2016 pdf - 2 MB [2 MB] English (en) Malti (mt) Dokument pdf - 241 KB [241 KB] English (en) Annex 1 pdf - 202 KB [202 KB]
Annex 2 pdf - 527 KB [527 KB]
Annex 3 pdf - 356 KB [356 KB]
Holland English (en) Nederlands (nl) Landerapport 2016 pdf - 2 MB [2 MB] English (en) Nederlands (nl)   Dokument pdf - 731 KB [731 KB] English (en) Nederlands (nl)   
Polen English (en) polski (pl) Landerapport 2016 pdf - 2 MB [2 MB] English (en) polski (pl) Dokument pdf - 2 MB [2 MB] polski (pl)
Portugal English (en) português (pt) Landerapport 2016 pdf - 2 MB [2 MB] English (en) português (pt)     
Rumænien English (en) română (ro) Landerapport 2016 pdf - 2 MB [2 MB] English (en) română (ro) Dokument pdf - 2 MB [2 MB] română (ro) Dokument pdf - 2 MB [2 MB] română (ro)
Slovakiet English (en) slovenčina (sk) Landerapport 2016 pdf - 2 MB [2 MB] English (en) slovenčina (sk)     
Slovenien English (en) slovenščina (sl) Landerapport 2016 pdf - 2 MB [2 MB] English (en) slovenščina (sl) Dokument pdf - 550 KB [550 KB] slovenščina (sl) Dokument pdf - 895 KB [895 KB] slovenščina (sl) Annex 1 pdf - 222 KB [222 KB] slovenščina (sl)
Spanien English (en) español (es) Landerapport 2016 pdf - 3 MB [3 MB] English (en) español (es)     
Sverige English (en) svenska (sv) Landerapport 2016 pdf - 2 MB [2 MB] English (en) svenska (sv)
Storbritannien English (en) Landerapport 2016 pdf - 2 MB [2 MB] English (en) Dokument pdf - 2 MB [2 MB] English (en)  Dokument pdf - 6 MB [6 MB] English (en)  

* Grækenland er i øjeblikket underlagt et makroøkonomisk tilpasningsprogram