Ειδικές συστάσεις ανά χώρα: 2012-2013


Τα παρακάτω έγγραφα δημοσιεύτηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 30 Μαΐου 2012. Η ανακοίνωση σχετικά με την ανάληψη δράσης για τη σταθερότητα, την ανάπτυξη και την απασχόληση pdf - 121 KB [121 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) παρουσιάζει συνοπτικά τις απόψεις της Επιτροπής.
Τα εθνικά έγγραφα υποβλήθηκαν στα μέσα Απριλίου 2012.


Χώρες της ΕΕΕιδικές συστάσεις ανά χώραΈγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της ΕπιτροπήςΛεπτομερής ανάλυση Εθνικά έγγραφα
Ευρωζώνη

Η πρόταση της Επιτροπής
EN - FR - DE

Η τελική έκδοση, όπως εγκρίθηκε από το Συμβούλιο
EN

EN - FR - DE
Αυστρία Deutsch (de) English (en)

Η πρόταση της Επιτροπής
DE - EN

Η τελική έκδοση, όπως εγκρίθηκε από το Συμβούλιο
EN

DE - EN

Εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων
DE - EN

Παράρτημα 1 – Βασικά μέτρα που ανταποκρίνονται στις ειδικές συστάσεις ανά χώρα του 2011EN
Παράρτημα 2 – Πρόοδος στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» EN

Πρόγραμμα σταθερότητας
DE - EN

Βέλγιο Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl)

Η πρόταση της Επιτροπής
FR - NL - EN

Η τελική έκδοση, όπως εγκρίθηκε από το Συμβούλιο
EN

FR - NL - EN FR - NL - EN

Εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων
FR - NL - EN

Παρατηρήσεις των κοινωνικών εταίρων
FR - NL

Πρόγραμμα σταθερότητας
FR - NL - EN

Παρατηρήσεις του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου για την Αειφόρο Ανάπτυξη (FRDO/CFDD)
FR - NL - EN

Βουλγαρία български (bg) English (en)

Η πρόταση της Επιτροπής
BG - EN

Η τελική έκδοση, όπως εγκρίθηκε από το Συμβούλιο
EN

Απόφαση για τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος
BG - EN

BG - EN BG - EN

Εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων
BG - EN

Πρόγραμμα σύγκλισης
BG

Κύπρος

Η πρόταση της Επιτροπής
EL - EN

Η τελική έκδοση, όπως εγκρίθηκε από το Συμβούλιο
EN

EL - EN EL - EN

Εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων
EN

Πρόγραμμα σταθερότητας
EN

Τσεχική Δημοκρατία

Η πρόταση της Επιτροπής
CS - EN

Η τελική έκδοση, όπως εγκρίθηκε από το Συμβούλιο
EN

CS - EN

Εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων
CS - EN

Παράρτημα 1 – Βασικά μέτρα που ανταποκρίνονται στις ειδικές συστάσεις ανά χώρα του 2011EN
Παράρτημα 2 – Πρόοδος στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» EN

Πρόγραμμα σύγκλισης
CS - EN

Δανία dansk (da) English (en)

Η πρόταση της Επιτροπής
DA - EN

Η τελική έκδοση, όπως εγκρίθηκε από το Συμβούλιο
EN

DA - EN DA - EN

Εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων
DA - EN

Παράρτημα 1 – Βασικά μέτρα που ανταποκρίνονται στις ειδικές συστάσεις ανά χώρα του 2011EN
Παράρτημα 2 – Πρόοδος στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» EN

Πρόγραμμα σύγκλισης
DA - EN

Εσθονία eesti keel (et) English (en)

Η πρόταση της Επιτροπής
ET - EN

Τελική έκδοση, όπως εγκρίθηκε από το Συμβούλιο
EN

ET - EN

Εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων
ET - EN

Παράρτημα 1 – Βασικά μέτρα που ανταποκρίνονται στις ειδικές συστάσεις ανά χώρα του 2011EN

Πρόγραμμα σταθερότητας
ET - EN

Φινλανδία English (en) suomi (fi) svenska (sv)

Η πρόταση της Επιτροπής
FI - SV - EN

Η τελική έκδοση, όπως εγκρίθηκε από το Συμβούλιο
EN

FI - SV - EN FI - EN

Εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων
FI - SV - EN

Παράρτημα 1 – Βασικά μέτρα που ανταποκρίνονται στις ειδικές συστάσεις ανά χώρα του 2011EN
Παράρτημα 2 – Πρόοδος στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» EN

Πρόγραμμα σταθερότητας
FI - SV - EN

Γαλλία English (en) français (fr)

Η πρόταση της Επιτροπής
FR - EN

Η τελική έκδοση, όπως εγκρίθηκε από το Συμβούλιο
EN

FR - EN FR - EN

Εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων
FR - EN

Παράρτημα - Παρακολούθηση της προόδου και παρατηρήσεις των ενδιαφερομένων FR

Στατιστικό παράρτημα για την απασχόληση
FR - EN

Πρόγραμμα σταθερότητας
FR

Ενημερωτική έκθεση της Γερουσίας για το πρόγραμμα σταθερότητας
FR

Ακρόαση της Εθνικής Συνέλευσης για το πρόγραμμα σταθερότητας
FR

Γερμανία Deutsch (de) English (en)

Η πρόταση της Επιτροπής
DE - EN

Η τελική έκδοση, όπως εγκρίθηκε από το Συμβούλιο
EN

Απόφαση για τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος
DE - EN

DE - EN

Εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων
DE - EN

Πρόγραμμα σταθερότητας
DE - EN

Ελλάδα

Η πρόταση της Επιτροπής
EL - EN

Η τελική έκδοση, όπως εγκρίθηκε από το Συμβούλιο
EN

EL - EN

Εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων
EN

Δημοσιονομικός πίνακας
EN

Ουγγαρία English (en) magyar (hu)

Η πρόταση της Επιτροπής
HU - EN

Η τελική έκδοση, όπως εγκρίθηκε από το Συμβούλιο
EN

Απόφαση για τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος
HU - EN

Απόφαση για την άρση αναστολής του Ταμείου Συνοχής
HU - EN - FR - DE

HU - EN HU - EN

Εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων
EN

Ιρλανδία English (en)

Η πρόταση της Επιτροπής
EN

Η τελική έκδοση, όπως εγκρίθηκε από το Συμβούλιο
EN

EN

Εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων
EN

Πρόγραμμα σταθερότητας
EN

Παραδοχές του προγράμματος σταθερότητας
EN

Δεσμεύσεις του Συμφώνου για το Ευρώ +
EN

Ιταλία English (en) italiano (it)

Η πρόταση της Επιτροπής
IT - EN

Η τελική έκδοση, όπως εγκρίθηκε από το Συμβούλιο
EN

IT - EN IT - EN

Εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων
IT - EN

Πρόγραμμα σταθερότητας
IT - EN

Λετονία English (en) latviešu valoda (lv)

Η πρόταση της Επιτροπής
LV - EN

Η τελική έκδοση, όπως εγκρίθηκε από το Συμβούλιο
EN

LV - EN

Εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων
LV - EN

Πρόγραμμα σύγκλισης
EN

Λιθουανία English (en) lietuvių kalba (lt)

Η πρόταση της Επιτροπής
LT - EN

Η τελική έκδοση, όπως εγκρίθηκε από το Συμβούλιο
EN

LT - EN

Εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων
LT - EN

Παραρτήματα του εθνικού προγράμματος μεταρρυθμίσεων
LT - EN

Πρόγραμμα σύγκλισης
LT - EN

Λουξεμβούργο English (en) français (fr)

Η πρόταση της Επιτροπής
FR - EN

Η τελική έκδοση, όπως εγκρίθηκε από το Συμβούλιο
EN

FR - EN

Εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων
FR - EN

Παράρτημα 1 – Βασικά μέτρα που ανταποκρίνονται στις ειδικές συστάσεις ανά χώρα του 2011EN
Παράρτημα 2 – Πρόοδος στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» EN

Πρόγραμμα σταθερότητας
FR - EN

Μάλτα English (en) Malti (mt)

Η πρόταση της Επιτροπής
MT - EN

Η τελική έκδοση, όπως εγκρίθηκε από το Συμβούλιο
EN

MT - EN

Εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων
EN

Παράρτημα 1 – Βασικά μέτρα που ανταποκρίνονται στις ειδικές συστάσεις ανά χώρα του 2011EN
Παράρτημα 2 – Πρόοδος στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» EN

Πρόγραμμα σταθερότητας
EN

Κάτω Χώρες English (en) Nederlands (nl)

Η πρόταση της Επιτροπής
NL - EN

Η τελική έκδοση, όπως εγκρίθηκε από το Συμβούλιο
EN

NL - EN

Εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων
NL - EN

Παρατηρήσεις των κοινωνικών εταίρων
NL - EN

Πρόγραμμα σταθερότητας
NL - EN

Πολωνία English (en) polski (pl)

Η πρόταση της Επιτροπής
PL - EN

Η τελική έκδοση, όπως εγκρίθηκε από το Συμβούλιο
EN

PL - EN

Εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων
PL - EN

Πρόγραμμα σύγκλισης
PL - EN

Πορτογαλία English (en) português (pt)

Η πρόταση της Επιτροπής
PT - EN

Η τελική έκδοση, όπως εγκρίθηκε από το Συμβούλιο
EN

PT - EN

Εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων
PT

Πρόγραμμα σταθερότητας
PT

Δημοσιονομικός πίνακας
EN

Ρουμανία English (en) română (ro)

Η πρόταση της Επιτροπής
RO - EN

Η τελική έκδοση, όπως εγκρίθηκε από το Συμβούλιο
EN

RO - EN

Εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων
EN

Σύμφωνο για το Ευρώ + - Έκθεση υλοποίησης
EN

Δημοσιονομικός πίνακας
EN

Πρόγραμμα σύγκλισης
RO - EN

Σλοβακία English (en) slovenčina (sk)

Η πρόταση της Επιτροπής
SK - EN

Η τελική έκδοση, όπως εγκρίθηκε από το Συμβούλιο
EN

SK - EN

Εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων
SK - EN

Πρόγραμμα σταθερότητας
SK - EN

Σλοβενία English (en) slovenščina (sl)

Η πρόταση της Επιτροπής
SL - EN

Η τελική έκδοση, όπως εγκρίθηκε από το Συμβούλιο
EN

SL - EN SL - EN

Εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων
SL - EN

Πρόγραμμα σταθερότητας
SL - EN

Ισπανία English (en) español (es)

Η πρόταση της Επιτροπής
ES - EN

Η τελική έκδοση, όπως εγκρίθηκε από το Συμβούλιο
EN

ES - EN ES - EN

Εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων
ES

Παράρτημα 2 – Πρόοδος στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» ES

Πρόγραμμα σταθερότητας
ES

Σουηδία English (en) svenska (sv)

Η πρόταση της Επιτροπής
SV - EN

Η τελική έκδοση, όπως εγκρίθηκε από το Συμβούλιο
EN

SV - EN SV - EN

Εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων
SV - EN

Πρόγραμμα σύγκλισης
SV - EN

Ηνωμένο Βασίλειο English (en)

Η πρόταση της Επιτροπής
EN

Η τελική έκδοση, όπως εγκρίθηκε από το Συμβούλιο
EN

EN EN

Εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων
EN

Πρόγραμμα σύγκλισης
EN

  • Οι λεπτομερείς αναλύσεις στοχεύουν στον εντοπισμό υφιστάμενων ή πιθανών μακροοικονομικών ανισορροπιών και έχουν συνταχθεί μόνο για ορισμένα κράτη μέλη.
  • Όσον αφορά τις χώρες για τις οποίες δεν γίνεται ιδιαίτερη μνεία παραρτημάτων, τα σχετικά στοιχεία περιέχονται στα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων.