AA+A++Verze pro tiskMapa stránekRSSRSS

Evropský semestr 2016

Doporučení pro jednotlivé země (což jsou cílené politické pokyny pro každý členský stát EU) představují jeden z hlavních výsledků tzv. evropského semestru.

Evropský semestr 2016 byl zahájen v listopadu 2015 zveřejněním roční analýzy růstu, která potvrdila strategii Komise na podporu zaměstnanosti a růstu opírající se o tři pilíře: oživení investic, uskutečňování strukturálních reforem s cílem modernizovat ekonomiky členských států a odpovědnou fiskální politiku. K roční analýze růstu 2016 byl připojen soubor doporučení pro eurozónu . Analýza tak chce lépe integrovat nejen eurozónu, ale i vnitrostátní rozměr správy ekonomických záležitostí EU.

V únoru 2016 zveřejnila Komise sérii zpráv o hospodářské situaci v každém členském státě*, které obsahují analýzu hospodářských a sociálních politik těchto zemí. Shrnutí obsahu těchto zpráv je obsaženo ve sdělení pdf - 590 KB [590 KB] български (bg) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) . U 19 členských států obsahují zprávy hloubkový přezkum ohledně posouzení existence a povahy možných makroekonomických nerovnováh.

V květnu 2016 Komise na základě analýzy zpráv o jednotlivých zemích a dialogu s členskými státy předložila doporučení pro jednotlivé země EU na příštích 12–18 měsíců a souhrnné sdělení pdf - 362 KB [362 KB] English (en) . Doporučení pro jednotlivé země schválila v červnu 2016 Evropská rada a v červenci je pak přijala Rada pro hospodářské a finanční věci (ECOFIN). Tím byl evropský semestr oficiálně uzavřen.

V rámci evropského semestru Komise rovněž sleduje dodržování Paktu o stabilitě a růstu.

 

Doporučení pro jednotlivé země EU na rok 2016

FusionMaps.


Země EUDoporučení pro jednotlivé státyPracovní dokumenty útvarů KomiseDokumenty z jednotlivých zemí
eurozóna

doporučení Komise pdf - 54 KB [54 KB] български (bg) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

doporučení Rady
EN FR DE

zpráva o hospodářské situaci 2016 pdf - 220 KB [220 KB] English (en)  
Belgie Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl)

doporučení Komise pdf - 171 KB [171 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl)

doporučení Rady

zpráva o hospodářské situaci 2016 pdf - 2 MB [2 MB] English (en) français (fr) Nederlands (nl)

národní program reforem pdf - 3 MB [3 MB] English (en) français (fr) Nederlands (nl)

program stability pdf - 2 MB [2 MB] français (fr) Nederlands (nl)

Bulharsko български (bg) English (en)

doporučení Komise pdf - 120 KB [120 KB] български (bg) Deutsch (de) English (en) français (fr)

doporučení Rady

zpráva o hospodářské situaci 2016 pdf - 2 MB [2 MB] български (bg) English (en)

národní program reforem pdf - 2 MB [2 MB] български (bg) English (en)

konvergenční program pdf - 2 MB [2 MB] български (bg) English (en)

Česká republika

doporučení Komise pdf - 122 KB [122 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)

doporučení Rady

zpráva o hospodářské situaci 2016 pdf - 2 MB [2 MB] English (en)

národní program reforem pdf - 589 KB [589 KB] English (en)

příloha 1 pdf - 584 KB [584 KB]

konvergenční program pdf - 936 KB [936 KB] English (en)

Dánsko dansk (da) English (en)

doporučení Komise pdf - 108 KB [108 KB] dansk (da) Deutsch (de) English (en) français (fr)

doporučení Rady

zpráva o hospodářské situaci 2016 pdf - 2 MB [2 MB] dansk (da) English (en)

národní program reforem pdf - 497 KB [497 KB] dansk (da) English (en)

konvergenční program pdf - 710 KB [710 KB] dansk (da) English (en)

příloha 1 výkazní tabulka pro posouzení doporučení pro danou zemi a klíčových makrostrukturálních reforem pdf - 606 KB [606 KB] English (en)

Německo Deutsch (de) English (en)

doporučení Komise pdf - 122 KB [122 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)

doporučení Rady

zpráva o hospodářské situaci 2016 pdf - 3 MB [3 MB] Deutsch (de) English (en)

národní program reforem pdf - 659 KB [659 KB] Deutsch (de)

program stability pdf - 2 MB [2 MB] Deutsch (de) English (en)

Estonsko eesti keel (et) English (en)

doporučení Komise pdf - 113 KB [113 KB] Deutsch (de) eesti keel (et) English (en) français (fr)

doporučení Rady

zpráva o hospodářské situaci 2016 pdf - 2 MB [2 MB] eesti keel (et) English (en)

národní program reforem pdf - 666 KB [666 KB] English (en)

program stability pdf - 2 MB [2 MB] eesti keel (et) English (en)

Estonsko 2020 – akční plán na období 2015–2020 pdf - 614 KB [614 KB] English (en)

Irsko English (en)

doporučení Komise pdf - 135 KB [135 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)

doporučení Rady

zpráva o hospodářské situaci 2016 pdf - 2 MB [2 MB] English (en)

národní program reforem pdf - 731 KB [731 KB] English (en)

program stability pdf - 2 MB [2 MB] English (en)

Řecko ελληνικά (el) English (en)
  

národní program reforem pdf - 2 MB [2 MB] ελληνικά (el) English (en)

Španělsko English (en) español (es)

doporučení Komise pdf - 135 KB [135 KB] Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr)

doporučení Rady

zpráva o hospodářské situaci 2016 pdf - 3 MB [3 MB] English (en) español (es)

národní program reforem pdf - 3 MB [3 MB] español (es)

program stability pdf - 2 MB [2 MB] español (es)

Francie English (en) français (fr)

doporučení Komise pdf - 125 KB [125 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)

doporučení Rady

zpráva o hospodářské situaci 2016 pdf - 2 MB [2 MB] English (en) français (fr)

národní program reforem pdf - 2 MB [2 MB] English (en) français (fr)

příloha 1 k vnitrostátnímu programu reforem pdf - 2 MB [2 MB] français (fr)

statistická příloha o zaměstnanosti pdf - 2 MB [2 MB] français (fr)

příspěvek zúčastněných stran pdf - 4 MB [4 MB] français (fr)

program stability pdf - 774 KB [774 KB] English (en) français (fr)

zpráva týkající se nápravy nadměrného schodku a dodržování doporučení pdf - 673 KB [673 KB] français (fr)
Chorvatsko English (en) hrvatski (hr)

doporučení Komise pdf - 137 KB [137 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) hrvatski (hr)

doporučení Rady

zpráva o hospodářské situaci 2016 pdf - 2 MB [2 MB] English (en) hrvatski (hr)

národní program reforem pdf - 2 MB [2 MB] English (en) hrvatski (hr)

konvergenční program pdf - 3 MB [3 MB] English (en) hrvatski (hr)

příloha 1 pdf - 506 KB [506 KB] hrvatski (hr)
Itálie English (en) italiano (it)

doporučení Komise pdf - 132 KB [132 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) italiano (it)

doporučení Rady

zpráva o hospodářské situaci 2016 pdf - 2 MB [2 MB] English (en) italiano (it)

národní program reforem pdf - 3 MB [3 MB] English (en) italiano (it)

program stability pdf - 4 MB [4 MB] English (en) italiano (it)

časový harmonogram vlády a reakce na doporučení pdf - 996 KB [996 KB] italiano (it)

časový harmonogram vlády a reakce na doporučení pdf - 2 MB [2 MB] italiano (it)

Kypr ελληνικά (el) English (en)

doporučení Komise pdf - 121 KB [121 KB] Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) français (fr)

doporučení Rady

zpráva o hospodářské situaci 2016 pdf - 2 MB [2 MB] ελληνικά (el) English (en)

národní program reforem pdf - 608 KB [608 KB] English (en)

program stability pdf - 2 MB [2 MB] English (en)

Lotyšsko English (en) latviešu valoda (lv)

doporučení Komise pdf - 117 KB [117 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) latviešu valoda (lv)

doporučení Rady

zpráva o hospodářské situaci 2016 pdf - 2 MB [2 MB] English (en) latviešu valoda (lv)

národní program reforem pdf - 2 MB [2 MB] English (en) latviešu valoda (lv)

program stability pdf - 3 MB [3 MB] English (en) latviešu valoda (lv)

Litva English (en) lietuvių kalba (lt)

doporučení Komise pdf - 117 KB [117 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) lietuvių kalba (lt)

doporučení Rady

zpráva o hospodářské situaci 2016 pdf - 2 MB [2 MB] English (en) lietuvių kalba (lt)

národní program reforem pdf - 978 KB [978 KB] English (en) lietuvių kalba (lt)

program stability pdf - 844 KB [844 KB] English (en) lietuvių kalba (lt)
Lucembursko Deutsch (de) English (en) français (fr)

doporučení Komise pdf - 117 KB [117 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)

doporučení Rady

zpráva o hospodářské situaci 2016 pdf - 2 MB [2 MB] English (en) français (fr)

národní program reforem pdf - 2 MB [2 MB] English (en) français (fr)

program stability pdf - 852 KB [852 KB] English (en) français (fr)

vnitrostátní cíle v rámci strategie Evropa 2020 pdf - 208 KB [208 KB]
doporučení pro Lucembursko 2015–2016 pdf - 141 KB [141 KB]
Maďarsko English (en) magyar (hu)

doporučení Komise pdf - 123 KB [123 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) magyar (hu)

doporučení Rady

zpráva o hospodářské situaci 2016 pdf - 2 MB [2 MB] English (en) magyar (hu)

národní program reforem pdf - 782 KB [782 KB] English (en)

konvergenční program pdf - 2 MB [2 MB] English (en) magyar (hu)

provádění doporučení pro Maďarsko pdf - 883 KB [883 KB] English (en) magyar (hu)
Malta English (en) Malti (mt)

doporučení Komise pdf - 115 KB [115 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) Malti (mt)

doporučení Rady

zpráva o hospodářské situaci 2016 pdf - 2 MB [2 MB] English (en) Malti (mt)

národní program reforem pdf - 241 KB [241 KB] English (en)

program stability pdf - 599 KB [599 KB] English (en)

Tabulka 1: popis podniknutých opatření a informace o jejich kvalitativním dopadu pdf - 202 KB [202 KB]
Tabulka 2: výkazní tabulka pro národní cíle v rámci strategie Evropa 2020 pdf - 527 KB [527 KB]
Tabulka 3: přehled hlavních reformní závazků na následujících 12 měsíců pdf - 356 KB [356 KB]
Nizozemsko English (en) Nederlands (nl)

doporučení Komise pdf - 117 KB [117 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl)

doporučení Rady

zpráva o hospodářské situaci 2016 pdf - 2 MB [2 MB] English (en) Nederlands (nl)

národní program reforem pdf - 760 KB [760 KB] English (en) Nederlands (nl)

program stability pdf - 731 KB [731 KB] English (en) Nederlands (nl)

příspěvek nizozemských sociálních partnerů do vnitrostátního programu reforem pdf - 3 MB [3 MB] English (en) Nederlands (nl)
Rakousko Deutsch (de) English (en)

doporučení Komise pdf - 120 KB [120 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)

doporučení Rady

zpráva o hospodářské situaci 2016 pdf - 2 MB [2 MB] Deutsch (de) English (en)

národní program reforem pdf - 828 KB [828 KB] Deutsch (de) English (en)

program stability pdf - 1009 KB [1009 KB] Deutsch (de) English (en)

Tabulka 1: výkazní tabulka pro posouzení doporučení pro danou zemi a klíčových makrostrukturálních reforem pdf - 761 KB [761 KB] Deutsch (de) English (en)
Tabulka 2: výkazní tabulka pro národní cíle v rámci strategie Evropa 2020 pdf - 733 KB [733 KB] Deutsch (de) English (en)
Tabulka 3: zpráva o hlavních reformní závazcích na následujících 12 měsíců pdf - 550 KB [550 KB] Deutsch (de) English (en)

Polsko English (en) polski (pl)

doporučení Komise pdf - 118 KB [118 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) polski (pl)

doporučení Rady

zpráva o hospodářské situaci 2016 pdf - 2 MB [2 MB] English (en) polski (pl)

národní program reforem pdf - 2 MB [2 MB] English (en) polski (pl)

konvergenční program pdf - 2 MB [2 MB] English (en) polski (pl)

Portugalsko English (en) português (pt)

doporučení Komise pdf - 129 KB [129 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) português (pt)

doporučení Rady

zpráva o hospodářské situaci 2016 pdf - 2 MB [2 MB] English (en) português (pt)

národní program reforem pdf - 3 MB [3 MB] português (pt)

program stability pdf - 3 MB [3 MB] português (pt)

informace o přijatých i plánovaných opatřeních pdf - 493 KB [493 KB] português (pt)
shrnutí vnitrostátního programu reforem pdf - 383 KB [383 KB] English (en) português (pt)
Rumunsko English (en) română (ro)

doporučení Komise pdf - 130 KB [130 KB] Deutsch (de) English (en) română (ro)

doporučení Rady

zpráva o hospodářské situaci 2016 pdf - 2 MB [2 MB] English (en) română (ro)

národní program reforem pdf - 1009 KB [1009 KB] English (en) română (ro)

konvergenční program pdf - 2 MB [2 MB] English (en) română (ro)

Slovinsko English (en) slovenščina (sl)

doporučení Komise pdf - 131 KB [131 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) slovenščina (sl)

doporučení Rady

zpráva o hospodářské situaci 2016 pdf - 2 MB [2 MB] English (en) slovenščina (sl)

národní program reforem pdf - 550 KB [550 KB] English (en) slovenščina (sl)

program stability pdf - 973 KB [973 KB] English (en) slovenščina (sl)

Tabulka 1: popis podniknutých opatření a informace o jejich kvalitativním dopadu pdf - 222 KB [222 KB] English (en) slovenščina (sl)
Slovensko English (en) slovenčina (sk)

doporučení Komise pdf - 117 KB [117 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) slovenčina (sk)

doporučení Rady

zpráva o hospodářské situaci 2016 pdf - 2 MB [2 MB] English (en) slovenčina (sk)

národní program reforem pdf - 990 KB [990 KB] slovenčina (sk)

program stability pdf - 3 MB [3 MB] slovenčina (sk)

Finsko English (en) suomi (fi) svenska (sv)

doporučení Komise pdf - 120 KB [120 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) suomi (fi) svenska (sv)

doporučení Rady

zpráva o hospodářské situaci 2016 pdf - 2 MB [2 MB] English (en) suomi (fi) svenska (sv)

národní program reforem pdf - 2 MB [2 MB] English (en) suomi (fi) svenska (sv)

program stability pdf - 676 KB [676 KB] English (en) suomi (fi) svenska (sv)

Švédsko English (en) svenska (sv)

doporučení Komise pdf - 115 KB [115 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) svenska (sv)

doporučení Rady

zpráva o hospodářské situaci 2016 pdf - 2 MB [2 MB] English (en) svenska (sv)

národní program reforem pdf - 650 KB [650 KB] svenska (sv)

konvergenční program pdf - 2 MB [2 MB] English (en) svenska (sv)

Tabulka 1: výkazní tabulka pro posouzení doporučení pro danou zemi a klíčových makrostrukturálních reforem pdf - 125 KB [125 KB] svenska (sv)
Tabulka 3: přehled opatření týkajících se vnitrostátních cílů strategie Evropa 2020 pdf - 144 KB [144 KB] svenska (sv)

Spojené království English (en)

doporučení Komise pdf - 113 KB [113 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)

doporučení Rady

zpráva o hospodářské situaci 2016 pdf - 2 MB [2 MB] English (en)

národní program reforem pdf - 2 MB [2 MB] English (en)

konvergenční program pdf - 6 MB [6 MB] English (en)

 

Informace pro média:

Jarní balíček týkající se evropského semestru 2016: Komise zveřejnila doporučení pro jednotlivé země

Jarní balíček týkající se evropského semestru 2016 ve stručnosti

Přehled otázek uvedených v doporučeních pro jednotlivé země na období 2016–2017 pdf - 178 KB [178 KB] English (en)

* Zpráva týkající se Kypru byla zveřejněna v dubnu 2016. V Řecku v současné době probíhá makroekonomický ozdravný program.