AA+A++Wersja do drukuMapa stronyRSSRSS

Zalecenia dla poszczególnych krajów na rok 2011

Publikując 7 czerwca 2011 r. zalecenia dla poszczególnych krajów, Komisja poczyniła kolejny ważny krok, by wesprzeć państwa członkowskie w stymulowaniu wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, a tym samym pomóc unijnej gospodarce wrócić do formy. Zalecenia opracowano, dokonawszy wcześniej wnikliwej oceny (dokumenty robocze Komsji) planu każdego z krajów UE na uzdrowienie finansów publicznych (program stabilności lub program konwergencji) oraz deklarowanych przez te kraje działań politycznych mających pobudzić wzrost i zatrudnienie (krajowe programy reform).

 

Kraj UEZalecenia
dla poszczególnych krajów
Dokument roboczy
Komisji
Dokumenty krajowe
Strefa euro

Wniosek Komisji
DE - EN - FR

Wersja ostateczna zatwierdzona przez Radę
DE - EN - FR

EN

 
Austria

Wniosek Komisji
DE - EN - FR

Wersja ostateczna zatwierdzona przez Radę
DE - EN - FR

EN - DE

Krajowy program reform
DE - EN
Program stabilności
DE - EN

Belgia

Wniosek Komisji
FR - NL - DE - EN

Wersja ostateczna zatwierdzona przez Radę
FR - NL - DE - EN

EN - FR - NL

Krajowy program reform
FR - NL - EN
Program stabilności
FR - NL - EN

Bułgaria

Wniosek Komisji
BG - EN - FR - DE

Wersja ostateczna zatwierdzona przez Radę
BG - EN FR - DE

EN - BG

Krajowy program reform
BG - EN
Program konwergencji
BG - EN

Cypr

Wniosek Komisji
EL - EN - FR - DE

Wersja ostateczna zatwierdzona przez Radę
EL - EN - FR - DE

EN - EL

Krajowy program reform
EN
Program stabilności
EN

Czechy

Wniosek Komisji
CS - EN - FR - DE

Wersja ostateczna zatwierdzona przez Radę
CS - EN - FR - DE

EN - CS

Krajowy program reform
CS - EN
Program konwergencji
CS - EN

Dania

Wniosek Komisji
EN - FR - DE - DA

Wersja ostateczna zatwierdzona przez Radę
DA - EN FR - DE

EN - DA

Krajowy program reform
DA - EN
Program konwergencji
DA

Estonia

Wniosek Komisji
EN - FR - DE - ET

Wersja ostateczna zatwierdzona przez Radę
ET - EN FR - DE

EN - ET

Krajowy program reform
ET - EN
Program stabilności
ET

Finlandia

Wniosek Komisji
EN - FR - DE - FI

Wersja ostateczna zatwierdzona przez Radę
FI - EN - FR - DE

EN - FI

Krajowy program reform
FI - EN
Program stabilności
FI - SV - EN

Francja

Wniosek Komisji
EN - FR - DE

Wersja ostateczna zatwierdzona przez Radę
FR - EN DE

EN - FR

Krajowy program reform
FR
Program stabilności
FR

Niemcy

Wniosek Komisji
EN - FR - DE

Wersja ostateczna zatwierdzona przez Radę
DE - EN FR

EN - DE Krajowy program reform
DE - EN
Program stabilności
DE - EN
Grecja

Wniosek Komisji
EN - FR - DE - EL

Wersja ostateczna zatwierdzona przez Radę
EL - EN FR - DE

EN - EL

Krajowy program reform
EN
Program stabilności
EN

Węgry

Wniosek Komisji
EN - FR - DE - HU

Wersja ostateczna zatwierdzona przez Radę
HU - EN FR DE

EN - HU

Krajowy program reform
EN
Program konwergencji
EN

Irlandia

Wniosek Komisji
EN - FR - DE

Wersja ostateczna zatwierdzona przez Radę
EN FR - DE

EN

Krajowy program reform
EN
Program stabilności
EN

Włochy

Wniosek Komisji
EN - FR - DE - IT

Wersja ostateczna zatwierdzona przez Radę
IT - EN FR DE

EN - IT

Krajowy program reform
IT - EN
Program stabilności
IT - EN

Łotwa

Wniosek Komisji
EN - FR - DE - LV

Wersja ostateczna zatwierdzona przez Radę
LV - EN FR DE

EN - LV

Krajowy program reform
LV - EN
Program konwergencji
LV

Litwa

Wniosek Komisji
EN - FR - DE - LT

Wersja ostateczna zatwierdzona przez Radę
LT - EN FR DE

EN - LT Krajowy program reform
EN
Program konwergencji
LT - EN
Luksemburg

Wniosek Komisji
EN - FR - DE

Wersja ostateczna zatwierdzona przez Radę
FR - DE - EN

EN - FR

Krajowy program reform
FR
Program stabilności
FR

Malta

Wniosek Komisji
EN - FR - DE - MT

Wersja ostateczna zatwierdzona przez Radę
MT - EN FR DE

EN - MT

Krajowy program reform
EN
Program stabilności
EN

Holandia

Wniosek Komisji
DE EN FR NL

Wersja ostateczna zatwierdzona przez Radę
DE EN FR NL

EN - NL

Krajowy program reform
EN - NL
Program stabilności
EN

Polska

Wniosek Komisji
EN - FR - DE - PL

Wersja ostateczna zatwierdzona przez Radę
PL - EN FR DE

EN - PL Krajowy program reform
PL - EN
Program konwergencji
PL - EN
Portugalia

Wniosek Komisji
EN - FR - DE - PT

Wersja ostateczna zatwierdzona przez Radę
PT - EN - FR - DE

EN - PT

Krajowy program reform
PT - EN

Rumunia

Wniosek Komisji
EN - FR - DE - RO

Wersja ostateczna zatwierdzona przez Radę
RO - EN FR DE

EN - RO Krajowy program reform
RO - EN
Program konwergencji
RO - EN
Słowacja

Wniosek Komisji
EN - FR - DE

Wersja ostateczna zatwierdzona przez Radę
SK - EN - FR - DE

EN - SK

Krajowy program reform
SK - EN
Program stabilności
SK - EN

Słowenia

Wniosek Komisji
EN - FR - DE - SL

Wersja ostateczna zatwierdzona przez Radę
SL - EN FR DE

EN - SL Krajowy program reform
EN
Program stabilności
SL - EN
Hiszpania

Wniosek Komisji
EN - FR - DE - ES

Wersja ostateczna zatwierdzona przez Radę
ES EN - FR - DE

EN - ES

Krajowy program reform
ES - EN
Program stabilności
ES - EN

Szwecja

Wniosek Komisji
EN - FR - DE - SV

Wersja ostateczna zatwierdzona przez Radę
SV - EN FR DE

EN - SV

Krajowy program reform
SV - EN
Program konwergencji
SV - EN

Wielka Brytania

Wniosek Komisji
EN - FR - DE

Wersja ostateczna zatwierdzona przez Radę
EN FR - DE

EN

Krajowy program reform
EN
Program konwergencji
EN