AA+A++Wersja do drukuMapa stronyRSSRSS

Semestr europejski z 2014 r.

Europejski semestr w 2014 r. jest w toku. Komisja opublikowała zalecenia dla poszczególnych krajów oraz ogólny komunikat pdf - 192 KB [192 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) dotyczące tego, co należy zrobić, aby przywrócić wzrost gospodarczy i stymulować zatrudnienie. Zalecenia opracowano, dokonawszy wcześniej wnikliwej oceny planu każdego z krajów UE na uzdrowienie finansów publicznych (program stabilności lub program konwergencji) oraz deklarowanych przez te kraje działań politycznych mających pobudzić wzrost gospodarczy i zatrudnienie (krajowe programy reform).

Komisja dokonała już kontroli państw członkowskich pod kątem ewentualnych zakłóceń równowagi makroekonomicznej oraz przeprowadziła szczegółową ocenę sytuacji w siedemnastu państwach członkowskich. Wyniki szczegółowych analiz wspomnianych państw członkowskich również są dostępne poniżej.

 

Komunikat prasowy: Pobudzanie wzrostu gospodarczego: zalecenia dla poszczególnych krajów na 2014 r.

Najczęściej zadawane pytania na temat zaleceń DeutschEnglishfrançais

Przegląd zaleceń na 2014 r. (w podziale na państwa członkowskie) pdf - 93 KB [93 KB] English (en)

Decyzje budżetowe: Komisja podejmuje działania w ramach procedury nadmiernego deficytu

 

Wystąpienia:  przewodniczący José Manuel Barroso English, wiceprzewodniczący Olli Rehn English, komisarz László Andor English, komisarz Algirdas Šemeta English

 

Kraj UEZalecenia dla poszczególnych krajówDokument roboczy służb Komisji -Szczegółowa ocena sytuacji Dokumenty krajowe
Strefa euro

Zalecenie Komisji
EN - FR - DE

Zalecenia dla poszczególnych krajów – wersja ostateczna zatwierdzona przez Radę
EN - FR - DE

EN - FR - DE   
Austria Deutsch (de) English (en)

Zalecenie Komisji
DE - EN - FR

Zalecenie dotyczące decyzji Rady uchylającej decyzję 2010/282/UE w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Austrii

Zalecenia dla poszczególnych krajów – wersja ostateczna zatwierdzona przez Radę
DE - EN

EN - DE

Krajowy program reform: EN - DE

Załącznik 1.1 – Środki służące realizacji zaleceń dla poszczególnych krajów na 2013 r.: EN

Załącznik 1.2 – Postęp osiągnięty w zakresie realizacji celów strategii „Europa 2020”: EN

Załącznik 1.3 – Zobowiązania w zakresie reform na 2014 r.: EN

Załącznik 2.1 – Środki służące realizacji zaleceń dla poszczególnych krajów na 2013 r.: DE

Załącznik 2.2 – Środki służące realizacji celów krajowych na 2020 r.: DE

Program stabilności EN - DE

Belgia Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl)

Zalecenie Komisji
FR - NL - EN - DE

Zalecenie dotyczące decyzji Rady uchylającej decyzję 2010/283/UE w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Belgii

Zalecenia dla poszczególnych krajów – wersja ostateczna zatwierdzona przez Radę
FR - NL - EN - DE

EN - FR - NL

2014

Krajowy program reform: EN - FR - NL

Program stabilności EN - FR - NL

Bułgaria български (bg) English (en)

Zalecenie Komisji
BG - EN - FR - DE

Zalecenia dla poszczególnych krajów – wersja ostateczna zatwierdzona przez Radę
BG - EN

EN - BG

2014

Krajowy program reform: EN - BG

Program konwergencji: EN - BG

Chorwacja English (en) hrvatski (hr)

Zalecenie Komisji
HR - EN - FR - DE

Komunikat Komisji – Ocena działań podjętych przez Chorwację w odpowiedzi na zalecenie Rady z dnia 28 stycznia 2014 r. mające na celu likwidację nadmiernego deficytu budżetowego

Zalecenia dla poszczególnych krajów – wersja ostateczna zatwierdzona przez Radę
HR - EN

EN - HR

2014

Krajowy program reform: EN - HR

Załącznik – Tabele załączone do krajowego programu reform: EN

Program konwergencji: EN - HR

Cypr ελληνικά (el) English (en)

Celem uniknięcia powielania środków określonych w programie dostosowań makroekonomicznych nie przyjęto dodatkowych zaleceń dla Cypru.

EN - EL

Krajowy program reform: EN

Czechy čeština (cs) English (en)

Zalecenie Komisji
CS - EN - FR - DE

Zalecenie dotyczące decyzji Rady uchylającej decyzję 2010/284/UE w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Republice Czeskiej

Zalecenia dla poszczególnych krajów – wersja ostateczna zatwierdzona przez Radę
CS - EN

EN - CS  

Krajowy program reform: EN - CS

Załącznik 2 – Środki służące realizacji zaleceń dla poszczególnych krajów na 2013 r.: EN - CS

Załącznik 3 – Zobowiązania w zakresie reform na 2014 r.: EN - CS

Program konwergencji: CS

Dania dansk (da) English (en)

Zalecenie Komisji
DA - EN - FR - DE

Zalecenie dotyczące decyzji Rady uchylającej decyzję 2010/407/UE w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Danii

Zalecenia dla poszczególnych krajów – wersja ostateczna zatwierdzona przez Radę
DA - EN

EN - DA

2014

Krajowy program reform: EN - DA

Załącznik 1 – Środki służące realizacji zaleceń dla poszczególnych krajów na 2013 r.: EN

Załącznik 2 – Ocena ilościowa reform: EN

Program konwergencji: EN - DA

Estonia eesti keel (et) English (en)

Zalecenie Komisji
ET - EN - FR - DE

Zalecenia dla poszczególnych krajów – wersja ostateczna zatwierdzona przez Radę
ET - EN

EN - ET  

Krajowy program reform: EN - ET

Plan działania na lata 2014-2018: EN - ET

Program stabilności: EN - ET

Finlandia English (en) suomi (fi) svenska (sv)

Zalecenie Komisji
FI - SV - EN - FR - DE

Sprawozdanie Komisji – Finlandia – sprawozdanie przygotowane zgodnie z art. 126 ust. 3 Traktatu

Zalecenia dla poszczególnych krajów – wersja ostateczna zatwierdzona przez Radę
FI - SV - EN

EN - FI - SV

2014

Krajowy program reform: EN - FI - SV

Program stabilności: EN - FI - SV

Francja English (en) français (fr)

Zalecenie Komisji
FR - EN - DE

Zalecenia dla poszczególnych krajów – wersja ostateczna zatwierdzona przez Radę
FR - EN

EN - FR

2014

Krajowy program reform: FR

Załącznik statystyczny na temat zatrudnienia EN - FR

Program stabilności: EN - FR

Niemcy Deutsch (de) English (en)

Zalecenie Komisji
DE - EN - FR

Zalecenia dla poszczególnych krajów – wersja ostateczna zatwierdzona przez Radę
DE - EN

EN - DE

2014

Krajowy program reform: EN - DE

Program stabilności: EN - DE

Grecja ελληνικά (el) English (en)

Celem uniknięcia powielania środków określonych w programie dostosowań gospodarczych nie przyjęto dodatkowych zaleceń dla Grecji.

EN  

Krajowy program reform: EN

Węgry English (en) magyar (hu)

Zalecenie Komisji
HU - EN - FR - DE

Zalecenia dla poszczególnych krajów – wersja ostateczna zatwierdzona przez Radę
HU - EN

EN - HU

2014

Krajowy program reform: EN - HU

Program konwergencji: EN - HU

Irlandia English (en)

Zalecenie Komisji
EN - FR - DE

Zalecenia dla poszczególnych krajów – wersja ostateczna zatwierdzona przez Radę
EN

EN

2014

Krajowy program reform: EN

Program stabilności: EN

Włochy English (en) italiano (it)

Zalecenie Komisji
IT - EN - FR - DE

Zalecenia dla poszczególnych krajów – wersja ostateczna zatwierdzona przez Radę
IT - EN

EN - IT

2014

Krajowy program reform – Część 1: EN - IT

Krajowy program reform – Część 2: IT

Załącznik – sieć realizacji krajowych programów reform: IT

Program stabilności: EN - IT

Metodologia prognozy gospodarczej: IT

Stan reformy finansów publicznych: IT

Zamówienia publiczne i oszczędności: IT

Wydatki poszczególnych regionów i prowincji autonomicznych: IT

Program infrastruktury strategicznej: IT

Program na rzecz słabo rozwiniętych obszarów: IT

Zobowiązania w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych – aktualizacja: IT

Łotwa English (en) latviešu valoda (lv)

Zalecenie Komisji
LV - EN - FR - DE

Zalecenia dla poszczególnych krajów – wersja ostateczna zatwierdzona przez Radę
LV - EN

EN - LV  

Krajowy program reform: EN - LV

Program stabilności: EN - LV

Litwa English (en) lietuvių kalba (lt)

Zalecenie Komisji
LT - EN - FR - DE

Zalecenia dla poszczególnych krajów – wersja ostateczna zatwierdzona przez Radę
LT - EN

EN - LT

Krajowy program reform: EN - LT

Program konwergencji: EN - LT

Luksemburg Deutsch (de) English (en) français (fr)

Zalecenie Komisji
FR - EN - DE

Zalecenia dla poszczególnych krajów – wersja ostateczna zatwierdzona przez Radę
FR - EN - DE

EN - FR

2014

Krajowy program reform: EN - FR

Załącznik 2 – Środki służące realizacji zaleceń dla poszczególnych krajów na 2013 r.: EN

Załącznik 3 – Zobowiązania w zakresie reform na 2014 r.: EN

Program stabilności: EN - FR

Malta English (en) Malti (mt)

Zalecenie Komisji
MT - EN - FR - DE

Zalecenia dla poszczególnych krajów – wersja ostateczna zatwierdzona przez Radę
MT - EN

EN - MT

2014

Krajowy program reform: EN

Załącznik 2.1 – Środki służące realizacji zaleceń dla poszczególnych krajów na 2013 r.: EN

Załącznik 2.2 – Ocena ilościowa środków: EN

Załącznik 2.3 – Krajowe cele na rok 2020: EN

Załącznik 2.4 – Zobowiązania w zakresie reform na 2014 r.: EN

Program stabilności: EN

Holandia English (en) Nederlands (nl)

Zalecenie Komisji
NL - EN - FR - DE

Zalecenie dotyczące decyzji Rady uchylającej decyzję 2010/287/UE w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Holandii

Zalecenia dla poszczególnych krajów – wersja ostateczna zatwierdzona przez Radę
NL - EN

EN - NL

2014

Krajowy program reform: EN - NL

Wkład ze strony holenderskich partnerów społecznych: EN - NL

Program stabilności: EN - NL

Polska

Zalecenie Komisji
PL - EN - FR - DE

Komunikat Komisji – Ocena działań podjętych przez Polskę w odpowiedzi na zalecenie Rady z dnia 10 grudnia 2013 r. mające na celu likwidację nadmiernego deficytu budżetowego

Zalecenia dla poszczególnych krajów – wersja ostateczna zatwierdzona przez Radę
PL - EN

EN - PL

Krajowy program reform: EN - PL

Program konwergencji: EN - PL

Portugalia English (en) português (pt)

Zalecenie Komisji
PT - EN - FR - DE

Zalecenia dla poszczególnych krajów – wersja ostateczna zatwierdzona przez Radę
PT - EN

EN - PT  

Krajowy program reform: PT

Rumunia English (en) română (ro)

Zalecenie Komisji
RO - EN - FR - DE

Zalecenia dla poszczególnych krajów – wersja ostateczna zatwierdzona przez Radę
RO - EN

EN - RO

Krajowy program reform: RO

Program konwergencji: EN - RO

Słowacja English (en) slovenčina (sk)

Zalecenie Komisji
SK - EN - FR - DE

Zalecenie dotyczące decyzji Rady uchylającej decyzję 2010/290/UE w sprawie istnienia nadmiernego deficytu na Słowacji

Zalecenia dla poszczególnych krajów – wersja ostateczna zatwierdzona przez Radę
SK - EN

EN - SK  

Krajowy program reform: EN - SK

Załącznik: Plan działania dotyczący krajowego programu reform: SK

Ocena skutków reform strukturalnych: SK

Wskaźniki statystyczne: SK

Program stabilności: EN - SK

Słowenia English (en) slovenščina (sl)

Zalecenie Komisji
SL - EN - FR - DE

Zalecenia dla poszczególnych krajów – wersja ostateczna zatwierdzona przez Radę
SL - EN

EN - SL

2014

Krajowy program reform: EN - SL

Program stabilności: EN - SL

Hiszpania English (en) español (es)

Zalecenie Komisji
ES - EN - FR - DE

Zalecenia dla poszczególnych krajów – wersja ostateczna zatwierdzona przez Radę
ES - EN

EN - ES

2014

Krajowy program reform: ES

Program stabilności: EN - ES

Szwecja English (en) svenska (sv)

Zalecenie Komisji
SV - EN - FR - DE

Zalecenia dla poszczególnych krajów – wersja ostateczna zatwierdzona przez Radę
SV - EN

EN - SV

2014

Krajowy program reform: EN - SV

Wkład zewnętrzny do krajowego programu reform: EN - SV

Załącznik 1 – Sprawozdawczość w ramach zaleceń dla poszczególnych krajów oraz reformy makrostrukturalne: EN - SV

Załącznik 2 – Środki mające wpływ na realizację krajowych celów w ramach strategii „Europa 2020”:
EN - SV

Załącznik 3 – Najważniejsze reformy na najbliższe 12 miesięcy: EN - SV

Program konwergencji: EN - SV

Wielka Brytania English (en)

Zalecenie Komisji
EN - FR - DE

Zalecenia dla poszczególnych krajów – wersja ostateczna zatwierdzona przez Radę
EN

EN

2014

Krajowy program reform: EN

Program konwergencji: EN