Специфични препоръки за отделните държави 2012-2013 г.


Документите по-долу са публикувани от Европейската комисия на 30 май 2012 г. В това съобщение за действията за стабилност, растеж и работни места pdf - 121 KB [121 KB] čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) са обобщени вижданията на Комисията.
Националните документи бяха представени в средата на април 2012 г.


държави от ЕССпецифични препоръки за отделните държавиРаботен документ на службите на КомисиятаЗадълбочен преглед Национални документи
Еврозона

Предложение на Комисията
EN - FR - DE

Окончателна версия, одобрена от Съвета
EN

EN - FR - DE
Австрия Deutsch (de) English (en)

Предложение на Комисията
DE - EN

Окончателна версия, одобрена от Съвета
EN

DE - EN

Национална програма за реформи
DE - EN

Приложение 1 – Основни мерки в отговор на препоръките от 2011 г.EN
Приложение 2 – Напредък по отношение на целите на „Европа 2020“ EN

Програма за стабилност
DE - EN

Белгия Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl)

Предложение на Комисията
FR - NL - EN

Окончателна версия, одобрена от Съвета
EN

FR - NL - EN FR - NL - EN

Национална програма за реформи
FR - NL - EN

Становища на социалните партньори
FR - NL

Програма за стабилност
FR - NL - EN

Становище на FRDO/CFDD
FR - NL - EN

България

Предложение на Комисията
BG - EN

Окончателна версия, одобрена от Съвета
EN

Решение относно процедурата при прекомерен дефицит
BG - EN

BG - EN BG - EN

Национална програма за реформи
BG - EN

Програма за конвергенция
BG

Кипър ελληνικά (el) English (en)

Предложение на Комисията
EL - EN

Окончателна версия, одобрена от Съвета
EN

EL - EN EL - EN

Национална програма за реформи
EN

Програма за стабилност
EN

Чешка република

Предложение на Комисията
CS - EN

Окончателна версия, одобрена от Съвета
EN

CS - EN

Национална програма за реформи
CS - EN

Приложение 1 – Основни мерки в отговор на препоръките от 2011 г.EN
Приложение 2 – Напредък по отношение на целите на „Европа 2020“ EN

Програма за конвергенция
CS - EN

Дания dansk (da) English (en)

Предложение на Комисията
DA - EN

Окончателна версия, одобрена от Съвета
EN

DA - EN DA - EN

Национална програма за реформи
DA - EN

Приложение 1 – Основни мерки в отговор на препоръките от 2011 г.EN
Приложение 2 – Напредък по отношение на целите на „Европа 2020“ EN

Програма за конвергенция
DA - EN

Естония eesti keel (et) English (en)

Предложение на Комисията
ET - EN

Окончателна версия, одобрена от Съвета
EN

ET - EN

Национална програма за реформи
ET - EN

Приложение 1 – Основни мерки в отговор на препоръките от 2011 г.EN

Програма за стабилност
ET - EN

Финландия English (en) suomi (fi) svenska (sv)

Предложение на Комисията
FI - SV - EN

Окончателна версия, одобрена от Съвета
EN

FI - SV - EN FI - EN

Национална програма за реформи
FI - SV - EN

Приложение 1 – Основни мерки в отговор на препоръките от 2011 г.EN
Приложение 2 – Напредък по отношение на целите на „Европа 2020“ EN

Програма за стабилност
FI - SV - EN

Франция English (en) français (fr)

Предложение на Комисията
FR - EN

Окончателна версия, одобрена от Съвета
EN

FR - EN FR - EN

Национална програма за реформи
FR - EN

Приложение - Наблюдение на напредъка; становища на заинтересованите страни FR

Приложение със статистически данни за заетостта
FR - EN

Програма за стабилност
FR

Информационен доклад на Сената относно програмата за стабилност
FR

Изслушване в Народното събрание във връзка с програмата за стабилност
FR

Германия Deutsch (de) English (en)

Предложение на Комисията
DE - EN

Окончателна версия, одобрена от Съвета
EN

Решение относно процедурата при прекомерен дефицит
DE - EN

DE - EN

Национална програма за реформи
DE - EN

Програма за стабилност
DE - EN

Гърция ελληνικά (el) English (en)

Предложение на Комисията
EL - EN

Окончателна версия, одобрена от Съвета
EN

EL - EN

Национална програма за реформи
EN

Фискална таблица
EN

Унгария English (en) magyar (hu)

Предложение на Комисията
HU - EN

Окончателна версия, одобрена от Съвета
EN

Решение относно процедурата при прекомерен дефицит
HU - EN

Решение за отмяна на временното спиране на плащанията по линия на Кохезионния фонд
HU - EN - FR - DE

HU - EN HU - EN

Национална програма за реформи
EN

Ирландия English (en)

Предложение на Комисията
EN

Окончателна версия, одобрена от Съвета
EN

EN

Национална програма за реформи
EN

Програма за стабилност
EN

Прогнози, използвани в Програмата за стабилност
EN

Ангажименти по пакта „Евро плюс“
EN

Италия English (en) italiano (it)

Предложение на Комисията
IT - EN

Окончателна версия, одобрена от Съвета
EN

IT - EN IT - EN

Национална програма за реформи
IT - EN

Програма за стабилност
IT - EN

Латвия English (en) latviešu valoda (lv)

Предложение на Комисията
LV - EN

Окончателна версия, одобрена от Съвета
EN

LV - EN

Национална програма за реформи
LV - EN

Програма за конвергенция
EN

Литва English (en) lietuvių kalba (lt)

Предложение на Комисията
LT - EN

Окончателна версия, одобрена от Съвета
EN

LT - EN

Национална програма за реформи
LT - EN

Приложения към националната програма за реформи
LT - EN

Програма за конвергенция
LT - EN

Люксембург English (en) français (fr)

Предложение на Комисията
FR - EN

Окончателна версия, одобрена от Съвета
EN

FR - EN

Национална програма за реформи
FR - EN

Приложение 1 – Основни мерки в отговор на препоръките от 2011 г.EN
Приложение 2 – Напредък по отношение на целите на „Европа 2020“ EN

Програма за стабилност
FR - EN

Малта English (en) Malti (mt)

Предложение на Комисията
MT - EN

Окончателна версия, одобрена от Съвета
EN

MT - EN

Национална програма за реформи
EN

Приложение 1 – Основни мерки в отговор на препоръките от 2011 г.EN
Приложение 2 – Напредък по отношение на целите на „Европа 2020“ EN

Програма за стабилност
EN

Нидерландия English (en) Nederlands (nl)

Предложение на Комисията
NL - EN

Окончателна версия, одобрена от Съвета
EN

NL - EN

Национална програма за реформи
NL - EN

Становища на социалните партньори
NL - EN

Програма за стабилност
NL - EN

Полша English (en) polski (pl)

Предложение на Комисията
PL - EN

Окончателна версия, одобрена от Съвета
EN

PL - EN

Национална програма за реформи
PL - EN

Програма за конвергенция
PL - EN

Португалия English (en) português (pt)

Предложение на Комисията
PT - EN

Окончателна версия, одобрена от Съвета
EN

PT - EN

Национална програма за реформи
PT

Програма за стабилност
PT

Фискална таблица
EN

Румъния English (en) română (ro)

Предложение на Комисията
RO - EN

Окончателна версия, одобрена от Съвета
EN

RO - EN

Национална програма за реформи
EN

Доклад за изпълнението на пакта „Евро плюс“
EN

Фискална таблица
EN

Програма за конвергенция
RO - EN

Словакия English (en) slovenčina (sk)

Предложение на Комисията
SK - EN

Окончателна версия, одобрена от Съвета
EN

SK - EN

Национална програма за реформи
SK - EN

Програма за стабилност
SK - EN

Словения English (en) slovenščina (sl)

Предложение на Комисията
SL - EN

Окончателна версия, одобрена от Съвета
EN

SL - EN SL - EN

Национална програма за реформи
SL - EN

Програма за стабилност
SL - EN

Испания English (en) español (es)

Предложение на Комисията
ES - EN

Окончателна версия, одобрена от Съвета
EN

ES - EN ES - EN

Национална програма за реформи
ES

Приложение 2 – Напредък по отношение на целите на „Европа 2020“ ES

Програма за стабилност
ES

Швеция English (en) svenska (sv)

Предложение на Комисията
SV - EN

Окончателна версия, одобрена от Съвета
EN

SV - EN SV - EN

Национална програма за реформи
SV - EN

Програма за конвергенция
SV - EN

Обединено кралство English (en)

Предложение на Комисията
EN

Окончателна версия, одобрена от Съвета
EN

EN EN

Национална програма за реформи
EN

Програма за конвергенция
EN

  • Целта на задълбочения преглед е откриване на реални или потенциални макроикономически дисбаланси. Задълбочени прегледи са достъпни само за някои държави членки.
  • Когато приложенията не са споменати отделно, те могат да бъдат намерени в националните програми за реформи.