AA+A++UtskriftsversionÖversiktRSSRSS

Landsspecifika rekommenderationer 2011

EU-kommissionen lade den 7 juni 2011 fram rekommendationer för vart och ett av de 27 medlemsländerna. Det är ett viktigt stöd för länderna i deras arbete med att skapa tillväxt och jobb – och ska få EU:s ekonomi på rätt spår igen. Rekommendationerna bygger på en noggrann genomgång (arbetsdokument) av medlemsländernas planer för sunda offentliga finanser (stabilitets- eller konvergensprogram) och politiska insatser för fler jobb och högre tillväxt (nationella reformprogram).

 

EU-landLandsspecifika
rekommendationer
Kommissionens
arbetsdokument
Nationella dokument
Euroområdet

Kommissionens förslag
DE - EN - FR

Slutlig version, godkänd av rådet
DE - EN - FR

EN

 
Österrike

Kommissionens förslag
DE - EN - FR

Slutlig version, godkänd av rådet
DE - EN - FR

EN DE

Nationellt reformprogram
DE EN
Stabilitetsprogram
DE EN

Belgien

Kommissionens förslag
FR - NL - DE - EN

Slutlig version, godkänd av rådet
FR - NL - DE - EN

EN FR NL

Nationellt reformprogram
FR NL EN
Stabilitetsprogram
FR NL EN

Bulgarien

Kommissionens förslag
BG - EN FR DE

Slutlig version, godkänd av rådet
BG - EN FR - DE

EN BG

Nationellt reformprogram
BG EN
Konvergensprogram
BG EN

Cypern

Kommissionens förslag
EL - EN - FR - DE

Slutlig version, godkänd av rådet
EL - EN - FR - DE

EN EL

Nationellt reformprogram
EN
Stabilitetsprogram
EN

Tjeckien

Kommissionens förslag
CS - EN - FR - DE

Slutlig version, godkänd av rådet
CS - EN - FR - DE

EN CS

Nationellt reformprogram
CS EN
Konvergensprogram
CS EN

Danmark

Kommissionens förslag
EN FR DE DA

Slutlig version, godkänd av rådet
DA - EN FR - DE

EN DA

Nationellt reformprogram
DA EN
Konvergensprogram
DA

Estland

Kommissionens förslag
DE - EN ET FR

Slutlig version, godkänd av rådet
ET - EN FR - DE

EN ET

Nationellt reformprogram
ET EN
Stabilitetsprogram
ET

Finland

Kommissionens förslag
EN FR DE FI

Slutlig version, godkänd av rådet
FI - EN - FR - DE

EN FI

Nationellt reformprogram
FI EN
Stabilitetsprogram
FI SV EN

Frankrike

Kommissionens förslag
DE - EN FR

Slutlig version, godkänd av rådet
FR - EN DE

EN FR

Nationellt reformprogram
FR
Stabilitetsprogram
FR

Tyskland

Kommissionens förslag
DE - EN FR

Slutlig version, godkänd av rådet
DE - EN FR

EN DE Nationellt reformprogram
DE EN
Stabilitetsprogram
DE EN
Grekland

Kommissionens förslag
DE EL - EN FR

Slutlig version, godkänd av rådet
EL - EN FR - DE

EN EL

Nationellt reformprogram
EN
Stabilitetsprogram
EN

Ungern

Kommissionens förslag
DE EN FR HU

Slutlig version, godkänd av rådet
HU - EN FR DE

EN HU

Nationellt reformprogram
EN
Konvergensprogram
EN

Irland

Kommissionens förslag
DE EN FR

Slutlig version, godkänd av rådet
EN FR - DE

EN

Nationellt reformprogram
EN
Stabilitetsprogram
EN

Italien

Kommissionens förslag
DE EN FR IT

Slutlig version, godkänd av rådet
IT - EN FR DE

EN IT

Nationellt reformprogram
IT - EN
Stabilitetsprogram
IT - EN

Lettland

Kommissionens förslag
DE EN FR LV

Slutlig version, godkänd av rådet
LV - EN FR DE

EN LV

Nationellt reformprogram
LV EN
Konvergensprogram
LV

Litauen

Kommissionens förslag
DE EN FR LT

Slutlig version, godkänd av rådet
LT - EN FR DE

EN LT Nationellt reformprogram
EN
Konvergensprogram
LT EN
Luxemburg

Kommissionens förslag
FR - DE - EN

Slutlig version, godkänd av rådet
FR - DE - EN

EN FR

Nationellt reformprogram
FR
Stabilitetsprogram
FR

Malta

Kommissionens förslag
DE EN FR MT

Slutlig version, godkänd av rådet
MT - EN FR DE

EN MT

Nationellt reformprogram
EN
Stabilitetsprogram
EN

Nederländerna

Kommissionens förslag
DE EN FR NL

Slutlig version, godkänd av rådet
DE EN FR NL

EN NL

Nationellt reformprogram
EN NL
Stabilitetsprogram
EN

Polen

Kommissionens förslag
DE EN FR PL

Slutlig version, godkänd av rådet
PL - EN FR DE

EN PL Nationellt reformprogram
PL - EN
Konvergensprogram
PL - EN
Portugal

Kommissionens förslag
DE EN FR PT

Slutlig version, godkänd av rådet
PT - EN - FR - DE

EN PT

Nationellt reformprogram
PT EN

Rumänien

Kommissionens förslag
DE EN FR RO

Slutlig version, godkänd av rådet
RO - EN FR DE

EN RO Nationellt reformprogram
RO EN
Konvergensprogram
RO EN
Slovakien

Kommissionens förslag
EN FR DE

Slutlig version, godkänd av rådet
SK - EN - FR - DE

EN SK

Nationellt reformprogram
SK EN
Stabilitetsprogram
SK EN

Slovenien

Kommissionens förslag
EN FR DE SL

Slutlig version, godkänd av rådet
SL - EN FR DE

EN SL Nationellt reformprogram
EN
Stabilitetsprogram
SL EN
Spanien

Kommissionens förslag
EN FR DE ES

Slutlig version, godkänd av rådet
ES EN - FR - DE

EN ES

Nationellt reformprogram
ES EN
Stabilitetsprogram
ES EN

Sverige

Kommissionens förslag
DE EN FR SV

Slutlig version, godkänd av rådet
SV - EN FR DE

EN SV

Nationellt reformprogram
SV EN
Konvergensprogram
SV EN

Storbritannien

Kommissionens förslag
DE - EN FR

Slutlig version, godkänd av rådet
EN FR - DE

EN

Nationellt reformprogram
EN
Konvergensprogram
EN