Европейски семестър — 2016 г.

Специфичните за всяка държава препоръки — съобразени с отделните страни политически насоки — са един от основните продукти в рамките на европейския семестър.

Европейският семестър за 2016 г. започна през ноември 2015 г. с годишен обзор на растежа, с който бе потвърдена стратегията на новата Комисия за работни места и растеж, основаваща се на три стълба: възобновяване на инвестициите, извършване на структурни реформи за модернизиране на икономиките ни и отговорни фискални политики. С цел по-добро интегриране на националното измерение и измерението на равнище еврозона на икономическото управление в ЕС, годишният обзор на растежа за 2016 г. е придружен от набор от препоръки за еврозоната .

През февруари 2016 г. Комисията публикува отделни доклади за всички държави членки*, в които се анализират техните икономически и социални политики. Основните послания в докладите за отделните страни са обобщени в съобщение pdf - 590 KB [590 KB] čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) . За 19 държави членки докладите включват и задълбочени прегледи, в които се проучват наличието и характерът на евентуални макроикономически дисбаланси.

През май 2016 г. въз основа на анализа в докладите за отделните държави и на проведения със страните диалог Комисията публикува специфични за всяка държава препоръки за следващите 12 — 18 месеца заедно с общо съобщение pdf - 362 KB [362 KB] English (en) . През юли, след като бъдат одобрени от Европейския съвет през юни, Съветът по икономически и финансови въпроси приема специфичните за всяка държава препоръки, с което европейският семестър приключва официално.

В рамките на европейския семестър Комисията също така следи за спазването на Пакта за стабилност и растеж.

 

Специфични за всяка държава препоръки — 2016 г.

FusionMaps.


Държава от ЕССпецифични за всяка държава препоръкиРаботни документи на службите на КомисиятаНационални документи
Еврозона

Препоръка на Комисията pdf - 54 KB [54 KB] čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Препоръка на Съвета
EN - FR - DE

Доклад за страната от 2016 г. pdf - 220 KB [220 KB] English (en)  
Белгия Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl)

Препоръка на Комисията pdf - 171 KB [171 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl)

Препоръка на Съвета

Доклад за страната от 2016 г. pdf - 2 MB [2 MB] English (en) français (fr) Nederlands (nl)

Национална програма за реформи pdf - 3 MB [3 MB] English (en) français (fr) Nederlands (nl)

Програма за стабилност pdf - 2 MB [2 MB] français (fr) Nederlands (nl)

България

Препоръка на Комисията pdf - 120 KB [120 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)

Препоръка на Съвета

Доклад за страната от 2016 г. pdf - 2 MB [2 MB] English (en)

Национална програма за реформи pdf - 2 MB [2 MB] English (en)

Програма за конвергенция pdf - 2 MB [2 MB] English (en)

Чешка република čeština (cs) English (en)

Препоръка на Комисията pdf - 122 KB [122 KB] čeština (cs) Deutsch (de) English (en) français (fr)

Препоръка на Съвета

Доклад за страната от 2016 г. pdf - 2 MB [2 MB] čeština (cs) English (en)

Национална програма за реформи pdf - 589 KB [589 KB] čeština (cs) English (en)

Приложение 1 pdf - 584 KB [584 KB] čeština (cs)

Програма за конвергенция pdf - 936 KB [936 KB] čeština (cs) English (en)

Дания dansk (da) English (en)

Препоръка на Комисията pdf - 108 KB [108 KB] dansk (da) Deutsch (de) English (en) français (fr)

Препоръка на Съвета

Доклад за страната от 2016 г. pdf - 2 MB [2 MB] dansk (da) English (en)

Национална програма за реформи pdf - 497 KB [497 KB] dansk (da) English (en)

Програма за конвергенция pdf - 710 KB [710 KB] dansk (da) English (en)

Приложение 1. Отчетна таблица за оценяването на специфичните за всяка държава препоръки и основните макроструктурни реформи pdf - 606 KB [606 KB] English (en)

Германия Deutsch (de) English (en)

Препоръка на Комисията pdf - 122 KB [122 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)

Препоръка на Съвета

Доклад за страната от 2016 г. pdf - 3 MB [3 MB] Deutsch (de) English (en)

Национална програма за реформи pdf - 659 KB [659 KB] Deutsch (de)

Програма за стабилност pdf - 2 MB [2 MB] Deutsch (de) English (en)

Естония eesti keel (et) English (en)

Препоръка на Комисията pdf - 113 KB [113 KB] Deutsch (de) eesti keel (et) English (en) français (fr)

Препоръка на Съвета

Доклад за страната от 2016 г. pdf - 2 MB [2 MB] eesti keel (et) English (en)

Национална програма за реформи pdf - 666 KB [666 KB] English (en)

Програма за стабилност pdf - 2 MB [2 MB] eesti keel (et) English (en)

Естония 2020 — План за действие за 2015 — 2020 г. pdf - 614 KB [614 KB] English (en)

Ирландия English (en)

Препоръка на Комисията pdf - 135 KB [135 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)

Препоръка на Съвета

Доклад за страната от 2016 г. pdf - 2 MB [2 MB] English (en)

Национална програма за реформи pdf - 731 KB [731 KB] English (en)

Програма за стабилност pdf - 2 MB [2 MB] English (en)

Гърция ελληνικά (el) English (en)
  

Национална програма за реформи pdf - 2 MB [2 MB] ελληνικά (el) English (en)

Испания English (en) español (es)

Препоръка на Комисията pdf - 135 KB [135 KB] Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr)

Препоръка на Съвета

Доклад за страната от 2016 г. pdf - 3 MB [3 MB] English (en) español (es)

Национална програма за реформи pdf - 3 MB [3 MB] español (es)

Програма за стабилност pdf - 2 MB [2 MB] español (es)

Франция English (en) français (fr)

Препоръка на Комисията pdf - 125 KB [125 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)

Препоръка на Съвета

Доклад за страната от 2016 г. pdf - 2 MB [2 MB] English (en) français (fr)

Национална програма за реформи pdf - 2 MB [2 MB] English (en) français (fr)

Национална програма за реформи — Приложение 1 pdf - 2 MB [2 MB] français (fr)

Приложение със статистически данни за заетостта pdf - 2 MB [2 MB] français (fr)

Мнения на заинтересовани страни pdf - 4 MB [4 MB] français (fr)

Програма за стабилност pdf - 774 KB [774 KB] English (en) français (fr)

Мониторингов доклад за корекцията на прекомерния дефицит и съответствието с препоръката pdf - 673 KB [673 KB] français (fr)
Хърватия English (en) hrvatski (hr)

Препоръка на Комисията pdf - 137 KB [137 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) hrvatski (hr)

Препоръка на Съвета

Доклад за страната от 2016 г. pdf - 2 MB [2 MB] English (en) hrvatski (hr)

Национална програма за реформи pdf - 2 MB [2 MB] English (en) hrvatski (hr)

Програма за конвергенция pdf - 3 MB [3 MB] English (en) hrvatski (hr)

Приложение 1 pdf - 506 KB [506 KB] hrvatski (hr)
Италия English (en) italiano (it)

Препоръка на Комисията pdf - 132 KB [132 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) italiano (it)

Препоръка на Съвета

Доклад за страната от 2016 г. pdf - 2 MB [2 MB] English (en) italiano (it)

Национална програма за реформи pdf - 3 MB [3 MB] English (en) italiano (it)

Програма за стабилност pdf - 4 MB [4 MB] English (en) italiano (it)

График на правителството и отговор на препоръките pdf - 996 KB [996 KB] italiano (it)

График на правителството и отговор на препоръките pdf - 2 MB [2 MB] italiano (it)

Кипър ελληνικά (el) English (en)

Препоръка на Комисията pdf - 121 KB [121 KB] Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) français (fr)

Препоръка на Съвета

Доклад за страната от 2016 г. pdf - 2 MB [2 MB] ελληνικά (el) English (en)

Национална програма за реформи pdf - 608 KB [608 KB] English (en)

Програма за стабилност pdf - 2 MB [2 MB] English (en)

Латвия English (en) latviešu valoda (lv)

Препоръка на Комисията pdf - 117 KB [117 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) latviešu valoda (lv)

Препоръка на Съвета

Доклад за страната от 2016 г. pdf - 2 MB [2 MB] English (en) latviešu valoda (lv)

Национална програма за реформи pdf - 2 MB [2 MB] English (en) latviešu valoda (lv)

Програма за стабилност pdf - 3 MB [3 MB] English (en) latviešu valoda (lv)

Литва English (en) lietuvių kalba (lt)

Препоръка на Комисията pdf - 117 KB [117 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) lietuvių kalba (lt)

Препоръка на Съвета

Доклад за страната от 2016 г. pdf - 2 MB [2 MB] English (en) lietuvių kalba (lt)

Национална програма за реформи pdf - 978 KB [978 KB] English (en) lietuvių kalba (lt)

Програма за стабилност pdf - 844 KB [844 KB] English (en) lietuvių kalba (lt)
Люксембург Deutsch (de) English (en) français (fr)

Препоръка на Комисията pdf - 117 KB [117 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)

Препоръка на Съвета

Доклад за страната от 2016 г. pdf - 2 MB [2 MB] English (en) français (fr)

Национална програма за реформи pdf - 2 MB [2 MB] English (en) français (fr)

Програма за стабилност pdf - 852 KB [852 KB] English (en) français (fr)

Национални цели на Люксембург в рамките на стратегията „Европа 2020“ pdf - 208 KB [208 KB]
Специфични за Люксембург препоръки за 2015 — 2016 г. pdf - 141 KB [141 KB]
Унгария English (en) magyar (hu)

Препоръка на Комисията pdf - 123 KB [123 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) magyar (hu)

Препоръка на Съвета

Доклад за страната от 2016 г. pdf - 2 MB [2 MB] English (en) magyar (hu)

Национална програма за реформи pdf - 782 KB [782 KB] English (en)

Програма за конвергенция pdf - 2 MB [2 MB] English (en) magyar (hu)

Изпълнение на специфичните за държавата препоръки pdf - 883 KB [883 KB] English (en) magyar (hu)
Малта English (en) Malti (mt)

Препоръка на Комисията pdf - 115 KB [115 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) Malti (mt)

Препоръка на Съвета

Доклад за страната от 2016 г. pdf - 2 MB [2 MB] English (en) Malti (mt)

Национална програма за реформи pdf - 241 KB [241 KB] English (en)

Програма за стабилност pdf - 599 KB [599 KB] English (en)

Таблица 1. Описание на предприетите мерки и информация за тяхното качествено въздействие pdf - 202 KB [202 KB]
Таблица 2. Отчетна таблица за националните цели по стратегията „Европа 2020“ pdf - 527 KB [527 KB]
Таблица 3. Преглед на основните ангажименти за реформи през следващите 12 месеца pdf - 356 KB [356 KB]
Нидерландия English (en) Nederlands (nl)

Препоръка на Комисията pdf - 117 KB [117 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl)

Препоръка на Съвета

Доклад за страната от 2016 г. pdf - 2 MB [2 MB] English (en) Nederlands (nl)

Национална програма за реформи pdf - 760 KB [760 KB] English (en) Nederlands (nl)

Програма за стабилност pdf - 731 KB [731 KB] English (en) Nederlands (nl)

Принос на социалните партньори в Нидерландия към националната програма за реформи pdf - 3 MB [3 MB] English (en) Nederlands (nl)
Австрия Deutsch (de) English (en)

Препоръка на Комисията pdf - 120 KB [120 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)

Препоръка на Съвета

Доклад за страната от 2016 г. pdf - 2 MB [2 MB] Deutsch (de) English (en)

Национална програма за реформи pdf - 828 KB [828 KB] Deutsch (de) English (en)

Програма за стабилност pdf - 1009 KB [1009 KB] Deutsch (de) English (en)

Таблица 1. Отчетна таблица за оценяването на специфичните за всяка държава препоръки и основните макроструктурни реформи pdf - 761 KB [761 KB] Deutsch (de) English (en)
Таблица 2. Отчетна таблица за националните цели по стратегията „Европа 2020“ pdf - 733 KB [733 KB] Deutsch (de) English (en)
Таблица 3. Отчет за плановете за реформи през следващите 12 месеца pdf - 550 KB [550 KB] Deutsch (de) English (en)

Полша English (en) polski (pl)

Препоръка на Комисията pdf - 118 KB [118 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) polski (pl)

Препоръка на Съвета

Доклад за страната от 2016 г. pdf - 2 MB [2 MB] English (en) polski (pl)

Национална програма за реформи pdf - 2 MB [2 MB] English (en) polski (pl)

Програма за конвергенция pdf - 2 MB [2 MB] English (en) polski (pl)

Португалия English (en) português (pt)

Препоръка на Комисията pdf - 129 KB [129 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) português (pt)

Препоръка на Съвета

Доклад за страната от 2016 г. pdf - 2 MB [2 MB] English (en) português (pt)

Национална програма за реформи pdf - 3 MB [3 MB] português (pt)

Програма за стабилност pdf - 3 MB [3 MB] português (pt)

Информация за планираните мерки и за вече приведените в действие мерки pdf - 493 KB [493 KB] português (pt)
Общ преглед на националната програма за реформи pdf - 383 KB [383 KB] English (en) português (pt)
Румъния English (en) română (ro)

Препоръка на Комисията pdf - 130 KB [130 KB] Deutsch (de) English (en) română (ro)

Препоръка на Съвета

Доклад за страната от 2016 г. pdf - 2 MB [2 MB] English (en) română (ro)

Национална програма за реформи pdf - 1009 KB [1009 KB] English (en) română (ro)

Програма за конвергенция pdf - 2 MB [2 MB] English (en) română (ro)

Словения English (en) slovenščina (sl)

Препоръка на Комисията pdf - 131 KB [131 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) slovenščina (sl)

Препоръка на Съвета

Доклад за страната от 2016 г. pdf - 2 MB [2 MB] English (en) slovenščina (sl)

Национална програма за реформи pdf - 550 KB [550 KB] English (en) slovenščina (sl)

Програма за стабилност pdf - 973 KB [973 KB] English (en) slovenščina (sl)

Таблица 1. Описание на предприетите мерки и информация за тяхното качествено въздействие pdf - 222 KB [222 KB] English (en) slovenščina (sl)
Словакия English (en) slovenčina (sk)

Препоръка на Комисията pdf - 117 KB [117 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) slovenčina (sk)

Препоръка на Съвета

Доклад за страната от 2016 г. pdf - 2 MB [2 MB] English (en) slovenčina (sk)

Национална програма за реформи pdf - 990 KB [990 KB] slovenčina (sk)

Програма за стабилност pdf - 3 MB [3 MB] slovenčina (sk)

Финландия English (en) suomi (fi) svenska (sv)

Препоръка на Комисията pdf - 120 KB [120 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) suomi (fi) svenska (sv)

Препоръка на Съвета

Доклад за страната от 2016 г. pdf - 2 MB [2 MB] English (en) suomi (fi) svenska (sv)

Национална програма за реформи pdf - 2 MB [2 MB] English (en) suomi (fi) svenska (sv)

Програма за стабилност pdf - 676 KB [676 KB] English (en) suomi (fi) svenska (sv)

Швеция English (en) svenska (sv)

Препоръка на Комисията pdf - 115 KB [115 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) svenska (sv)

Препоръка на Съвета

Доклад за страната от 2016 г. pdf - 2 MB [2 MB] English (en) svenska (sv)

Национална програма за реформи pdf - 650 KB [650 KB] svenska (sv)

Програма за конвергенция pdf - 2 MB [2 MB] English (en) svenska (sv)

Таблица 1. Отчетна таблица за оценяването на специфичните за всяка държава препоръки и основните макроструктурни реформи pdf - 125 KB [125 KB] svenska (sv)
Таблица 3. Преглед на мерките от значение за националните цели в рамките на стратегията „Европа 2020“ pdf - 144 KB [144 KB] svenska (sv)

Обединено кралство English (en)

Препоръка на Комисията pdf - 113 KB [113 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)

Препоръка на Съвета

Доклад за страната от 2016 г. pdf - 2 MB [2 MB] English (en)

Национална програма за реформи pdf - 2 MB [2 MB] English (en)

Програма за конвергенция pdf - 6 MB [6 MB] English (en)

 

Информация за медиите

Пакет от документи за европейския семестър от пролетта на 2016 г.: Комисията публикува специфични за всяка държава препоръки

Обяснение във връзка с пакета от документи за европейския семестър от пролетта на 2016 г.

Преглед на въпросите, обхванати в специфичните за всяка държава препоръки за периода 2016 — 2017 г. pdf - 178 KB [178 KB] English (en)

* Докладът за Кипър бе публикуван през април. В момента Гърция изпълнява програма за макроикономически корекции.