AA+A++UtskriftsversionÖversiktRSSRSS

Landsspecifika rekommendationer för 2012–2013


EU-kommissionen offentliggjorde dokumenten nedan den 30 maj 2012. I meddelandet om insatser för stabilitet, tillväxt och arbetstillfällen pdf - 121 KB [121 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) sammanfattar kommissionen sina synpunkter.
De nationella rapporterna lades fram i mitten av april 2012.


EU-landLandsspecifika rekommendationerKommissionens arbetsdokumentDjupanalys Nationella dokument
Euroområdet

Kommissionens förslag
EN FR DE

Slutversion, godkänd av rådet
EN

EN FR DE
Österrike Deutsch (de) English (en)

Kommissionens förslag
DE EN

Slutversion, godkänd av rådet
EN

DE EN

Nationellt reformprogram
DE EN

Bilaga 1 – Viktigaste åtgärder som svar på rekommendationerna 2011 EN
Bilaga 2 – Framsteg med Europa 2020-målen EN

Stabilitetsprogram
DE EN

Belgien Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl)

Kommissionens förslag
EN NL EN

Slutversion, godkänd av rådet
EN

EN NL EN EN NL EN

Nationellt reformprogram
FR NL EN

Bidrag från arbetsmarknadens parter
FR EN

Stabilitetsprogram
FR NL EN

Bidrag från nationella rådet för hållbar utveckling
FR NL EN

Bulgarien български (bg) English (en)

Kommissionens förslag
BG EN

Slutversion, godkänd av rådet
EN

Beslut enligt förfarandet vid alltför stora underskott
BG EN

BG EN BG EN

Nationellt reformprogram
BG EN

Konvergensprogram
BG

Cypern ελληνικά (el) English (en)

Kommissionens förslag
EL EN

Slutversion, godkänd av rådet
EN

EL EN EL EN

Nationellt reformprogram
EN

Stabilitetsprogram
EN

Tjeckien

Kommissionens förslag
CS EN

Slutversion, godkänd av rådet
EN

CS EN

Nationellt reformprogram
CS EN

Bilaga 1 – Viktigaste åtgärder som svar på rekommendationerna 2011 EN
Bilaga 2 – Framsteg med Europa 2020-målen EN

Konvergensprogram
CS EN

Danmark dansk (da) English (en)

Kommissionens förslag
DA EN

Slutversion, godkänd av rådet
EN

DA EN DA EN

Nationellt reformprogram
DA EN

Bilaga 1 – Viktigaste åtgärder som svar på rekommendationerna 2011 EN
Bilaga 2 – Framsteg med Europa 2020-målen EN

Konvergensprogram
DA EN

Estland eesti keel (et) English (en)

Kommissionens förslag
ET EN

Slutversion, godkänd av rådet
EN

ET EN

Nationellt reformprogram
ET EN

Bilaga 1 – Viktigaste åtgärder som svar på rekommendationerna 2011 EN

Stabilitetsprogram
ET EN

Finland

Kommissionens förslag
FI SV EN

Slutversion, godkänd av rådet
EN

FI SV EN FI EN

Nationellt reformprogram
FI SV EN

Bilaga 1 – Viktigaste åtgärder som svar på rekommendationerna 2011 EN
Bilaga 2 – Framsteg med Europa 2020-målen EN

Stabilitetsprogram
FI SV EN

Frankrike English (en) français (fr)

Kommissionens förslag
FR EN

Slutversion, godkänd av rådet
EN

FR EN FR EN

Nationellt reformprogram
FR EN

Bilaga – Framstegsrapportering: aktörernas bidrag FR

Bilaga med sysselsättningsstatistik
FR EN

Stabilitetsprogram
FR

Senatens rapport om stabilitetsprogrammet
FR

Utfrågning i nationalförsamlingen om stabilitetsprogrammet
FR

Tyskland Deutsch (de) English (en)

Kommissionens förslag
DE EN

Slutversion, godkänd av rådet
EN

Beslut enligt förfarandet vid alltför stora underskott
DE EN

DE EN

Nationellt reformprogram
DE EN

Stabilitetsprogram
DE EN

Grekland ελληνικά (el) English (en)

Kommissionens förslag
EL EN

Slutversion, godkänd av rådet
EN

EL EN

Nationellt reformprogram
EN

Tabell över de offentliga finanserna
EN

Ungern English (en) magyar (hu)

Kommissionens förslag
HU EN

Slutversion, godkänd av rådet
EN

Beslut enligt förfarandet vid alltför stora underskott
HU EN

Beslut om upphävande av indragning av sammanhållningsfondspengar
HU EN FR DE

HU EN HU EN

Nationellt reformprogram
EN

Irland English (en)

Kommissionens förslag
EN

Slutversion, godkänd av rådet
EN

EN

Nationellt reformprogram
EN

Stabilitetsprogram
EN

Antaganden i stabilitetsprogrammet
EN

Åtaganden inom europluspakten
EN

Italien English (en) italiano (it)

Kommissionens förslag
IT EN

Slutversion, godkänd av rådet
EN

IT EN IT EN

Nationellt reformprogram
IT EN

Stabilitetsprogram
IT EN

Lettland English (en) latviešu valoda (lv)

Kommissionens förslag
LV EN

Slutversion, godkänd av rådet
EN

LV EN

Nationellt reformprogram
LV EN

Konvergensprogram
EN

Litauen English (en) lietuvių kalba (lt)

Kommissionens förslag
LT EN

Slutversion, godkänd av rådet
EN

LT EN

Nationellt reformprogram
LT EN

Bilagor till det nationella reformprogrammet
LT EN

Konvergensprogram
LT EN

Luxemburg English (en) français (fr)

Kommissionens förslag
FR EN

Slutversion, godkänd av rådet
EN

FR EN

Nationellt reformprogram
FR EN

Bilaga 1 – Viktigaste åtgärder som svar på rekommendationerna 2011 EN
Bilaga 2 – Framsteg med Europa 2020-målen EN

Stabilitetsprogram
FR EN

Malta English (en) Malti (mt)

Kommissionens förslag
MT EN

Slutversion, godkänd av rådet
EN

MT EN

Nationellt reformprogram
EN

Bilaga 1 – Viktigaste åtgärder som svar på rekommendationerna 2011 EN
Bilaga 2 – Framsteg med Europa 2020-målen EN

Stabilitetsprogram
EN

Nederländerna English (en) Nederlands (nl)

Kommissionens förslag
NL EN

Slutversion, godkänd av rådet
EN

NL EN

Nationellt reformprogram
NL EN

Bidrag från arbetsmarknadens parter
NL EN

Stabilitetsprogram
NL EN

Polen English (en) polski (pl)

Kommissionens förslag
PL EN

Slutversion, godkänd av rådet
EN

PL EN

Nationellt reformprogram
PL EN

Konvergensprogram
PL EN

Portugal English (en) português (pt)

Kommissionens förslag
PT EN

Slutversion, godkänd av rådet
EN

PT EN

Nationellt reformprogram
PT

Stabilitetsprogram
PT

Tabell över de offentliga finanserna
EN

Rumänien English (en) română (ro)

Kommissionens förslag
RO EN

Slutversion, godkänd av rådet
EN

RO EN

Nationellt reformprogram
EN

Europluspakten – genomföranderapport
EN

Tabell över de offentliga finanserna
EN

Konvergensprogram
RO EN

Slovakien English (en) slovenčina (sk)

Kommissionens förslag
SK EN

Slutversion, godkänd av rådet
EN

SK EN

Nationellt reformprogram
SK EN

Stabilitetsprogram
SK EN

Slovenien English (en) slovenščina (sl)

Kommissionens förslag
SL EN

Slutversion, godkänd av rådet
EN

SL EN SL EN

Nationellt reformprogram
SL EN

Stabilitetsprogram
SL EN

Spanien English (en) español (es)

Kommissionens förslag
EN EN

Slutversion, godkänd av rådet
EN

ES EN ES EN

Nationellt reformprogram
ES

Bilaga 2 – Framsteg med Europa 2020-målen ES

Stabilitetsprogram
ES

Sverige

Kommissionens förslag
SV EN

Slutversion, godkänd av rådet
EN

SV EN SV EN

Nationellt reformprogram
SV EN

Konvergensprogram
SV EN

Storbritannien English (en)

Kommissionens förslag
EN

Slutversion, godkänd av rådet
EN

EN EN

Nationellt reformprogram
EN

Konvergensprogram
EN

  • I djupanalyserna kartläggs faktiska eller potentiella makroekonomiska obalanser. Djupanalyserna finns bara för vissa medlemsländer.
  • Bilagorna ingår i det nationella reformprogrammet om de inte uttryckligen nämns separat för ett visst land.