AA+A++Verzia na tlačMapa lokalityRSSRSS

Individuálne odporúčania pre jednotlivé členské štáty na rok 2011

Európska komisia uverejnila 7. júna 2011 odporúčania pre všetkých 27 členských štátov, čím urobila ďalší rozhodný krok k podpore členských štátov pri plnení cieľov v oblasti rastu a zamestnanosti a k opätovnému posilneniu hospodárstva EÚ. Odporúčania vychádzajú z pracovných dokumentov útvarov Komisie, v ktorých sa hodnotia plány pre zdravé verejné financie všetkých členských štátov (programy stability alebo konvergenčné programy), a politických opatrení na podporu rastu a zamestnanosti (národné reformné programy).

 

Členský štát EÚOdporúčania
pre jednotlivé členské štáty
Pracovný dokument
útvarov Komisie
Vnútroštátne dokumenty
Eurozóna

Návrh Komisie
DE - EN - FR

Konečná verzia schválená Radou
DE - EN - FR

EN

 
Rakúsko

Návrh Komisie
DE - EN - FR

Konečná verzia schválená Radou
DE - EN - FR

EN - DE

Národný reformný plán
DE - EN
Program stability
DE - EN

Belgicko

Návrh Komisie
FR - NL - DE - EN

Konečná verzia schválená Radou
FR - NL - DE - EN

EN - FR - NL

Národný reformný plán
FR - NL - EN
Program stability
FR - NL - EN

Bulharsko

Návrh Komisie
BG - EN - FR - DE

Konečná verzia schválená Radou
BG - EN FR - DE

EN - BG

Národný reformný plán
BG - EN
Konvergenčný program
BG - EN

Cyprus

Návrh Komisie
EL - EN - FR - DE

Konečná verzia schválená Radou
EL - EN - FR - DE

EN - EL

Národný reformný plán
EN
Program stability
EN

Česká republika

Návrh Komisie
CS - EN - FR - DE

Konečná verzia schválená Radou
CS - EN - FR - DE

EN - CS

Národný reformný plán
CS - EN
Konvergenčný program
CS - EN

Dánsko

Návrh Komisie
EN - FR - DE - DA

Konečná verzia schválená Radou
DA - EN FR - DE

EN - DA

Národný reformný plán
DA - EN
Konvergenčný program
DA

Estónsko

Návrh Komisie
EN - FR - DE - ET

Konečná verzia schválená Radou
ET - EN FR - DE

EN - ET

Národný reformný plán
ET - EN
Program stability
ET

Fínsko

Návrh Komisie
EN - FR - DE - FI

Konečná verzia schválená Radou
FI - EN - FR - DE

EN - FI

Národný reformný plán
FI - EN
Program stability
FI - SV - EN

Francúzsko

Návrh Komisie
EN - FR - DE

Konečná verzia schválená Radou
FR - EN DE

EN - FR

Národný reformný plán
FR
Program stability
FR

Nemecko

Návrh Komisie
EN - FR - DE

Konečná verzia schválená Radou
DE - EN FR

EN - DE

Národný reformný plán
DE - EN
Program stability
DE - EN
Grécko

Návrh Komisie
EN - FR - DE - EL

Konečná verzia schválená Radou
EL - EN FR - DE

EN - EL

Národný reformný plán
EN
Program stability
EN

Maďarsko

Návrh Komisie
EN - FR - DE - HU

Konečná verzia schválená Radou
HU - EN FR DE

EN - HU

Národný reformný plán
EN
Konvergenčný program
EN

Írsko

Návrh Komisie
EN - FR - DE

Konečná verzia schválená Radou
EN FR - DE

EN

Národný reformný plán
EN
Program stability
EN

Taliansko

Návrh Komisie
EN - FR - DE - IT

Konečná verzia schválená Radou
IT - EN FR DE

EN - IT

Národný reformný plán
IT - EN
Program stability
IT - EN

Lotyšsko

Návrh Komisie
EN - FR - DE - LV

Konečná verzia schválená Radou
LV - EN FR DE

EN - LV

Národný reformný plán
LV - EN
Konvergenčný program
LV

Litva

Návrh Komisie
EN - FR - DE - LT

Konečná verzia schválená Radou
LT - EN FR DE

EN - LT Národný reformný plán
EN
Konvergenčný program
LT - EN
Luxembursko

Návrh Komisie
EN - FR - DE

Konečná verzia schválená Radou
FR - DE - EN

EN - FR

Národný reformný plán
FR
Program stability
FR

Malta

Návrh Komisie
EN - FR - DE - MT

Konečná verzia schválená Radou
MT - EN FR DE

EN - MT

Národný reformný plán
EN
Program stability
EN

Holandsko

Návrh Komisie
DE EN FR NL

Konečná verzia schválená Radou
DE EN FR NL

EN - NL

Národný reformný plán
EN - NL
Program stability
EN

Poľsko

Návrh Komisie
EN - FR - DE - PL

Konečná verzia schválená Radou
PL - EN FR DE

EN - PL Národný reformný plán
PL - EN
Konvergenčný program
PL - EN
Portugalsko

Návrh Komisie
EN - FR - DE - PT

Konečná verzia schválená Radou
PT - EN - FR - DE

EN - PT

Národný reformný plán
PT - EN

Rumunsko

Návrh Komisie
EN - FR - DE - RO

Konečná verzia schválená Radou
RO - EN FR DE

EN - RO Národný reformný plán
RO - EN
Konvergenčný program
RO - EN
Slovensko

Návrh Komisie
EN - FR - DE

Konečná verzia schválená Radou
SK - EN - FR - DE

EN - SK

Národný reformný plán
SK - EN
Program stability
SK - EN

Slovinsko

Návrh Komisie
EN - FR - DE - SL

Konečná verzia schválená Radou
SL - EN FR DE

EN - SL Národný reformný plán
EN
Program stability
SL - EN
Španielsko

Návrh Komisie
EN - FR - DE - ES

Konečná verzia schválená Radou
ES EN - FR - DE

EN - ES

Národný reformný plán
ES - EN
Program stability
ES - EN

Švédsko

Návrh Komisie
EN - FR - DE - SV

Konečná verzia schválená Radou
SV - EN FR DE

EN - SV

Národný reformný plán
SV - EN
Konvergenčný program
SV - EN

Spojené kráľovstvo

Návrh Komisie
EN - FR - DE

Konečná verzia schválená Radou
EN FR - DE

EN

Národný reformný plán
EN
Konvergenčný program
EN