AA+A++Verze pro tiskMapa stránekRSSRSS

Evropský semestr 2015

Evropský semestr 2015 byl zahájen v listopadu 2014 zveřejněním roční analýzy růstu, v níž byla představena nová strategie Komise na podporu zaměstnanosti a růstu opírající se o tři pilíře: podporu investic, zrychlení strukturálních reforem a prosazování odpovědné fiskální konsolidace podporující růst. V únoru vydala Komise sérii zpráv o jednotlivých členských zemích, v nichž analyzuje jejich hospodářskou politiku. Shrnutí těchto zpráv je obsaženo ve sdělení . Zprávy obsahují podrobný rozbor situace v 16 zemích, u nichž byly v listopadu minulého roku zjištěny makroekonomické nerovnováhy English (en) .

 

V květnu 2015 zveřejnila Komise doporučení pro jednotlivé země a souhrnné sdělení pdf - 186 KB [186 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) týkající se způsobů, jak hospodářské oživení udržet a posílit a jak je realizován zjednodušený evropský semestr. Doporučení se opírají o i) zprávy předložené jednotlivými zeměmi v únoru, ii) důkladné vyhodnocení vnitrostátních programů, které mají zajistit zdravý stav veřejných financí (programy stability nebo konvergenční programy), a politických opatření ke stimulaci hospodářského růstu a zaměstnanosti (vnitrostátní programy reforem), iii) výsledky dialogu s členskými státy a dalšími klíčovými zúčastněnými stranami.

 

Komise rovněž zveřejnila zprávy týkající se postupu při nadměrném schodku. Další informace o postupu při nadměrném schodku English (en)

 

Informace pro média:

Doporučení pro jednotlivé země z roku 2015: V zájmu výraznějšího oživení hospodářství je třeba vynaložit další úsilí

Otázky a odpovědi: Doporučení pro jednotlivé země z roku 2015 Englishfrançais

Přehled doporučení z roku 2015 pdf - 35 KB [35 KB] English (en)

Pokrok při plnění cílů strategie Evropa 2020 – přehled pdf - 112 KB [112 KB] English (en)

Tisková zpráva: Evropský semestr 2015: Rozhodnutí sboru komisařů

Evropský semestr 2015: aktualizace pro jednotlivé země Englishfrançais

 

Projevy:  místopředsedy Valdise Dombrovskise Englishfrançais , komisařky Marianne Thyssenové Englishfrançais , komisaře Pierra Moscovici Englishfrançais

 

země EUDoporučení určená příslušnému státuPracovní dokumenty útvarů KomiseDokumenty z jednotlivých zemí
Eurozóna

Doporučení Komise
EN - FR - DE

Doporučení pro jednotlivé země EU – konečná znění přijatá Radou
EN  - FR  - DE

Zpráva o zemi z roku 2015

EN
Rakousko English (en)

Doporučení Komise
DE - EN - FR

Doporučení pro jednotlivé země EU – konečná znění přijatá Radou
DE  - EN

Zpráva o Rakousku z roku 2015

DE - EN

Národní program reforem: DE - EN

Příloha 1.1 – Opatření k realizaci doporučení pro jednotlivé země z roku 2014: EN

Příloha 1. – Zpráva o pokroku v plnění cílů strategie Evropa 2020: EN

Příloha 1. – Plánované reformy: EN

Příloha 2 – Tabulka 1: DE

Příloha 2 – Tabulka 2: DE

Program stability: DE - EN

Belgie English (en)

Doporučení Komise
FR - NL - DE - EN

Doporučení pro jednotlivé země EU – konečná znění přijatá Radou
FR  - NL  - EN  - DE

Zpráva o Belgii z roku 2015

FR - NL - EN

Národní program reforem: FR - NL - EN

Program stability: FR - NL  EN

Bulharsko English (en)

Doporučení Komise
BG - EN - FR - DE

Doporučení pro jednotlivé země EU – konečná znění přijatá Radou
BG  - EN

Zpráva o Bulharsku z roku 2015

BG - EN

Národní program reforem: BG - EN

Konvergenční program: BG - EN

Chorvatsko English (en)

Doporučení Komise
HR - EN - FR - DE

Doporučení pro jednotlivé země EU – konečná znění přijatá Radou
HR   -  EN

Zpráva o Chorvatsku z roku 2015

HR - EN

Národní program reforem: HR - EN

Konvergenční program: HR

Kypr English (en)

Aby se zbytečně neopakovala opatření stanovená v ekonomickém ozdravném programu, nebyla pro Kypr přijata žádná další doporučení.

Zpráva o zemi z roku 2015

EL - EN

Národní program reforem: EN

Česká republika English (en)

Doporučení Komise
CS - EN - FR - DE

Doporučení pro jednotlivé země EU – konečná znění přijatá Radou
CS   -  EN

Zpráva o České republice z roku 2015

CS - EN

Národní program reforem: CS - EN

Příloha 2 - CS

Příloha 3 - CS

Konvergenční program: CS - EN

Související tabulky: CS - EN

Dánsko English (en)

Doporučení Komise
DA - EN - FR - DE

Doporučení pro jednotlivé země EU – konečná znění přijatá Radou
DA   -  EN

Zpráva o Dánsku za rok 2015

DA - EN

Národní program reforem: EN - DA

Příloha 1 – Klíčové mikrostrukturální reformy: EN

Příloha 2 – Kvantitativní posouzení reforem: EN

Konvergenční program: EN - DA

Estonsko English (en)

Doporučení Komise
ET - EN - FR - DE

Doporučení pro jednotlivé země EU – konečná znění přijatá Radou 
ET   -  EN

Zpráva o Estonsku z roku 2015

ET - EN

Národní program reforem (akční plán): ET

Program stability: ET

Finsko English (en)

Doporučení Komise
FI - SV - EN - FR - DE

Doporučení pro jednotlivé země EU – konečná znění přijatá Radou
FI   -  SV   -  EN

Zpráva o Finsku z roku 2015

FI - SV - EN

Národní program reforem: EN - FI - SV

Program stability: FI - SV

Francie English (en)

Doporučení Komise
FR - EN - DE

Doporučení pro jednotlivé země EU – konečná znění přijatá Radou
FR   -  EN

Zpráva o Francii z roku 2015

FR - EN

Národní program reforem: FR

Shrnutí národního programu reforem: EN

Příspěvek zúčastněných stran: FR

Program stability: FR - EN

Shrnutí programu stability: EN

Německo English (en)

Doporučení Komise
DE - EN - FR

Doporučení pro jednotlivé země EU – konečná znění přijatá Radou 
DE   -  EN

Zpráva o Německu z roku 2015

DE - EN

Národní program reforem: DE

Program stability: EN - DE

Řecko English (en) *

Aby se zbytečně neopakovala opatření stanovená v ekonomickém ozdravném programu, nebyla pro Řecko přijata žádná další doporučení.

Národní program reforem: EL - EN

Maďarsko English (en)

Doporučení Komise
HU - EN - FR - DE

Doporučení pro jednotlivé země EU – konečná znění přijatá Radou
HU   -  EN

Zpráva o Maďarsku z roku 2015

HU - EN

Národní program reforem: HU - EN

Provádění doporučení pro jednotlivé země: HU - EN

Konvergenční program: HU - EN

Irsko English (en)

Doporučení Komise
EN - FR - DE

Doporučení pro jednotlivé země EU – konečná znění přijatá Radou
EN

Zpráva o Irsku z roku 2015

EN

Národní program reforem: EN

Program stability: EN

Itálie English (en)

Doporučení Komise
IT - EN - FR - DE

Doporučení pro jednotlivé země EU – konečná znění přijatá Radou
IT   -  EN

Zpráva o Maďarsku z roku 2015

IT - EN

Národní program reforem: IT

Příloha 1 – Seznam reforem: IT

Příloha 2 – Makroekonomické dopady strukturálních reforem: EN

Příloha 3 – Tabulka k národnímu programu reforem na rok 2015: EN

Program stability IT :

Lotyšsko English (en)

Doporučení Komise
LV - EN - FR - DE

Doporučení pro jednotlivé země EU – konečná znění přijatá Radou
LV   -  EN

Zpráva o Maďarsku z roku 2015

LV - EN

Národní program reforem: LV - EN

Program stability: LV - EN

Litva English (en)

Doporučení Komise
LT - EN - FR - DE

Doporučení pro jednotlivé země EU – konečná znění přijatá Radou
LT   -  EN

Zpráva o Maďarsku z roku 2015

LT - EN

Národní program reforem: LT - EN

Příloha 1 – Vnitrostátní kvantitativní cíle: LT - EN

Příloha 2 – Opatření k realizaci doporučení pro jednotlivé země z roku 2014: LT - EN

Program stability: LT - EN

Lucembursko English (en)

Doporučení Komise
FR - EN - DE

Doporučení pro jednotlivé země EU – konečná znění přijatá Radou
FR   -  EN   -  DE

Zpráva o Maďarsku z roku 2015

FR - EN

Národní program reforem: FR - EN

Opatření k realizaci doporučení pro jednotlivé země z roku 2014: FR

Pokrok v plnění cílů strategie Evropa 2020 FR

Program stability: FR

Příloha k programu stability: FR

Malta English (en)

Doporučení Komise
MT - EN - FR - DE

Doporučení pro jednotlivé země EU – konečná znění přijatá Radou
MT   -  EN

Zpráva o Maďarsku z roku 2015

MT - EN

Národní program reforem: EN

Příloha 1 – Opatření k realizaci doporučení pro jednotlivé země z roku 2014: EN

Příloha 2 – Pokroku v plnění cílů strategie Evropa 2020: EN

Příloha 3 – Plánované reformy: EN

Program stability: EN

Nizozemsko English (en)

Doporučení Komise
NL - EN - FR - DE

Doporučení pro jednotlivé země EU – konečná znění přijatá Radou
NL   -  EN

Zpráva o Nizozemsku z roku 2015

NL - EN

Národní program reforem: NL - EN

Příspěvky od sociálních partnerů: NL - EN

Program stability: EN

Polsko English (en)

Doporučení Komise
PL - EN - FR - DE

Doporučení pro jednotlivé země EU – konečná znění přijatá Radou
PL   -  EN

Zpráva o Maďarsku z roku 2015

PL - EN

Národní program reforem: PL - EN

Konvergenční program: PL

Portugalsko English (en)

Doporučení Komise
PT - EN - FR - DE

Doporučení pro jednotlivé země EU – konečná znění přijatá Radou
PT   -  EN

Zpráva o Maďarsku z roku 2015

PT - EN

Národní program reforem: PT

Program stability: PT

Rumunsko English (en)

Doporučení Komise
RO - EN - FR - DE

Doporučení pro jednotlivé země EU – konečná znění přijatá Radou
RO   -  EN

Zpráva o Maďarsku z roku 2015

RO - EN

Národní program reforem: RO

Konvergenční program: RO - EN

Slovensko English (en)

Doporučení Komise
SK - EN - FR - DE

Doporučení pro jednotlivé země EU – konečná znění přijatá Radou
SK   -  EN

Zpráva o Maďarsku z roku 2015

SK - EN

Národní program reforem: SK - EN

Akční plán národního programu reforem na rok 2015 SK - EN

Program stability: SK

Příloha k programu stability: SK

Slovinsko English (en)

Doporučení Komise
SL - EN - FR - DE

Doporučení pro jednotlivé země EU – konečná znění přijatá Radou
SL   -  EN

Zpráva o Maďarsku z roku 2015

SL - EN

Národní program reforem: SL - EN

Program stability: SL - EN

Španělsko English (en)

Doporučení Komise
ES - EN - FR - DE

Doporučení pro jednotlivé země EU – konečná znění přijatá Radou
ES   -  EN

Zpráva o Maďarsku z roku 2015

ES - EN

Národní program reforem: ES

Program stability: ES - EN

Švédsko English (en)

Doporučení Komise
SV - EN - FR - DE

Doporučení pro jednotlivé země EU – konečná znění přijatá Radou
SV   -  EN

Zpráva o Maďarsku z roku 2015

SV - EN

Národní program reforem: SV - EN

Příspěvky od sociálních partnerů: SV - EN

Opatření k realizaci doporučení pro jednotlivé země z roku 2014: SV - EN

Pokrok v plnění cílů strategie Evropa 2020: SV - EN

Plánované reformy: SV - EN

Konvergenční program: SV - EN

Spojené království English (en)

Doporučení Komise
EN - FR - DE

Doporučení pro jednotlivé země EU – konečná znění přijatá Radou
EN

Zpráva o Spojeném království z roku 2015

EN

Národní program reforem: EN

Konvergenční program: EN

* Zpráva o Řecku bude zveřejněna později, po zohlednění činnosti navazující na prohlášení Euroskupiny ze dne 20. a 24. února 2015.